Achterbaks

Ds. J.D. Heikamp / 17 reacties

19-04-2013, 13:54

Vraag

Ik heb een vraag aan dominee Heikamp. Ik zit met een groot probleem dat soms steeds moeilijker voor mij wordt. Ik kom uit een kerk aan de rechterflank. Hier wordt heel erg op het uiterlijk gelet, hoe je leeft, hoe je je kleedt en dergelijke. Tv is ten strengste verboden. En hier heb ik geen moeite mee. Maar het volgende probleem is dat ze bij ons thuis ook tegen tv zijn, maar ondertussen wordt er van alles via internet gekeken. Soms nutteloze programma's waar veel in wordt gevloekt. "Tjonge", wordt er dan wel gezegd, maar vervolgens kijken ze wel verder. Ik word vaak erg boos en erger mij erg aan de situatie. Ook vind ik het erg achterbaks. Ik kan er niet een gewoon gesprek over voeren omdat ze mij dan vroom en schijnheilig noemen. Ik moet mijzelf ook steeds bedwingen om geen verkeerde dingen te kijken. Thuis wordt er zo weinig over geloof gepraat. En als ik er een keer over praat, dan krijg je als antwoord dat ze het ook niet weten en dat een mens niet zomaar bekeerd kan worden. Na de kerk wordt alleen gesproken over wie er waren en wat er allemaal is gebeurd, maar het gaat nooit over de preek. Ik worstel met veel zaken, maar kan er met niemand over praten. Bij mijn schoonfamilie gaat dat veel beter. Zij zitten soms aan de keukentafel en spreken wel over het geloof. Soms zelfs de hele avond. Zij hebben de kinderen minder streng opgevoed en hebben minder aandacht voor uiterlijke zaken. Ik word hier zo door heen en weer geslingerd. Wat is nu goed en wat is nu fout? Ik weet het soms niet meer. In onze kringen wordt er heel erg op gehamerd dat je bij de waarheid moet blijven, terwijl het geestelijk erg dood lijkt/is. Ik voel mij er zo tussenin zitten.

Antwoord

"Maar het volgende probleem is dat ze bij ons thuis ook tegen tv zijn, maar ondertussen wordt er van alles via internet gekeken."

Jouw probleem is ook mijn probleem. Alleen zien zij hun leven niet als een probleem. Er is geen Godskennis, zelfkennis en Christuskennis. Dan schiet er een dode rechtzinnige godsdienst over. En daar is de dood in de pot. Vele jaren werd onder ons de tv en radio als zonde gezien en niet geaccepteerd om in huis te hebben. Het was het werk van de satan en daarom een duivelskast genoemd. Onlangs werd daar fijntjes de vinger bij gelegd door oud-minister Wiegel, toen hem om commentaar werd gevraagd over het feit dat SGP'ers gebruik mochten gaan maken van tv en andere communicatiemiddelen. Ik voelde die vinger en het raakte mij in mijn binnenste. De oprukkende macht van internet heeft voor deze verschuiving gezorgd. Wat de satan niet gelukte om via radio en tv de huiskamers binnen te komen, is zijn aanslag door internet helaas geslaagd te noemen. Gelukkig zijn er vele gezinnen waar ze een filter hebben aangebracht om de meeste vuiligheid buiten de deur te houden. De oprukkende invloed van smartphones enz. onder onze jeugd leert dat we strijd hebben verloren.

Hoe hier mee om te gaan? In ieder geval niet zoals jij de gezinssituatie tekent bij jullie thuis. Het lijkt wel of er een inhaalslag plaatsvindt onder ons. De duivel is niet alleen de lachende derde, maar ook de eerste en de tweede. Zelfs worden via "Uitzending gemist" programma's van de zondag op maandag bekeken.
 
"Ik word hier zo door heen en weer geslingerd. Wat is nu goed en wat is nu fout? Ik weet het soms niet meer. In onze kringen wordt er heel erg op gehamerd dat je bij de waarheid moet blijven, terwijl het geestelijk erg dood lijkt/is. Ik voel mij er zo tussenin zitten."

Ik kom naast je zitten wenen en bewenen de wereldgelijkvormigheid waar velen toe zijn overgegaan en van hen geldt: ze zijn V&D gelijk geworden. 's Zondags vroom en 's maandags Dreesmann. Een nadenkertje. Werpt het kind met het badwater niet weg. De vormen die thuis gehandhaafd worden zijn wel goed, maar het wezen van de zaak ontbreekt en dat is het ergste. Zo'n leven is echt schijnheilig en schijnvroom te noemen. Er is slechts één weg die overblijft: het gebed. Bij de Heere is raad. Om dwalende terug te brengen in het spoor van Zijn gerechtigheid. Bidt de Heere om Zijn bewarende genade voor het kwaad en bidt voor je ouders of de Heere hen de ogen zou willen openen voor een leven wat in strijd is met Gods Woord.

Je zegt: ik weet het soms niet meer. Ik ook niet, maar dit geloof ik van harte: de Heere weet het wel en Hij is een Almachtig God. Hij heeft slechts te spreken en het is er, te gebieden en het staat er!

Wees in alles Gode bevolen,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

schijnheiligtvvroom
17 reacties
231069
19-04-2013 / 14:08
Als jij en ik het samen niet meer weten, bidt dan het gebed wat beschreven staat in Joh. de Heer nr 62a
MvB
19-04-2013 / 14:13
Ik ken dat tv en internet probleem. Ik heb tv mijn familie niet. Maar ze weten meer dan ik, maar veroordelen mij wel om mijn tv. Ik kan daar ook verdrietig van worden.

Vergeet niet ook de positieve dingen van jouw opvoeding proberen te blijven zien. Niet iedereen praat even makkelijk over geloof, en dan lijkt het bij een ander opeens zoveel mooier en beter. Maar ook daar zijn weer andere problemen.

Veel sterkte.
MaKro
19-04-2013 / 15:30
Beste vraagsteller,
Ik ben het eens met het antwoord van de dominee, maar wil hem graag nog aanvullen. Eerst een vraag: als God onze levens straks oordeelt, als we gestorven zijn of de Heere Jezus al terug is gekomen, wat zal Hij dan vragen? Of we TV en internet hebben gehad? Of toch of we Hem hebben gekend, gediend en liefgehad? Ik denk dat het antwoord overduidelijk mag zijn.
Ik wil er meteen bij zeggen dat het idee dat achter alle regels - geen TV e.d. - goed is: van alles wat er op de televisie te zien is, is zo'n 90 procent of seksueel getint, of wordt er in gevloekt, of het gaat op een andere manier tegen Gods wil in. Helaas is dit waar. TV is niet slecht als kijkkast an sich - het zou misschien wel een prima evangelisatiemethode zijn - maar door wat er op te zien is!
Het is triest als alle regels van de kerk 'vroom' worden nageleefd, terwijl er achter de voordeur precies hetzelfde wordt gedaan, maar dan zonder dat iemand het weet. Ik denk dat het laatste nog erger is dan het eerste, zó schijnheilig. Dit kan alleen als men de Heere niet echt kent. Wie Hem kent, krijgt het er zwaar aan als Zijn Naam oneer wordt aangedaan.
Een gezin waar de opvoeding wat minder 'streng' is, maar waar er wel over het geloof wordt gepraat, lijkt me een veel fijnere en gezondere situatie dan de dode rechtzinnigheid die je beschrijft! Daarom slechts 1 advies: ga tot Christus! Hij is het waard om gediend te worden, en als je Hem leert kennen wil je al die dingen die de (refo)wereld doet niet meer.. Je bent dan ruim voor een ander, en nauw voor jezelf. HG
AHHK76
19-04-2013 / 16:16
Zelf ben ik heel wettisch geweest. Ik dacht dat dat zo moest. Totdat God mij liet zijn dat ik een zondaar ben en Hij een genadige God is... Toen heeft hij mij op een bijzondere manier ook geleerd dat het niet om het uiterlijk gaat!
Dus wat heb je eraan als je reformatorisch gekleed bent en geen tv hebt enz.??
Weet je als men zegt dat je niet zomaar bekeerd kunt worden dat is ook een "afschuifsysteem", om zelf maar niet God te hoeven zoeken en te breken met de zonde. Het staat tenminste niet in mijn Bijbel, daar staat de oproep tot geloof en bekering!
Als mensen wel over het geloof praten en niet zo hechten aan de uiterlijke regels dan denk ik dat ze het beter hebben begrepen! Er gaat niemand verloren omdat hij niet genoeg "refo" was. Mensen gaan alleen verloren als zij hun Schepper niet gediend en geloofd hebben. Er staan maar 10 geboden in de Bijbel, de Farizeeërs en de reformatorische mensen hebben er meer bijgemaakt.
Kort samengevat: kijk naar wat er in het hart van mensen leeft en niet naar hun uiterlijk. Vraag gerust aan jouw schoonfamilie hoe ze tegen de (uiterlijke) dingen en levensvragen aankijken... Vraag wat hen beweegt. Overdenk hun antwoorden. Zoek en lees in de Bijbel en bid tot God om wijsheid. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.
Ik hoop dat jij en jouw familie en schoonfamilie Hem (leren) kennen. Gods zegen toegewenst.
Roozemond
19-04-2013 / 16:54
Het gaat om je hart.... om bidden en werken.
Ik ben zonder tv opgevoed, mis het daarom ook niet en heb ook niet de behoefte om op uitzending gemist te kijken via internet. Ben er nog altijd hartelijk verheugd om!
Maar neemt niet weg dat jij je in je ouderlijk huis heel eenzaam moet voelen, op deze manier voorleven werkt niet en is schrijnend.
De Heere vraagt maar 1 ding: geef mij je hart! Als wij het niet meer weten, niet meer kunnen, enz. blijft er maar 1 Weg over, en gelukkig blijft die over, maar 'k hoop dat je die weg al veel eerder nodig hebt natuurlijk.
'k Herken veel in je verhaal. Zoek mensen waaraan jij kunt zien dat het hen om de Heere te doen is! Ga in gesprek, echt, je kunt er zoveel van leren!
Gods zegen!
P.S. mijn emailadres is bekend bij de redactie, schroom vooral niet. We mogen elkaar tot een hand en een voet zijn.
mluther
19-04-2013 / 20:41
Of het nu Uitzending gemist, of via de beeldbuis in huis is, het is allebei TV. We hebben een hele tijd, de TV en radio geheel afgewezen. Met de komst van internet, zijn er online diensten ontstaan, die TV aanbieden. TV wordt vaak weggezet als iets verkeerds, terwijl dat niet hoeft.

Zelf heb ik de beschikking over een TV aansluiting, maar mijn beeldbuis is er niet op aangesloten. Waarom? Omdat het meerendeel van de programma's me niet of weinig zeggen. Inhoudsloos zou je het kunnen noemen.

Uitzending gemist en de TV zie ik niet echt als een probleem. Wat ik wel als een probleem zie, is de actieve omgang met Christus. Juist, omdat we de TV en radio altijd geweerd hebben, zijn de mensen niet meer alert. We kunnen niet meer onderscheiden, wat goed en slecht is. Natuurlijk, dat kunnen we als mensen, zelf ook niet, maar wel als we een actieve omgang met Christus hebben. We denken dat een filter ons zal weerhouden van de zonde, maar dan houden we onszelf voor de gek. Zoals dominee, Heikamp al zei, is het een dode godsdienst geworden, die aan elkaar hangt met allerlei wetjes en regeltjes. Wat dat betreft lijkt de kerk heden ten dage, erg op het volk van Israël.

Verder laat naar mijn idee, ook de kerk veel te weinig van zich horen. Uitzending gemist, is niet meer te stuiten, maar breng dan mensen een kijkbesef bij. Ofwel, maak mensen kritisch met wat men wel en niet kijkt. Persoonlijk denk ik dat daar meer resultaat te behalen valt, dan het alleen maar enkel afwijzen.
Samanthi
19-04-2013 / 22:48
Het is is een moeilijke situatie...
Hou je aan de Heere vast en waak ervoor om niet bij de farizeer en de tollenaar te gaan staan en te wijzen wat anderen verkeerd toen (daar betrap ik me nog al eens op) maar probeer de warmte en de liefde van Christus uit te stralen.
Dat kun je niet alleen, maar wel samen met Hem.

Heb eens gelezen dat je geen thermometer moet zijn om te constateren dat het koud is, maar een thermostaat die zegt, het is koud daarom moet ik warmte geven, ik heb hier heel veel aan gehad.

Ik bid voor je.
Daniel
20-04-2013 / 17:19
Beste vragenstelster/steller, maar ik denk dat je een vragenstelster bent, ik kan me goed inleven in je vraag, het is alles of niets, geen halfbakken schijnoplossing.

De mand van onze teckel staat op de plaats waar de meeste mensen de tv hebben staan, rijtjeshuis waar alles door de architecten is voorbestemd. Wij kijken s'avonds naar de teckel.

Radio hebben we nog wel, we luisteren naar het nieuws en klassieke muziek.
Ds. Heikamp geeft een mooi antwoord.
De waarheid is soms dichterbij dan als je denkt.
Sterkte.
ceciel72
22-04-2013 / 15:38
Helaas lees ik weinig dat mensen via internet ook preken kunnen beluisteren.Niet alle predikanten zijn bij mij positief... maar toch wel een nuttige dag/avond invulling..
Lijkt mij altijd nog beter dan naar uitzending gemist te kijken.Veel luister plezier toegewenst
Alexander91
22-04-2013 / 16:16
Eerlijk gezegd vind ik 2 preken in een week al genoeg hoor. Zelf(bijbel)studie en gemeente-opbouw zijn ook zaken die je kunt doen.

Een overkill aan preken lijkt mij niet goed. We leven niet om preken te beluisteren. Bovendien is het de vraag wie de dominee kiest.

En waarom geen teevee kijken? Mensen spelen toch ook gezelschapsspellen, of lezen boeken, of de krant, of luisteren naar de radio. Een mens heeft een natuurlijke behoefte aan ontspanning, en een preek is niet volledig ontspannend (mag ik hopen (om het vroom te zeggen :P)). Zolang de teevee maar geen verslaving wordt.

De Bijbel is het meest gedrukte boek ter wereld. Maar raad eens welk boek bijna het minst wordt uitgelezen? Niet altijd maar de stem van de dominee of een oud-vader (hoe goed die ook zijn), maar blijf dicht bij het Woord.
zingen
22-04-2013 / 21:36
Dit is nu dus helaas de refo wereld.
Zelf werk ik sinds kort in een christelijke wereld mede omdat ik een stukje christelijke indenditeit miste.
Wat blijk hier een en al geroddel onderling, elkaar scheef aan kijken, .
Maak je een fout groot deel van het team weet het en noem maar op.
ik kom kwam uit een onchristelijke omgeving. Hier was het niet zo.
ik vraag me af waar zijn wij als christenen mee bezig?
Ik schaam me soms voor mijn eigen soort volkje, de christenen dus,
Helaas zeggen onze onchristelijke vrienden ook van mensen uit onze kerk zijn dat nu christenen, die hoeven niet in mijn buurt te komen...
Hopelijk gaan de ogen van christenen een keer open.
wij horen het goede voorbeeld te geven..
Accepteer elkaar zo als je bent, en laat ieder mens zijn eigen keuze maken.
Dinand
23-04-2013 / 00:46
Vragenstelster als ik jou vraag zo lees geef je zelf al aan waar het aan ligt.
Misschien zie je het zelf niet, of wil het niet zien.
Met alle respect voor jou, je zegt er word in de kerk op je gelet wat voor kleding je draagt hoe je uiterlijk is en hoe je leeft.
Je word als het ware door een scan gehaald, en als dat niet voldoende is dan word er nog bij gezegd de tv is daarbij ook nog ten strengste verboden je word eigenlijk helemaal gefilterd.
Jij zegt dat je daar geen probleem mee hebt, er zijn er ook velen die dat wel hebben, en voor een deel daar in mee gaan.
Vaak komt het voor dat mensen op deze manier ontsporen (helaas) of het voor een deel zelf in gaan vullen.
Bij je schoonouders zeg je dat het daar heel anders gaat.
Als er bij jullie thuis niet na de kerk over de dienst gepraat word, dat is arm en jammer.
En dan word er na de kerk gepraat over koetjes en kalfjes en over wie er wel en niet waren, je kent het(de roddels).

Dat kan een reden hebben dat er niet over JEZUS CHRISTUS gesproken word in de kerk dat Hij je Verlosser en Zaligmaker is, bij wie alles te vinden is wat je nodig hebt.
Daarom kan dat ook een reden zijn dat er word gezegd je bent maar zo niet bekeerd omdat ze JEZUS CHRISTUS niet kennen.
Je zou eerst moeten weten wie Hij is, en voor je wil zijn, dan ga je er een hele andere kijk op krijgen.
Dan vraag je dan ook niet meer van wat je allemaal mag, nee dan wil je alles ook niet meer.

Ik hoop dat jij er een weg in mag vinden.
dkw
23-04-2013 / 08:20
@Zingen:
Ik vind dat je wel een beetje moet nuanceren.
Dit is misschien een klein gedeelte van de refowereld, wellicht heb jij nogal wat negatieve ervaringen hiermee?

Er zijn ook anderen gelukkig, en ik raad vragensteller dan ook aan om ook op zoek te gaan naar die mensen waar je wel gewoon fatsoenlijk mee kunt praten.

En een discussie over TV, radio en weet ik wat allemaal kan best nuttig zijn, maar dan inderdaad alleen als iemand voor z'n principes staat, en niet stiekem op zolder TV gaat kijken of op uitzending gemist, anders is het zeer schijnheilig.
Vraag maar eens wat het verschil is tussen een DVD, Uitzending Gemist en TV kijken?
Dinand
23-04-2013 / 15:03
@Zingen
Ik ben het met je eens deze dingen gebeuren heel vaak heb het zelf al meerdere keren gehoord en gezien.
Niets is mij vreemder dan de mens.
Zeg niet dat het overal zo gaat, maar waar het gebeurd dat is treurig te noemen, als christen voor doen, en als tollenaar gedragen.
Mensen zouden hier is meer bij stil moeten staan, voor de buiten wereld is dit geen reden om Jezus Christus te gaan leren kennen.
Een tv en radio hoeft op zich niet verkeerd te zijn, als je problemen met tv, radio hebt oke dan niet aan beginnen.
Op tv zijn best ook nog programma's die je wel kunt zien, ook zijn er helaas daar maar weinig van.
Maar dat geld ook voor telefoon en pc's, helaas hoor je daar niet veel over, vraag me af of dat dan geen achterbaks gedoe is.
Ik vraag me wel eens af, of men zich wel eens afvraagt waar iedereen mee bezig is. en niet is te rade gaat bij zich wel wat hij, zij, wel of niet wil.
altijdwat
24-04-2013 / 00:36
Vraagsteller, herkenbare vraag.. Er is echt zoveel vorm zonder inhoud in de refo wereld en voor jongeren is het zo moeilijk in zo'n situatie op te groeien. Jij denkt er over na, en zo zou jij het niet willen.. zoals bij jou thuis, toch? Maar zoals het bij je vriend gaat vind je ook lastig, het is zo heel anders dan je opgevoed bent. Ik denk dat je, biddend, en in pastoraal gesprek met iemand die je vertrouwd langzaam steeds meer je eigen identiteit kan vormen zoals jij (en samen met je vriend) het graag zou willen.
mieptruus
24-04-2013 / 20:00
Vraagsteller, probeer die tv buiten de deur te houden als je hem niet hebt.
En als je toch kijkt, al is het via internet, wees kritisch. Het meeste is troep.

Voor de rest weet ik niet hoe ik je kan adviseren. In ieder geval kan je de anderen niet veranderen. Toch jammer dat het vroom doen genoemd word, terwijl men toch naar een kerk gaat. vreemde combinatie.
Doet me denken aan een familielid kerkelijk in de rechterflank die een kennis van ons uit de PKN zwaar gelovig noemt omdat deze kennis graag sprak over De Heere Jezus Christus en zich bezighield met evangelisatie onder kinderen en jongeren.
kareljansen
16-05-2013 / 15:28
Mijn televisie was als ik heel eerlijk ben een verslaving. Ik merkte aan mezelf dat ik geen zin had om mijn zoontje op bed te leggen omdat ik net even lekker ergens naar zat te kijken. Ik bleef liever thuis voor een programma dan dat ik naar een verjaardag ging. Niet goed dus. Ik heb achter mijn tv goed en slechte tijden gehad (de gelijknamige soap plaats ik in de categorie slecht :), maar terugkijkend op mijn tv tijd is het algemene beeld negatief. Voor mij persoonlijk was de keuze niet normatief maar vanuit waarden ingegeven. Ik wil er zijn voor mijn kind, wil sociaal actief blijven en mijn tijd zinnig besteden. God vraagt dat van ons! Daarom heb ik de tv afgesloten.

Ik ben erg blij dat ik dit resoluut heb gedaan, en het aan iedereen heb verteld.
Want nu durf ik er geen meer te nemen :)
Want mijn verslaving is echt niet over hoor, maar op deze manier corrigeren anderen mij als ik in de verleiding zou komen.

Terug in de tijd

Er zijn mensen geweest die naar mijn dominee en ouderling een telefoontje of een mail hebben gedaan over mijn leer en le...
geen reacties
20-04-2016
Ik las dat er door leden uit de Gereformeerde Bond een nieuw liedboek wordt samengesteld. Enkele vragen hierover. Is dit...
geen reacties
19-04-2014
Ik heb net een relatie van bijna vier maanden achter de rug. Ik heb het uitgemaakt omdat ik me er niet meer lekker bij v...
geen reacties
19-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering