Volmaaktheid van het paradijs

Ds. M.F. van Binnendijk / 1 reactie

01-04-2011, 13:01

Vraag

Vorige week las ik in het RD een artikel dat antwoord gaf op de vraag waarom God mensen geschapen heeft die konden vallen. Ds. Bouter gaf hier een mooi en duidelijk antwoord op. Na dit antwoord ben ik wat verder gaan denken, mijn gedachten gingen zo: God heeft de wereld, de engelen en de mens geschapen. Het paradijs en de mens was volmaakt. Daarna vroeg ik mij af: was het paradijs wel zo volmaakt? Al voor de schepping van de mens heeft God de engelen geschapen. Al snel kozen er engelen voor het kwade, zodat zij duivelen werden. De duivel was ook in het paradijs; hij verleidde Adam en Eva namelijk. In het paradijs waren al kwade machten dus die Eva en Adam beinvloedden. Dit is dan toch niet volmaakt? En: wanneer die kwade machten er niet waren, zouden Adam en Eva dan alsnog ongehoorzaam geweest zijn? Misschien is het niet nuttig om over deze vragen na te denken, maar ik vind het fijn om deze dingen ook voor mezelf op een rijtje te hebben, zodat ik mijn studiegenoten kan antwoorden op hun soms lastige vragen. Alvast hartelijk dank voor het meedenken!


Antwoord

Genesis 1 maakt ons voldoende duidelijk dat alles wat God schiep tov (Hebr. - goed) was. Aan de goede schepping mankeerde niets, noch aan de mens, die zelfs zeer goed (tov me’od) was. Alles was volmaakt, dat wil zeggen: alles beantwoordde aan Gods bedoeling. De aanwezigheid van de duivel (als gevallen engel) en zijn verleidend werk in het paradijs maken het niet zó, dat Gods werk onvolmaakt was. De schepping wordt wel aangevochten, maar dat betekent niet dat zij aanvechtbaar is.
 
Zoals ik bij eerder gestelde vragen over ditzelfde onderwerp al heb opgemerkt, mag duidelijk zijn dat God geen mens wilde scheppen die als een willoze robot slechts zou doen waarvoor hij geprogrammeerd was. Noch is God een poppenspeler die de mens ‘bespeelt’ als marionet. Adam kon kiezen tussen goed en kwaad en God wilde vrijwillig gediend zijn.

Helaas, het ging mis. Maar dat lag niet aan God. Dit was voor de volle honderd procent schuld van de mens cq. de gevallen engelen. De keuze zélf is niet verkeerd, maar de keuzerichting – wanneer deze bij God vandaan is.
 
Ds. M. F. van Binnendijk

Lees meer artikelen over:

oorsprong van kwaadparadijszondeval
Dit artikel is beantwoord door

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Actief
171 artikelen
Ds. M.F. van Binnendijk

Bijzonderheden:

Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
Jo_Pedago
01-04-2011 / 15:05
De aanwezigheid van de duivel (als gevallen engel) en zijn verleidend werk in het paradijs maken het niet zó, dat Gods werk onvolmaakt was. De schepping wordt wel aangevochten, maar dat betekent niet dat zij aanvechtbaar is. (?)

De keuze zélf is niet verkeerd maar de keuzerichting?

Voor mij blijft het antwoord vaag... ?

Terug in de tijd

In Deuteronomium 7:13-15 staat dat wie de geboden van de Heere wil horen en in acht nemen en houden, heel veel welvaart krijgt. Bijvoorbeeld de vrucht van uw schoot, vrucht van uw land, uw koren, nieu...
1 reactie
01-04-2014
Onlangs heb ik een Perimesencefale bloeding doorgemaakt. De bloeding is weer opgelost in het lichaam. Maar ik ben snel moe als ik iets doe. Hoe komt dat?
Geen reacties
01-04-2015
Door bepaalde gebeurtenissen in mijn leven ben ik God gaan haten. Ik zou dat graag anders willen, maar dat lukt mij niet! Hoe zou het kunnen dat ik toch weer anders over God ga denken?
10 reacties
01-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering