Sterven van Henoch

Ds. J. Prins / 1 reactie

21-05-2011, 12:00

Vraag

In Gen. 5:21 lezen wij dat Henoch in nauwe verbondenheid met God leefde. Aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. Mogen wij hieruit 'concluderen dat Henoch zonder te sterven naar God is opgevaren, of moet ik het letterlijk lezen, namelijk: aan zijn leven kwam een einde (hij stierf, zoals ieder mens eens gegeven is om te sterven. totdat de Here Jezus terug komt). God neemt ook anno 2011 mensen weg uit het aardse leven.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Hartelijk dank voor de vraag. Is Henoch gestorven of nam de HEERE God hem zonder te sterven direct op in Zijn heerlijkheid? Henoch is, door Gods genade in Christus Jezus, niet gestorven. We horen dat al in Genesis 5. Lees dit hoofdstuk maar eens aandachtig, telkens klinkt het daar: "en hij stierf, en hij stierf", enz. enz. Maar bij Henoch klinkt het heel anders: "Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer, want God nam hem weg." In Hebreeën 11.5: lezen we het nog duidelijker: "Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde."

Ik hoop dat je vraag zo duidelijk genoeg beantwoord is, en ik wens je van harte Gods genade en liefde toe, door het geloof in Christus Jezus.

Met een vriendelijke groet,
Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief
1 reactie
Swimmie
23-05-2011 / 12:43
Citaat, afgelopen zondag gehoord: "als je wandelt met God loop je vroeg of laat, net als Henoch, de hemel in."
Mooi gezegd!

Terug in de tijd

Wij behandelden laatst 1 Joh 5:7-8. Toen we bespraken waarom er een gedeelte tussen haken stond (NBG), zei onze leraar d...
geen reacties
21-05-2003
Een aantal weken terug (met Pasen) heb ik in mijn kerk (de HHK) belijdenis van mijn geloof af mogen leggen. Dit was een ...
1 reactie
21-05-2018
Wellicht een eenvoudige vraag. Ik hoorde het onlangs weer en heb het al vaker zo gehoord. Het was in een preek over de M...
1 reactie
22-05-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering