Het evangelie van Ceasar

D. van Genderen / geen reacties

19-04-2011, 12:08

Vraag

Ik heb de docu gezien van "Het evangelie van Ceasar" uitgezonden op Ned. 2 op zondag 27 mrt 2011 om 23:35 uur. In de documentaire wordt de theorie van de Italiaans-Duitse taalkundige, filosoof en schrijver Francesco Carotta uiteen gezet, dat het evangelie van het Nieuwe Testament gebaseerd is op de bronnen over het leven van Julius Caesar. Hoe moeten we hier mee omgaan?

Antwoord

Beste vraagsteller,

De documentaire "Het Evangelie van Ceasar" is inderdaad gebaseerd op de opvatting van Francesco Carotta dat de evangeliën uit het Nieuwe Testament een hervertelling zijn van het leven van Julius Caesar, gezien het, volgens hem, grote aantal overeenkomsten tussen de teksten over Jezus Christus en de biografie van Caesar. In die zin kan de levensbeschrijving van Caesar worden gezien als de oorspronkelijke bron, waaruit het verhaal van Jezus Christus is ontstaan, stelt Carotta.
 
Deze opvatting staat echter volstrekt haaks op de Bijbel. Galaten 1 spreekt hierover duidelijke taal, met name in de verzen 6-9. "Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt."
 
Houd vast aan het absoluut betrouwbare Woord van God. En toets alles daaraan, beproef het. 1 Johannes 4:1 roept ons daartoe op. "Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan."

Als we het Evangelie van Caesar toetsen aan de Bijbel, dan wordt al snel duidelijk dat het een dwaalleer is, waar we ons ver van moeten houden. De Heere Jezus is zeker niet Caesar, Hij is de Zoon van God. Alleen Hij kan ons redden van onze zonden.
 
Een hartelijke groet en Gods zegen en wijsheid gewenst,
Dirk van Genderen

D. van Genderen

D. van Genderen

 • Geboortedatum:
  26-08-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Goudriaan
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Eindredacteur EO-Visie
geen reacties

Terug in de tijd

Onze kinderen zitten op een zogenoemde kerkschool van de Ger. Gem. Op deze school werken HHK-leerkrachten en een PKN-lee...
21 reacties
19-04-2012
Ik ben een meisje van 20 jaar en heb vanaf december contact met een jongen van 22 jaar en sinds een maand hebben we inte...
geen reacties
19-04-2006
Geachte dominee (of pastoraal medewerker). Ik heb een vraag over Mattheüs 19: 12. Hier staat (NBG 1951): "Er zijn immers...
1 reactie
19-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering