Huwelijksfeest op zondag

Ds. P.C. van Keulen / 5 reacties

29-03-2011, 18:00

Vraag

Mijn broer is 40 jaar getrouwd en geeft een feest op zondag. Hier hebben mijn vrouw en ik grote moeite mee! Wat moeten we hiermee? Heengaan om de vrede te bewaren of zeggen dat we niet gaan? Graag zo snel mogelijk antwoord op deze vraag, want ze moeten het weten. Ze houden dit namelijk in een hotel, dus moeten ze weten hoeveel gasten er komen.

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Uit uw vraag blijkt dat u de invulling van de zondag anders ziet dan uw broer. U hebt er moeite mee dat uw broer zijn 40-jarig huwelijk op zondag viert in een hotel. Uw moeite zal ongetwijfeld samen hangen met het gebod van de HEERE: "Gedenkt de sabbatdag dat gij die heiligt", alsook met de vele andere plaatsen in de Schrift, waar gesproken wordt over het onderhouden van de sabbat, de rustdag, de zondag.
 
U zegt: moeten we erheen gaan om de vrede te bewaren? Als u zou gaan hebt u dáár dan vrede mee? Of gaat het van binnen nog onrustiger worden? Hierbij zegt u ook: of moeten we zeggen dat we niet gaan? Zou het uitkomen voor uw overtuiging niet meer rust geven dan er niet voor uitkomen? Laten uw vragen u in de eerste plaats terugwerpen op God en Zijn Woord, en u doen vragen: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Wanneer u uw beslissing neemt uit gehoorzaamheid aan de Schrift (en ik hoop dat het ook mag zijn uit liefde tot God en Zijn gebod) dan wil God daar ook Zijn zegen aan verbinden.
 
U kunt bang zijn voor wat "men" zal denken of zeggen, we kunnen wat mensenvrees hebben. Ik denk hierbij aan Petrus verloochening; hoe loochende hij voor allen, zeggende : "Ik weet niet wat gij zegt", maar hij wist toch wel wat Gód zei? Hoe kan mensenvrees de overhand hebben, maar vreest veel meer Hem! Vreest God en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. En ook al zouden wij door Gods genade vrij zijn van de (vloek van de) wet, daarmee nog niet van de eis van de wet.
 
Nu kunnen er hele oeverloze en harteloze discussies ontstaan over de invulling van de wet, over wat wel en niet mag op zondag (zou zelfs naar aanleiding van deze vraag kunnen), maar laat uw hart rust en vrede mogen vinden in het Woord van God. Als wij lezen bijvoorbeeld dat de vrouwen niet naar het graf van Jezus gingen omdat zij rusten naar het gebod, zouden wij dan wel kunnen gaan naar een feest, waarbij ook mensen werken voor hun geld, terwijl dat geen noodzakelijke arbeid is?
 
Hoe maken we als samenleving steeds meer en meer de zondag tot een voor de mens  'zonnige' dag, door van alles en nog wat te organiseren, en zien we de georganiseerde kerkdiensten steeds minder bezocht worden en het 'zonnige' steeds meer bezocht, waar de Zon van de gerechtigheid geen enkele plaats meer heeft.
 
Ik denk hierbij aan die mooie berijmde woorden:
 
Mijn ziel herdenk met heilig beven,
hoe God met majesteit bekleed,
Zijn wet op Horeb heeft gegeven,
waar Hij deez' woorden horen deed:
 
Gedenkt en viert met vee en magen,
de sabbat, na zesdaagse vlijt.
 
De sabbat, rustdag, zondag is zeker een dag om te vieren, maar dan wel met het oog op God en tot verheerlijking van Zijn naam. Vier deze dag in Gods huis, alsook in uw eigen huis. We zien op de eerste dag van de week dat de discipelen samen kwamen en dat daar juist het zaligmakende werk door Christus getoond werd door Zijn handen en zijde te tonen, dat Hij de Levende is en de Overwinnaar van dood en graf, dat de Heilige Geest door hen ontvangen werd, dat zij onderwijs kregen en dat zij mochten horen: vrede zij ulieden!
 
Natuurlijk, elke dag van ons leven moet gericht zijn op God, we zijn niet slechts zondagschristenen, maar God geeft de zondag wel aan ons als een geheiligde, afgezonderde dag.
 
Een rijk gezegende zondag toegewenst,
Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

5 reacties
minnie
29-03-2011 / 18:50
Mooi en duidelijk antwoord van de dominee..
Marieke1984
29-03-2011 / 21:26
Ik ben laatst ook gevraagd door een Familie waar ik werk, zij vieren hun gouden huwelijk ook op zondag, heb toen ook duidelijk uitgelegd dat ik op zondag 2 keer naar de kerk ga!
Ik zou tegen mij gevoel in gaan als ik op die dag naar de viering zou gaan.

Tuurlijk is het feest aandacht waard, maar niet op Gods dag, het feit dat je het op zondag viert zegt al dat je niet echt bezig bent met Gods dag.
Dus als je de zondag wilt heiligen, dan denk ik niet dat je naar het feest moet gaan.

Gewoon duidelijk uitleggen, en maak er voor hun op een andere dag een speciaal moment van,

liefs
jarima
29-03-2011 / 21:32
Ik denk dat je gewoon je reden moet vertellen waarom je niet kunt komen. Daar sta je achter, daar voel je je goed bij. Ik denk dat dat respectvoller is t. o. je broer dan wanneer je gaat en het eigenlijk tegen je zin is. Je moet er mee in gebed gaan. Dan krijg je rust bij het besluit wat je neemt.
Sluit me bij Marieke1984 aan.
kneusi
30-03-2011 / 07:11
vragensteller, U hebt met een Heilige God te doen! Het is Zijn dag die ontheiligd wordt!Als de Heere u ALLES is, is de keuze niet moeilijk.Wees de wereld niet gelijkvormig! Een dag is in UW huis mij meer, dan duizend waar ik U ontbeer,waar liever in mijn BondsGods woning, een dorpelwachter dan gewent, aan de ijdele vreugd in...............
refoweb
30-03-2011 / 11:54
"Nu kunnen er hele oeverloze en harteloze discussies ontstaan over de invulling van de wet, over wat wel en niet mag op zondag (zou zelfs naar aanleiding van deze vraag kunnen), maar laat uw hart rust en vrede mogen vinden in het Woord van God", aldus ds. van Keulen.

Omdat die discussie toch is ontstaan, sluiten we dit onderwerp en hebben we die reacties verwijderd. Graag verwijzen we naar ons forum, waar diverse topics gaande zijn over sabbat/zondag/rustdag.

Terug in de tijd

Ik heb steeds met mijn broer een discussie over trouw in relaties/huwelijk. Hij is in zijn huwelijk zijn vrouw meerdere ...
3 reacties
29-03-2012
Ik hield veel van een jongen. We voelden allebei dat we naar elkaar toe groeiden. Maar toen puntje bij paaltje kwam, kwa...
geen reacties
29-03-2003
Ik ben bijna tien jaar getrouwd en we hebben kinderen. Mijn man heeft een strafblad op zedengebied vanwege te 'intiem' z...
3 reacties
29-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering