Goede werken moeten doen

Ds. A. Simons / 5 reacties

17-03-2011, 10:36

Vraag

Een vraag aan ds. Simons. Op belijdeniscatechisatie zei onze dominee dat je goede werken moet doen uit dankbaarheid voor de verlossing. Ook zei hij dat je kunt zeggen dat er goede en minder goede christenen zijn. Hij verwees hier o.a. naar 1 Korinthe 3 en 4 en zei dat in veel brieven van Paulus staat dat je goede werken moet doen en moet groeien in je geloof. Ook moet je naar Jezus toegroeien. Verder zei hij dat je niet bewust wedergeboren hoeft te worden. Ik heb het idee dat niet klopt. Ik zei dat ook tegen hem, maar hij werd een beetje boos en zei dat ik niet zo reformatorisch/bevindelijk-gereformeerd moest doen. Kunt u me raad geven? Alvast bedankt!

Antwoord

Vriend, we gaan je vraag proberen te beantwoorden. Als eerste wil ik zeggen dat het woord "moeten" bij mij veel negatiefs oproept. We moeten niets in het koninkrijk! Slaven en knechten moeten, kinderen willen. We gaan vruchten dragen dat is Bijbels. Een goede boom brengt goede vruchten voort (Math. 7:17). De rank draagt vruchten (Rom.7:4). Het gevaar is groot om bij zo’n taalgebruik de schijn op te werpen dat het evangelie een nieuwe wet wordt.

In de tweede plaats is het heel Bijbels dat er geestelijk wasdom is. Hij moet immers meer worden en wij worden minder (Joh. 3:30). Nee, Gods kind groeit niet, maar wel groeit Christus door het geloof. Hoor maar Ef. 4:13: "Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus..."

Meer en meer worden Gods kinderen verdiept in Zijn kennis en in Zijn heerlijkheid. Helaas moet Paulus vaak in de Hebreen brief Gods kinderen vermanen. Ze hadden reeds dienaar kunnen zijn vanwege het onderwijs, maar ze moeten nog steeds gevoed worden door melk (Hebr. 5:12). Inderdaad klinkt ook in de 1 Korinthe-brief zo’n soort vermaning: "En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als  tot vleselijke, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht  toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en  tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den  mens? Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk?"

Je laatste vraag gaat over onbewust wedergeboren. Nergens lees ik in de Bijbel over een onbewuste wedergeboorte. Wel lees ik dat Gods wegen veel onderscheidenlijker zijn dan wij denken. God gaat met een ieder Zijn weg. Bij de een vindt het alles heel radicaal plaats, bij de ander gaat het meer geleidelijker. Ik weet niet goed wat je dominee bedoelt met onbewust wedergeboren? Maar als hij bedoelt dat niet iedereen precies weet te benoemen wanneer het gebeurde dan meen ik ook dat dit bijbels is. Dat neemt niet weg dat God een weg met mensen gaat. Het aangevochten geloof in de Heere Jezus moet versterkt worden. Gods kind verlangt daar ook naar. Dat is niet reformatorisch/bevindelijk gereformeerd maar gewoon bijbels.

Veel sterkte en een ootmoedige en liefdevolle geest toegebeden.

Ds. A. Simons, Vinkeveen

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

goede werken
5 reacties
43843
17-03-2011 / 11:52
Goede werken doen uit dankbaarheid voor de verlossing. Dit is de dagelijkse bekering of heiligmaking. Goede werken zijn werken uit/door het geloof, naar/overeenkomstig Gods wet en tot eer van God en glorie van Christus. Dat is toch het verlangen van het wedergeboren hart, leven voor God.
Wanneer je wedergeboren bent is inderdaad niet belangrijk, belangrijk is dat je wedergeboren bent en dat je dat door Gods genade ook mag weten.
1a2b3c
17-03-2011 / 14:02
-Ook zei hij dat je kunt zeggen dat er goede en minder goede christenen zijn-

In Christus zijn alle gelovigen volmaakt maar er is zeker wel verschil onder de gelovigen.
Mark.4:20 En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.
1 Kor.3:12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, 13 Ieders werk zal openbaar worden... hout hooi en stro verbranden 15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

De Bijbel is er duidelijk over dat je wedergeboren moet worden maar er staat niets bij over: bewust of onbewust.
Er staat wel hoe je weten kunt dat je leeft o.a. in 1Joh.3:14 Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben.
Aan de vruchten kent men de boom Luc.6.
Goede werken is niet een soort betaling achteraf maar een natuurlijk gevolg van de nieuwe natuur die we hebben gekregen, en die werken doen we uit liefde!!
1 Kor.13:3 maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

Als we wedergeboren zijn begint het pas, dan moeten we groeien in geloof.
Gelovigen zijn uitverkoren om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te worden. Rom.8:29.
Christus leeft in ons Gal.2:20 en hoe meer we op Hem gaan lijken (groeien) hoe minder we zelf worden. Joh.3:30.
TJH
17-03-2011 / 17:37
Tja bij de een moet je niet zo evangelisch doen en bij de ander niet zo reformatorisch-bevindelijk gereformeerd...
dominerik
18-03-2011 / 11:33
Lees Jacobus 2 : 14-26
kneusi
23-03-2011 / 09:17
vragensteller, jou ds. is wel op de 'hoogte'' van ref. bev. ger.! Anders kreeg je niet zo,n antw. Doe wat met het bijbelse antw. van ds.Simons! ik wens je toe dat je dit bevindelijk mag leren kennen, wat ds. in bovenstaande schrijft! Dat is Bijbels.

Terug in de tijd

Ik deed laatste tijd erg veel aan krachttraining met fitness. Iedere dag uit school was ik er te vinden. Ik weet dat ik ...
geen reacties
17-03-2005
Elf jaar geleden heb ik van de Heere de tekst gekregen “Ken Hem in al uwe wegen en hij zal uw paden recht maken!” Dus Hi...
geen reacties
17-03-2005
Mijn man is gehersenspoeld door Jehovah's Getuigen. Hij houdt zich alleen nog maar bezig met bijbelstudies, vergaderinge...
geen reacties
18-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering