Nieuwe en oude verbond

Ds. A. Huijgen / 2 reacties

08-03-2011, 11:17

Vraag

Tegenwoordig hoor je veel over het nieuwe en oude verbond. Kan iemand mij nu eens precies uitleggen wat het verschil is? Ik hoor dan, als ik het goed begrijp, dat de tien regels van God  (de wet) ook hebben afgedaan, omdat Hij het heeft volbracht. Maar Hij schrijft dit dan toch in je hart zodat je uit liefde Zijn wil gaat doen, ook al struikel je dagelijks in vele en kunnen we Zijn regels niet onderhouden? Maar dat doet je verdriet en daarom mogen we toch ook vluchten naar Zijn bloed?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Wat wordt er met "oud en nieuw verbond" bedoeld? Eigenlijk zijn het niet anders dan andere termen voor wat we het Oude en Nieuwe Testament noemen. Daarmee is de vraag echter nog niet beantwoord, want wat je er over hoort brengt je in verwarring; en wel begrijpelijk. Er zijn nogal wat mensen die een tegenstelling creëren tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het OT zou geheel hebben afgedaan, inclusief de tien geboden. Zo wordt de band tussen Oud en Nieuw Testament doorgesneden. Dat betekent dat de band met Israël van karakter verandert, of zelfs verdwijnt (hoewel je merkwaardig genoeg onder mensen die OT en NT zo sterk van elkaar scheiden, ook wel weer een bijzondere Israëlverwachting ziet, maar dat terzijde). Het NT leert ons al duidelijk dat je het OT er niet van los mag maken. Immers: de Heere Jezus kwam niet om de wet te ontbinden maar om die te vervullen (Matth. 5:17). Bovendien wordt Abraham door Paulus aangehaald als de vader van de gelovigen genoemd (Rom. 4). Helaas is zo'n sterk onderscheid maken tussen OT en NT nogal eens een middel om te zeggen dat we enkel nog de NT-geboden hebben, en dat de OT-geboden geen zeggingskracht meer hebben.

Wat je schrijft is waar: de Heere schrijft de wet in het hart (nota bene, een uitdrukking uit het Oude Testament: Jer. 31:33) waardoor je graag, door Gods Geest, gaat doen wat de wet eist.

Met vriendelijke groet,
Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

 • Geboortedatum:
  16-11-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden-Zwartsluis
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

   

2 reacties
1a2b3c
08-03-2011 / 15:36
Het oude verbond was de wet op de stenen tafelen Heb.8: 8 Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond

Het nieuwe verbond is de wet in het hart geschreven: Hebr.8:10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.

De wet in het nieuwe testament is meer dan de tien geboden in het oude testament, zie de bergrede. In het O.T. staat: gij zult geen overspel doen, en in het N.T. zegt Jezus: Matt.5:28 Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.
janvanverweg
09-03-2011 / 14:43
het oude verbond was opgelegd van buiten af. er waren middelaars tussen het volk en God nl de priesters. dit wilde het volk zelf. toen God tot het volk sprak vroegen ze Mozes om tussenbeide te komen. God was te dichtbij, te beangstigend. God gaf toen de wet en stelde priesters aan.
het nieuwe verbond hersteld wat het joodse volk zich ontzegde. Door Christus kunnen we nu God kennen. Zijn Geest legt de wet in ons hart. dwz een innerlijk verlangen om Gode welbevallig te leven. niet om straf te ontlopen maar om Hem te behagen die we liefhebben. (zet je het vuilnis buiten omdat je anders van je vrouw op je kop krijgt of omdat je op die manier kan laten zien dat je van haar houdt?)
niet voor niets kent het NT geen priesters meer; alle christenen zijn priesters en nog wel koninklijke priesters! Niet langer zullen ze zeggen ken de Here want zij zullen de Here kennen! wow, wat een verschil in verbond! oud: opgelegd ritueel; nieuw: vanuit het hart relationeel!

Terug in de tijd

Wat mij opvalt in deze vragenrubriek is dat er veel verschillende antwoorden zijn over dezelfde vragen. Iedere dominee, ...
geen reacties
08-03-2007
Waarom schaffen we de Dordtse Leerregels en de HC niet af? Het is toch veel beter dat we vanuit de Bijbel lezen en zo oo...
geen reacties
09-03-2016
Ik wil graag iets vragen aan dhr. Van Dooijeweert. Ik ben nu al een hele tijd in aanraking met de ger. gezindte en zo oo...
7 reacties
08-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering