Doopbewijs wordt vastgehouden

drs. I. A. Kole / 8 reacties

20-04-2011, 11:17

Vraag

Vier jaar geleden ben ik verhuisd van woonplaats en van kerk. Omdat ik in de kerk van mijn ouders (Ger. Gem.) niet langer gevoed werd, ben ik ook een andere gemeente gaan zoeken. Die heb ik gevonden. Ik ben een jaar lang gastlid geweest in de CGK en besloot om daar lid te worden. Toen begon de ellende. Vanuit de Ger. Gem. willen ze mijn doopbewijs niet opsturen. De CGK waar ik lid wilde worden, heeft mij als dooplid aanvaard zonder doopbewijs. Ik heb belijdenis gedaan en ben nu dus lid in de CGK. Maar toch blijft mijn doopbewijs knagen. Ik wil dat briefje gewoon hebben. Ik vind het heel onprettig om als papierenlid van de Ger. Gem. geregistreerd te staan. Na drie pogingen, inmiddels drie jaar geleden, weet ik niet goed wat ik nog moet doen. De mannenbroeders in de Ger. Gem. willen perse een gesprek. Ik vraag me af waarover, want er valt met hen niet te praten. Als ze mij als lid hadden willen houden, hadden ze daar vier jaar geleden wat aan moeten doen i.p.v. nu krampachtig mijn doopbewijs vast te houden. Ik bedoel: wat willen ze nu met een doopbewijs als ze een lid allang kwijt zijn? Ze mogen blij zijn dat ik nog naar een kerk ga en geloof! Ik had ook de Ger. Gem. en daarmee alle andere kerken de rug toe kunnen keren. Ik weiger dus een gesprek. Ik wil niet gemanipuleerd worden of met een vreselijke kater thuiskomen. Ik trek dat niet en wil ook niet mijn best doen om het te trekken. Daarvoor is er teveel gebeurd! Dus, ik zou graag nog een keer een brief willen sturen, maar ik vraag me af op welke manier. Het moet natuurlijk wel netjes blijven, maar tegelijk wil ik niet te 'lief' overkomen, want de situatie staat me flink tegen! Daarbij, als ik volgend jaar hoop te trouwen en we ons aansluiten bij de gemeente van mijn vriend of een gezamelijke nieuwe gemeente, dan zal ik toch dat doopbewijs nodig hebben lijkt me.

Antwoord

Nu je zo uit elkaar gegroeid bent is een gesprek met de kerkenraad om het doopbewijs geen optie. Advies: per brief aan de scriba van de Ger. Gem.-gemeente opnieuw je doopbewijs opvragen, dat moet gewoon gebeuren en een afschrift van die brief sturen aan de consulent als je gemeente vacant is.
 
Elke woord wat er meer over gezegd wordt maakt de kloof alleen maar groter en is niet tot eer van God. Bid voor je de brief schrijft, zodat je niet met verzet/wraak in je lijf iets op papier zet! Het zijn ambtsdragers die over je ziel moeten waken, de manier waarop roept vragen op!
 
Zegen en sterkte!
Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
8 reacties
Rianne1357
20-04-2011 / 11:52
Mooi antwoord van Dhr Kole.
Tja ik vind het ook vreemd.
Want wij zijn ook na vele jaren van narigheid in de gergem naar een andere kerk overgegaan.
maar het was geen probleem. al was de predikant heel machteloos.
Hij zei ik kan niet tegen de broeders op. maar daar lag het ook niet aan. Het was een schat!!
Die er altyd voor ons was in tijden van ziekte. helaas is hij er niet meer.
Maar juicht nu Ewig Boven. ALLES te boven in het aardse tranendal.

Ik denk inderdaad wat de Dhr Kole zegt, daar hoef ik niets aan toe te voegen. veel sterkte!
En bid maar om wijsheid en liefde voor mensen ook die niet goed handelen.
adriano313
20-04-2011 / 13:24
Beste vragensteller, Volgens mij schuilt er meer verdriet achter uw vraag dan het doopbewijs.
Mogelijk kunt u dit, voor u zelf, wat meer op een rijtje zetten en of opsommend formuleren.
Want boos blijven rondlopen of een ander traject in slaan zonder het oude te hebben afgesloten, lijkt mij geen verhelderende situatie. Probeert het eens en bidt tot Jezus Christus of Hij u wilt helpen, zodat u het op een 'professionele' manier kunt uitleggen. Met 'professioneel ik dan zonder uiting van opgekropte of verwonde emotie of hoe u het noemt 'netjes blijven'. Met uitleggen bedoel ik dat u uw opsomming van bevinding ook met anderen kunt delen.

Nu heeft een kerkstroom of genootschap naast een positieve ook soms een eigenaardigheid. De een soms wat meer dan de ander. Daar kan je best wel eens om lachen, maar dat is persoonlijk, zolang je de vis maar van de graat scheidt en je geen oordeel gaat vormen.
Want daar waar iemand een oordeel gaat vellen... gaat het vaak mis.
Het gaat bij een oordeel er niet om of u terecht of onterecht een oordeel vormt (velen denken dan vanuit een rechtvaardigheidsgevoel) maar het gaat er om dat Jezus Christus juist uitlegt dat je het niet moet doen (mat. 7:1-2). Eenvoudigweg omdat je (in dit geval) de bevoegdheid niet hebt om dit te doen. Door het toch te doen roep je over jezelf een geestelijk principe af, dat jij ook zo geoordeeld wordt!. "want de maat waarmee u meet, zult gij gemeten worden".

Hiernaast bestaat er ook wat anders, n.l aanstoot nemen. Nu bestaat er een studie die gaat over het zaad van aanstoot. Zaad van aanstoot is duister zaad en wat gezaaid wordt door Gods werk heen. Aanstoot is dus geestelijke rommel wat vanuit de duisternis gezaaid wordt onder kinderen van God. Waarom ik het tegen je wilt zeggen is als volgt

Doordat je minder prettige ervaringen hebt meegemaakt wil je rechtvaardigheid. Door je schrijven heen klink dan ook een beetje de opstandigheid en je verontwaardiging. “Zij” en “hun”moeten maar eens wat begrijpen.Dat ik dit en ik dat….
Volgens mij is dit heel erg persoonlijk en prive. Het lijkt mij juist verstandig om het met hun te bespreken hoe jij het ziet! Maar desondank gebeurt er nu ook wat ander. De koptekst schreeuwt het uit. “Doopbewijs wordt vastgehouden!” Wat een rare boel zouden sommige misschien denken, wie zijn het… aha de ger.gem-ers. Ja “ZE” houden het natuurlijk vast, dat kan je wel verwachten…Waarom sturen “ZE” het niet gewoon op…

Zo gaat het balletje van ergernis, oordeel, afkeuring, kritiek, opstandigheid, zwaarmoedigheid, enz. rollen. In NT kunnen we lezen dat dit allemaal geesten zijn van de duisternis zijn die gebieden zoeken in het menselijke leven om daar te huizen, maar die door Jezus worden uitgedreven Het verzuurd allemaal de bodem van ons hart zodat het vruchtbare nauwelijks kan opgroeien. Geen voet geven is het devies en Jezus waarschuwt hiervoor dat het zelfs doordringt binnen de gemeente (mat 24:9a) “En dan zullen er velen geërgerd worden”(sv). Aanstoot nemen aan elkaar staat er in ander vertalingen. Het is het meest gebruikte zaad van de duisternis onder de kinderen van God. Want zo ontstaat er verdeeldheid waardoor de duisternis grond krijgt om verdeel en heers te creëren in een gemeenschap!

Let daarom op wat u zegt en bidt gewoon tot God. Heere Jezus help mij. U kent mij pijn en verdriet wilt u dit wegnemen en mij de weg wijzen die ik op moet gaan.
Vergeef deze mensen door het bij Hem neer te leggen en zeg er maar bij Zelf kan ik het niet. Wilt u het voor mij doen. Jezus, zegt doe het 70 maal 7 (oneindig).

Verstandig lijkt mij dat je na een goede voorbereiding op je nieuwe verhaal, je het gesprek gewoon aangaat met je ger.gem gemeente. Van wat jij beleeft hebt, hoe jij denk dat goed is en waar jij voor gaat. Zet hem op!

Ik bid je dan ook de vrede van Jezus Christus toe
Veel zegen.
naam
20-04-2011 / 21:05
Nou, zonder enig gesprek van de gemeente vertrekken waar de Heere je een plaats heeft gegeven vind ik ook zeker niet netjes/ eerlijk/ open...!!
Justinus
20-04-2011 / 23:05
In tegenstelling tot wat 'Adriano313' en 'naam' hier zegt: ik zou er geen moeite meer voor doen! Over en uit. Voor mijn gevoel heb jij je netjes gedragen. Als de broeders van je oorspronkelijke kerkgenootschap persé een gesprek willen is dat hun zaak! Jij wilt dat gesprek niet... Wie is hier bepalend? Fijn en liefdevol dat je nieuw kerkgenootschap je zonder doopbewijs heeft willen inschrijven en dat je er zelfs belijdenis hebt gedaan. Je schrijft het onprettig te vinden om als papierenlid van de Ger. Gem. geregistreerd te staan. Ik denk dat dit voor jou toch geen probleem hoeft te zijn, het is het probleem van je vorige gemeente! Ik ben het met het antwoord van drs Kole, met name de tweede alinea, volkomen eens.
En wat het trouwen betreft: ik denk dat een doopbewijs niet nodig is, het feit dat je ingeschreven staat als belijdend lid bij CGK zal m.i.voldoende zijn.
ajk
20-04-2011 / 23:19
Kan kort zijn: dit is (weer) typisch de ger gem, hoe vaak ik dit soort dingen hoor bij dit kerk verband ..... te gek voor woorden dat ze het niet willen afstaan.
adriano313
21-04-2011 / 08:09
@Justinus, in reactie, het is denk ik niet alleen een kwestie van je gevoel achterna lopen.
Als het zou gaan om een cheque van 1oo.o00 euro zouden velen wel het laatste gesprek aangaan
dus dan gaat de wijsheid wel boven het gevoel. Je denk dan na in belang van jezelf.

Hiernaast zijn het normale omgangsvormen die we in deze wereld met elkaar hanteren en die we scharen onder sociale vaardigheden. Ook als anderen niet vaardig genoeg zijn.
Dit wil dus niet zeggen dat jij dan ook maar eenzijdig of onbehouwen moet (terug)reageren.

Hoe je doet en wie je bent bepalen voor een groot deel je karakter en wat aangenaam is. Dat telt denk ik veel meer dan een soort verhaal wat je ergens mee maakt.
Justinus
21-04-2011 / 22:01
@Adriano313: de vergelijking met de cheque etc... je hebt daar gelijk in, echter dat geldt niet voor mij!

V.w.b. de sociale vaardigheden en evt. het ontbreken ervan: dat speelt hier m.i. totaal niet. Men wil eerst een gesprek... en dan dus schijnbaar bekijken of... dat heeft met sociale vaardigheden totaal niets te maken.... wat "men" hier wil begint bij mij te rieken naar geestelijke terreur.

Met je laatste alinea ben ik het roerend eens, wél met de aantekening dat het voor alle partijen geldt, mens, kerk, kerkgenootschap. Echter: om iets af te ronden moet er wel eens een punt gezet worden. Voor mijn gevoel is voor de vraagstelster dit punt inmiddels bereikt. Dat is voor mij ook de reden dat ik de laatste alinea van dhr. Kole onder-schrijf!
adriano313
21-04-2011 / 23:30
Beste @Justinus,
Ik kan er lang en kort over praten maar ik vindt het ook prima als jij er anders over denkt

grt
adr

Terug in de tijd

Ik heb net twee weken een relatie met een ongelovige jongeman. We zijn allebei eind 20. Maar ik ben nu al bezig met de v...
3 reacties
20-04-2015
Aan ds. Van Weelden: Misschien was mijn vraag 'Twaalf tronen voor twaalf discipelen' niet helder genoeg. Ik bedoelde: oo...
geen reacties
20-04-2021
Ik heb een vraag over hoe het lijden en sterven van de Heere Jezus geduid moet worden. Het maakt me niet veel uit door w...
geen reacties
21-04-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering