Geslachtsregisters in HSV

Herziene Statenvertaling / 7 reacties

18-03-2011, 15:00

Vraag

Mijn vraag gaat over de Herziene Statenvertaling, om precies te zijn over de geslachtsregisters in het nieuwe testament. Het volgende verschijnsel viel mij op bij het lezen van het register in Mattheüs 1. Ik citeer uit de Statenvertaling: "7. En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa; 8. En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias; 9. En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias." En uit de HSV: "7. Salomo verwekte Rehabeam, Rehabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa; 8. Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia; 9. Uzzia verwekte Jotham, Jotham verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia." Als ik deze tekstgedeelten vergelijk, valt het me op dat de namen in de HSV in veel gevallen verschillen van die in de Statenvertaling. Onze dominee heeft dit verschijnsel op Catechisatie een keer uitgelegd en vertelde dat het met de vergrieksing van deze joodse namen te maken heeft. In de Statenvertaling zijn deze bewaard gebleven, in de HSV zijn deze teruggedraaid naar de oorspronkelijke in het O.T. gebruikte namen. Wat me echter ook opvalt is dat u een vergriekste naam zoals Salmon in vers 4, die wel degelijk in het O.T. voorkomt (1 Kronieken 2:11, Salma), in de vergriekste staat gelaten heeft. Ik vroeg me daarom af welke criteria u voor deze vergriekste namen gebruikt hebt en welke gedachten hierachter zitten. Zoals ik het nu bekijk, hebt u bekende mensen in het O.T. die in vergriekste vormen in het N.T. voorkwamen, de namen uit het O.T. teruggegeven. Is dit om verwarring te voorkomen? Doet deze handelswijze geen afbreuk aan de grondtekst? En waarom zijn namen zoals Salmon (Salma) wel in vergriekste staat gelaten?

Antwoord

Eén van de uitgangspunten in de HSV is inderdaad om in geval van verwijzingen in het Nieuwe Testament naar personen uit het Oude Testament de Hebreeuwse schrijfwijze te gebruiken. We willen graag dat het helder is om welke personen het gaat. Het gaat immers om de eenheid van de Schrift? Doet dat afbreuk aan de grondtekst? Dat lijkt ons niet. Het Grieks heeft gewoon erg veel moeite met bepaalde Hebreeuwse klanken en die zijn daarom in de Griekse tekst behoorlijk veranderd. Dat zie je in de Septuaginta (de oude Griekse vertaling van het OT) ook al. Sommige Hebreeuwse namen zijn daar totaal verminkt. Waarom bij de weergave van de namen een lange omweg maken via het Grieks als het ook direct kan?

Wat het verschil tussen Salma en Salmon betreft, de variant Salmon komt ook in het Oude Testament voor, en wel in Ruth 4:21. Ik zie echter dat de HSV daar wel voor “Salma” gekozen heeft, omdat die naam in Ruth 4:20 ook voorkomt. Het zou misschien beter zijn om in dat vers net als de statenvertalers ook “Salmon” te schrijven. Daar moeten we nog eens goed over nadenken. Dank aan de briefschrijver dat hij ons hierop attent heeft gemaakt.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
7 reacties
Diethelm
18-03-2011 / 22:22
In de Statenvertaling wordt het woord 'gewon' gebruikt. In de nieuw vertaling 'verwekte'. Ik begrijp niet waarom de HSV voor het woord 'verwekken' heeft gekozen. Verwekken heeft een negatieve bijbetekenis. Bijjv. als tegenwoordig het woord verwekken word gebruikt, gaat het vrijwel altijd over het verwekken van kinderen in een buitenhuwelijkse of buitenechtelijke relatie.
Lien
18-03-2011 / 22:25
@ Diethelm, zo zie je dat wij lezen vanuit onze eigen gekleurde bril.
Sambalbij
19-03-2011 / 12:07
Ik vind 'gewonnen' iets hebben van een loterij of een wedstrijd.
Diethelm
19-03-2011 / 20:17
@sambalbij, daarmee klinkt "gewon" toch nog altijd positiever dan 'verwekken' :-)
sis
21-03-2011 / 18:54
Gaat het erom hoe het klinkt?
Zo positief was dat verwekken of gewonnen ook niet voor veel vrouwen van die tijd.
Laten we lezen wat er staat, niet hoe het klinkt!
blijblij
22-03-2011 / 12:07
grondstoffen worden gewonnen, voor het krijgen van een kind is het nu eenmaal noodzakelijk dat dit kind eerst wordt verwekt.
Diethelm
26-03-2011 / 21:45
Ik heb even de concordantie erop nageslagen. Ook in de SV komt het woord verwekken al verschillende malen voor in betekenis van kinderen verwekken.

Terug in de tijd

Geachte ds. J. van Rossum (m.b.t. uw eerdere antwoord), wanneer een overledene na een rouwdienst in de kerk begraven wor...
geen reacties
18-03-2005
Pas hoorde ik van een echtpaar, die een kindje adopteerden, het volgende probleem. Nu ze het kindje hebben ontvangen, wi...
1 reactie
20-03-2017
Waar komt de trend (bij GKV tegengekomen) vandaan om het brood voor het avondmaal voor te snijden in kleine hapklare bro...
2 reacties
19-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering