Week van Voorbereiding

Ds. J. Prins / 2 reacties

08-04-2011, 08:53

Vraag

Wanneer en waarom is er een "Week van Voorbereiding" voor de Avondmaalsviering ingesteld en hoe kun je hier zelf (thuis) een invulling aan geven? En waarom heeft niet elke kerk/gemeente dit?


Antwoord

Beste vragensteller,
 
Wanneer en waarom is de "Week van Voorbereiding" ingesteld? Om dit te begrijpen moeten we terug in de kerkgeschiedenis en vooral naar de Bijbel. In het Avondmaal ontmoeten we Christus als de grote Gastheer. Die het zwakke, bestreden geloof, dus de zwakke, bestreden gelovige, wil versterken in het geloof en vertrouwen in Hem. Wil verzekeren van de vergeving van de zonden door Zijn bloed. Het geloof wil versterken, de hoop verdiepen en de vlam van de liefde hoger laten oplaaien. Nu, voordat we bij de grote Gastheer aan tafel kunnen, moeten we ons voorbereiden. Even ter verduidelijking: wanneer de koningin ons vraagt om te komen dineren, bij haar aan tafel, gaan we niet zomaar! We bereiden ons daarop voor! Wat is nu de voorbereiding op het Heilig Avondmaal? We dienen ons tijdens de voorbereiding af te vragen: geloof ik oprecht in de Heere Jezus, zo ja, hoe is het gesteld met mijn geloof in Hem en we verdiepen ons in de heilrijke betekenis van het Avondmaal. Waarin de gekruiste Heere Jezus Christus centraal staat. Lees hierover bijvoorbeeld 1 Korinthe 11: 17-34 en zie in het bijzonder vers 28!

Hoe kun je je praktisch voorbereiden?? Doe dit altijd biddend. Vraag of de Heere je leidt door de Heilige Geest. In alles staat daarbij Zijn Woord voorop en is leidinggevend! Bezoek de dienst van voorbereiding in de gemeente en het eventuele "bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal." En verder kun je het Formulier van het Heilig Avondmaal lezen, de zondagen van de Heidelbergse Catechismus daarover, en er zijn ook mooie boekjes die ons kunnen helpen.

Ik noem er wat in willekeurige volgorde: Ds. A. Elshout: "Doet dat tot Mijn gedachtenis", Drs. N. C. van Velzen: "Avondmaal vieren met de kerk eeuwen" (vier deeltjes, met stukjes voor elke dag van de week van voorbereiding), Ds. H. Visser: "Tot Mijn gedachtenis", Ds. J. van Amstel: "De zegen van het Avondmaal", Ds. W. van Gorsel: "Leven in Zijn dienst", P. J. Vergunst (red): "Mijn leven is voor U", en de oudere uitgaven en omvangrijkere, wel heel mooi: Matthew Henry: "Aan Zijn Tafel", Petrus Immens: "De godvruchtige avondmaalganger", en nog veel meer! Lees niet allerlei boeken tegelijk en heel veel. Neem wat en lees biddend en mediterend. Wat staat hier? Leeft dit bij mij? Wat wil de Heere mij hiermee zeggen. Wat ontbreekt mij? De Heere Jezus wil geven wat wij missen én wegnemen wat wij moeten missen! En dat doet Hij door Zijn Geest en Woord. Waardoor hij ons opruiming laat houden in ons hart en leven.

Hoe is de voorbereiding in de loop van de kerkgeschiedenis ontstaan? In de loop van de tijd moesten de parochianen in de Rooms Katholieke Kerk, te biecht gaan voor men aan de Mis kon deelnemen. Het gevaar hiervan was: dat het de priester was die wel of geen toegang verleende, tot deelname aan de Mis. Het was dan niet iets persoonlijks meer tussen de Heere en de gelovige. Waar Paulus juist op aandringt in 1 Korinthe 11. Een ander gevaar kon zijn de gedachte: wanneer ik maar gebiecht heb, is het goed.
 
De Reformatie gooide het roer radicaal om. Men verzette zich vooral tegen de centrale plaats van de priester, de dwang om te moeten biechten en het verplicht noemen van je zonden aan de priester. In de Reformatie ontstond de praktijk, dat de belijdende leden van de gemeente, in de week voorafgaande aan de viering van het Avondmaal, huisbezoek kregen van een ouderling. Het doel was om door middel van een pastoraal gesprek, op te ruimen wat het rechte vieren het Avondmaal in de weg stond. Bijvoorbeeld: het bijleggen van de ruzie die iemand met een ander had. Het bijbels en pastoraal ingaan op geloofstwijfel en geloofsvragen. Het doel was vooral de toegang tot het Avondmaal te openen en de belijdende leden op te wekken, om gelovig aan het Avondmaal deel te nemen. Luther en Calvijn waren ervoor om zo'n huisbezoek een keer per jaar af te leggen. In ons land gebeurde dit vaak voor iedere Avondmaalsviering. Deze huisbezoeken voor de viering van het Avondmaal, hebben inmiddels opgehouden te bestaan. Wel is het nuttig en nodig, dat op de 'gewone' huisbezoeken, het Avondmaal ter sprake wordt gebracht!!
 
En wat betreft de voorbereidingsdiensten en die van de dankzegging en nabetrachting. Deze zijn ontstaan op initiatief van de eerste gereformeerde (reformatorische) synoden in ons land. In de voorbereidingsdiensten moest aan de orde komen: "de beproeving van de mens, de verzoening met God en met de naaste" (Dordtse Kerkorde). De dankzegging en nabetrachting werd gedaan in de Avondmaalsdienst zelf, na het gebruik van het Avondmaal. Later zijn dit aparte diensten geworden. Waarin de dankbaarheid, om de grote liefde van Christus, centraal stond en waarin ook het leven van de dankbaarheid aan de orde kwam.
 
Vanuit deze geschiedenis is onze huidige praktijk gegroeid, ook van de voorbereidingsweek, zoals we die in de kerken aantreffen en met de accentverschillen die er zijn. Waarbij het goed is, om het eigenlijke centraal te blijven stellen. Namelijk, de instelling van het Avondmaal, door Jezus Christus. Waardoor Hij ons geloof wil versterken in Hem en Hij de geestelijke gemeenschap met ons wil onderhouden en verdiepen.

Om het Avondmaal tot geestelijk voordeel te gebruiken, is het voor de gelovigen nodig, dat ze zich hierop voor bereiden. Opdat de Avondmaalsviering zal zijn tot eer van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest en tot rijke troost en vreugde voor ons. 
 
Over deze materie is heel veel geschreven. Dit zijn maar enkele lijnen die ik getrokken heb. Er is naar alle kanten nog meer van te zeggen. Mocht je er dieper op door willen gaan, dan hoor ik het wel.

Van harte Gods zegen, met vriendelijk groet,
Ds. J. Prins

Lees meer artikelen over:

Heilig Avondmaalvoorbereidingsweek
Dit artikel is beantwoord door

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief
45 artikelen
Ds. J. Prins

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
2 reacties
zeeuwsebabbelaar
08-04-2011 / 09:34
Ik ben niet tegen voorbereiding moedig het alleen maar aan, maar we zouden elke dag avondmaal (moeten kunnen)vieren, ons hart moet altijd die gezindheid hebben.
De dicipelen aten ook met de Heere Jezus, maar hadden ze zich voorbereid?
adriano313
08-04-2011 / 13:47
Beste vragensteller, naast een eeuw traditie, weten een hoop mensen dat volgens mij ook niet. Sterker ik weet het zelf ook niet! Echter,

1 a 2 keer per jaar jezelf voorbereiden, op Jezus, op Zijn offer, op mijn zonden, op mijn moment met Hem... Het klink allemaal heel erg goed bedoelt en belangrijk, maar het zou (voor mij) een schrale praktijk betekenen

Als kind van God ben je n.l. in een staat van vrede met God de Vader (Rom. 5:1) Je bent vrij gekocht, door het offer van Christus (verlosser). Vrij van de aanklacht en bewijs van zonde (kol2:14). Het gaat dus om een heilige status die uitgebouwd mag worden.

Dit lijkt mij geen 1 of 2x per jaar besef, waar je ter overdenking op voorbereid, maar meer zoals @zeeuwsebabbelaar ook zegt, een 24uur besef waaruit je (door de H.Geest) handelt.
Het is door de RELATIE die je hebt met De vader en de Zoon en de Heilige Geest, waardoor je elke dag als wedergeboren Christen LEEFT!

De Relatie staat dus centraal

Niet de vraag, heb ik wel genoeg besef dat er een relatie voor mij kan bestaan...
Of dat het oordeel heerst en dat iedereen door angst wordt geregeerd omdat onheil en dood je treft bij verkeerd gebruik. Blijven we daarom stoïcijns zitten, zodat we dan ook maar niet verkeerd gebruiken en overdenken we opnieuw onze zonden... God is geen boeman die het ons moeilijk maakt zodat we eerst een hindernisparcours moeten afleggen alvorens we mogen aangaan! Er staat niet geschreven wees steeds opnieuw zoekende, maar er staat geschreven (1pet1:16) wees heilig, want Ik ben heilig.

God is toch juist heel duidelijk.
Alzo lief heb ik de wereld dat ik U mijn zoon gegeven hebt, zodat U in hem kan geloven en niet verloren gaat. Dat U niet eindigt in de duisternis!
Uw identiteit en bestemming ligt al bij Hem vast (ps 139), niet omdat het mystiek is maar omdat HIJ van U houdt, als eerste (1Joh4:19)

God houdt van U. (punt)
of u het nu vervelend vindt klinken of niet, het staat in zijn Woord!

En om tot Hem te komen (waar eerst honderden kuddes voor nodig waren) kan dit nu door Jezus Christus. Dag in dag uit, en als het moet 365 dagen per jaar Avondmaal Hallelujah! Daarom is het voorhangsel gescheurd! Zodat iedereen het Heilige der Heilige mag ingaan.

Open daarom uw hart voor Jezus Christus als u Hem nog niet aangenomen heeft als Heer van uw leven. En als u dat wel heeft gedaan, stop dan eens wat meer met alle ceremonie en ga voor de 24 uurs relatie. De relatie waarbij je elk uur mag putten uit Zijn kracht, Zijn inspiratie, Zijn leiding, Zijn woord, Zijn strijdt, Zijn ...(vul uw item maar in)

- Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.mat 26:28
- Dit is mijn lichaam, dat voor U gegeven wordt(luk.22:19)
-Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem Joh.6:56

Het maakt dan niet meer uit wanneer u Avondmaal viert, maar (naast de relatie) met name wat U daarna in Hem en door Zijn verbond gaat doen! Het traject er na, is een traject wat zich richt op de Koninklijke boodschap (mat 28:19). Dat verandert de focus, dat verandert uw leven en dat schept ruimte in Het Koninkrijk.

Terug in de tijd

Bij de meeste jongeren is het andersom, maar ik zou graag zondags twee keer naar de kerk willen. Maar m'n ouders gaan meestal alleen maar 's ochtends. Ik durf eigenlijk ook niet goed in m'n eentje te ...
Geen reacties
08-04-2004
Ik sport wel vaak, alleen ik wil dan muziek luisteren. Alleen welke muziek is daarvoor geoorloofd, want ik ga niet sporten op psalmen. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Weet panellid Gerard Slurin...
1 reactie
08-04-2020
Ik heb een vraag over dansen. Waarom zijn we hier als 'refo's' op tegen? Ik heb het dan niet over dansen op houseparty's of dergelijke waar mensen 'uit hun bol gaan', maar over het gewoon dansen als u...
Geen reacties
08-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering