Preek over Hizkia

Ds. A. de Lange / 5 reacties

26-02-2011, 10:04

Vraag

Hallo, ik ben een jonge vrouw van 32 en heb drie kindjes. Tijdens een zwangerschap ontdekte ik een moedervlek, waarvan ik overtuigd was dat deze kwaadaardig was. De artsen wilden hem vanwege de zwangerschap niet verwijderen, omdat hij er niet kwaadaardig uitzag. Ik was er zeker van dat ik niet lang meer te leven zou hebben. Ik bad veel en luisterde intens naar de preken. Toen de dominee dan ook in die tijd een preek hield over Hizkia, was ik ervan overtuigd dat ik nog vijftien jaar kreeg van God. Er werd een gezond kind geboren, de moedervlek is verwijderd en alles was goed. Twee jaar geleden kwam die preek me weer helder voor ogen en besefte ik dat ik al over die helft heen was, met een heftige paniekaanval als gevolg, mede doordat we in die periode met een sterfgeval in de direkte familie te maken hadden. Ik dacht, ik moet God zoeken voor het te laat is. Maar wil Hij mij wel aanzien? Ik was wanhopig, probeerde zo heilig mogelijk te leven en had veel onrust. Totdat ik op een ochtend wakker werd en zo'n rust ervaarde. De Heere Jezus leeft! Ik kreeg rust. Maar ongemerkt is er weer die angst. Ik kan zo niet leven met de wetenschap dat ik mijn kinderen over een aantal jaar moet achterlaten. Daardoor ben ik nerveus, rook ik weer en dat is slecht voor mijn gezondheid. Ik voel me daarover heel schuldig t.o.v. God. Daarom rook ik alleen maar meer. De dominee aan wie ik eens summier vroeg of God op deze manier door een preek spreekt, zei dat dat niet zo is. Omdat God niet voor onrust zorgt. Hoe moet ik hiermee omgaan? Ik krijg allerlei psychische klachten en schaam mij hiervoor. Tegelijkertijd ben ik bang voor het antwoord. Toen was ik dankbaar voor nog vijftien jaar. Inmiddels beheerst het mijn leven en overal zie ik mijn gevreesde sterfleeftijd staan.

Antwoord

Naar aanleiding van je vraag wil ik drie dingen aan de orde stellen: 1. Je conclusie uit de preek; 2. Je angst om te sterven; 3. Je omgaan met het geloof en het Woord van God.

1. Je conclusie uit de preek.

Toen je de moedervlek had tijdens je zwangerschap ben je hevig bezorgd geraakt. De preek over Hizkia sprak je aan. En je trok de conclusie dat je nog vijftien jaar van God kreeg. Eerst leek dat een hele opluchting. Nu je inmiddels een aantal jaren verder bent en ook vijftienjaar niet eindeloos blijkt te duren benauwt die periode je. Ik denk dat de dominee aan wie je vroeg of God op deze manier spreekt door een preek gelijk had, toen hij zei dat dat niet zo was. En met name door het effect wat de conclusie die je getrokken hebt nu op je heeft.

Hoe spreekt God dan wel? Hij wil door Zijn Woord ons Zichzelf doen kennen. Voor ons hele leven en voor de situaties in onze leven. En dan mogen we God tegenkomen als de God aan wie we genoeg mogen hebben voor elke levenssituatie. De God die ook uitkomst geeft tegen de dood. Hizkia heeft dat meegemaakt. Jij mocht in je angst ook rust ontvangen. Die rust moest je echter niet zoeken in het feit dat je nog langer mocht leven, maar in het feit dat God goed en genadig voor je wil zijn. Dat gold toen en dat geldt nu nog.

2. Je angst om te sterven.

Dat de dood je angstig maakt hoeft niet zo vreemd te zijn. Ondertussen is het wel een feit dat wij een keer moeten sterven. Elk mens in deze wereld (ook jij en ik) moet ermee rekenen dat deze dag de laatste kan zijn. Gezien het feit dat wij voor het leven bedoeld zijn en niet voor de dood verlangt niemand gewoonlijk naar de dood. Gezien het feit dat wij onze plaats hebben te midden van degenen die ons lief zijn, zien we zelfs op tegen de dood. Maar toch moeten wij sterven.

Het evangelie brengt ons als centrale boodschap dat de Heere Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. En als Lazarus gestorven is, spreekt Hij de kernachtige woorden: Ik ben de Opstanding en het Leven; ieder die in Mij gelooft zal leven als ware hij ook gestorven. Midden in ons leven mogen wij overgaan van de dood in het leven. En als Christus de onze is, hoeven wij in principe niet meer beangst te zijn voor de dood.

Je schrijft dat je rust mocht vinden door het besef dat Jezus leeft. Ik zou je willen vragen: is de Heere Jezus echt je Zaligmaker? Heb je je zonden en je zorgen aan Hem overgegeven en mag je ervan leven dat je door de genade in Hem behouden bent? Als dat zo is zou ik je aanraden de Bijbel op te slaan en er bijv. het Johannesevangelie maar eens op na te lezen hoe vaak de Heere Jezus de vaste belofte geeft van eeuwig leven door het geloof in Hem. Leg je vinger er maar bij. En leg je angst dan biddend bij God neer. En maakt het dan nog zoveel verschil wanneer je zult sterven? Dit jaar nog, of over vijf jaar, of over vijftig jaar? Als je mag zeggen: het leven is mij Christus, het sterven gewin (Phil. 1:21) is het altijd goed.

3. Je omgaan met het geloof en het Woord van God.

Uit je schrijven krijg ik de indruk dat je een gevoelig type bent en dat je ook in het geestelijk leven sterk door gevoelens bepaald wordt. Pas daarmee op. Gevoelens komen er in het geestelijk leven wel bij, maar ze moeten ons niet leiden. God wil tot ons spreken door Zijn Woord. We worden telkens weer genodigd en geroepen om Zijn Woord te horen en te geloven. En om daaraan vast te houden. Soms tegen je gevoelens en angsten in. Probeer dat meer te doen: je vastklemmen aan het Woord van God dat je hoop biedt. Je zult merken dat het geloof in het Woord van God door de Heilige Geest zorgt voor nieuwe gevoelens. Gevoelens zijn overigens altijd aan wisselingen onderhevig. Daarom moeten we ook niet leven bij het gevoel, maar bij het geloof.

Stress, spanning en nervositeit leiden makkelijk tot roken. Dat maken meerderen mee. Ik zou er in een moeilijke tijd geen hoofdpunt van maken om van het roken af te komen. Je hoeft daar ook geen schuldgevoel tegenover God over te hebben. Maar besef ook dat roken geen oplossing van het probleem is.

Ik hoop dat je weer in staat zult zijn om rustig te gaan leven en moeder te wezen van je kinderen. Leg het in Gods handen hoe lang je zult leven en hoe lang je moeder zult zijn. God zal zorgen en Hij weet wat wij en onze kinderen nodig hebben. Laat het voor vandaag in geloofsvertrouwen je houvast zijn: “Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.” Rom. 14 : 8

Oldebroek, ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
5 reacties
Ankie1975
26-02-2011 / 12:09
Ik denk dat jij door die moedervlek destijds zo bang was geworden en zo overtuigd dat je dood zou gaan, dat jij niet meer normaal kon nadenken. Hiskia kreeg die boodschap dat hij nog 15 jaar te leven had persoonlijk van de profeet jesaja, die het weer persoonlijk van God doorkreeg. Dit kun en mag je niet vergelijken met jouw situatie. Dan ga je je met een soort waarzeggen bezighouden, wat occult is. Bovendien verbond jij die 15 jaar met huidkanker.. en je bleek gewoon gezond te zijn. Hiskia was ziek. En kijk nou hoe het je heeft beinvloed..denk je nu echt dat dit van God komt als jij daardoor bijna aan het doordraaien bent en verder van God raakt?
Voorts zeg je dat je jaren later dacht: ' oh ik moet God zoeken'
Was je dan nog niet bekeerd ofzo? Je moet God altijd zoeken, het kan altijd te laat zijn. En als je Hem gevonden hebt, kun je je angsten bij Hem leggen en rust vinden. Die zelfprofetie waar jij je mee bezig houdt komt, past precies in het straatje van de satan zelf... hij vind het prachtig dat jij nu zo angstig bent en geen rust kunt vinden en je afdwaalt van God. Jij hebt iets uit een preek destijds iets te persoonlijk genomen (of hebben alle gemeenteleden die daar waren nu nog maar 15 jaar te leven?) en je moet nu inzien dat je daar fout gedacht hebt. Niemand weet wanneer hij of zij sterft en bij Hiskia was een uitzondering en daar heeft een profeet hem dit persoonlijk vertelt. Jouw dominee is geen profeet.
Ankie1975
26-02-2011 / 12:11
als bij ons morgen gepreekt wordt over de zondvloed denk ik ook niet meteen dat die volgende week komt.
dijna61
26-02-2011 / 20:56
Een mens lijdt dikwijls het meest
door het lijden dat hij vreest,
maar dat nooit op zal dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
dan God te dragen geeft.
adriano313
27-02-2011 / 00:55
Angst

Beste vragensteller, ik noem de kop maar angst, omdat ik merk dat door het verhaal heen er een angstige situatie aan het ontstaan is met een tikkende ‘deadline’.
Graag wil ik u wat verder vertellen waar angst vandaan komt en waar het naar toe leidt, maar dan is het raadzaam om te proberen hiervoor open te staan, en een cruciale stap te nemen anders valt u elke keer in een zelfde valkuil.

De principes van geestelijke overwinning worden verduidelijkt doordat Jezus voor zijn hemelvaart belangrijke boodschappen geeft. (NBG)
A 1 mat. 28:18 Mij is gegeven alle macht in de hemel en op (de) aarde.
B mark.16:17 In mijn naam zullen zij (gelovigen )boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden

In A geeft Jezus duidelijk zijn positie en almacht weer en in B geeft Hij aan hen, die Hem tot Heer hebben verkozen, autoriteit om in zijn naam de duisternis te verbreken.
Anders gezegd, ook door jou geloof in zijn kruisdood zullen je zonden gewassen zijn, door Zijn bloed ben je vrij en door zijn dood kan de duisternis je geen kwaad doen! HIJ heeft alle macht en in Hem hebben wij macht gekregen om op alle slangen en schorpioenen te jagen. NIETS zal ons enig kwaad doen. Door het werk en geloof in Jezus Christus bestaat er dus MACHT en GLORIE.

Dit bovenstaande kan een antwoord zijn op uw situatie. U denkt dat u dood gaat. Misschien zelfs zonder dat u Jezus Christus aangenomen heeft als Heer van uw leven. Maar uw verhaal, of wat zich afspeelt, heeft veel weg van een horror scenario. U voorspelt niet, maar u gelooft (of proclameert zelfs) elke dag meer in uw eigen dood. En ja dat is angstig. Het is ongeveer hetzelfde als iemand die er toe gedreven wordt om uiteindelijk van de Briennenoord af te springen.
Waarom stel ik dit zo heftig. Omdat ik de indruk krijg dat dit ook zo heftig in uw leven is!

MAAAAAAR

U kunt dit een halt toe roepen. U kunt het in de hand houden, u kunt het de baas worden, u bent in controle binnen de geestelijke principes die er vanuit de Bijbel gelden!

Hoe dacht u (of ook anderen) hoe u aan zulke gedachten komt?
Omdat u psychisch misschien niet ‘spoort’….
Ik denk het niet, mag ik u meenemen naar de verzoekingen in de woestijn. (mat. 4:1-11)
Hoe denkt u dat Satan Jezus verzocht. Er was geen deurbel, waar hij zich netjes meldt
De geestelijke strijd vindt plaats in de gedachten van een mens (2kor10:5) en het is verstandig om daar tegen te vechten. In Jezus naam, want satan is niets meer dan een leugenaar! Trap er daarom niet in zoals bij Eva. Of denkt u soms dat een liefhebbende vader zijn kind kastijdt met een 15 jaar termijn. Zomaar…Neem een voorbeeld aan Jezus in de woestijn. Er staat geschreven…. Of Ga weg van mij satan!

Angst is een slechte raadgever zeker in combinatie met de dood. Want de duivel gaat rond ALS een briesende leeuw(1 Petrus 5:8-9) op zoek naar prooi. Maar wees Waakzaam! Wees op uw hoede en weersta hem. Weersta de gedachten en roep de Heere Jezus Christus te Hulp!
Want Hij wil je ervan bevrijden! Ps.34:5 “Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd”(NBV). Angst houdt verband met straf (1 Joh.4:18) en bevrijding van straf kan de angst dus wegnemen. Het erkennen van schuld is cruciaal en liefde en vergeving spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe meer liefde, hoe minder angst en vice versa. Hiernaast resulteert angst in slavernij (Rom.6:17). De waarheid maakt vrij, dus breek in Jezus naam met deze leugengedachte dat je maar 15 jaar te leven heb! Bid tot Hem en roep het uit om Hulp!!! Kies voor koning Jezus (efez 2:1-2) en ga de relatie eens met Hem aan. Beleid eens al uw zonden en stel u open om vandaag nog een kind van God te worden. Dit duurt geen 10, 20, 30 jaar (leugengedachte), maar het kost in uw zoektocht slechts 1 cruciaal gebed…

Als u na dit lezen vandaag besluit om met heel uw hart te kiezen voor de Heere Jezus Christus en u gelooft dat door zijn bloed al uw zonden vergeven zullen worden dan zult u niet alleen opgenomen worden in Zijn koninkrijk, maar bevrijdt zijn van alle aanklachten en angst. U zult hier op aarde meeregeren in de lengte van dagen die God heeft gesteld.

Print het anders uit en bidt het hardop, misschien samen met uw man of vriendin

Heere Jezus Christus
U die alle macht heeft in Hemel en op aarde
U die alle leugengedachten en negativiteit van de duisternis verbreekt
Hier ben ik en Ik roep tot U
ik leg mij aan Uw voeten en komt tot u in al mijn nood

Vandaag geef ik mijn leven over aan U
want ik besef dat ik het niet alleen kan en een zondaar ben
U bent de enige die mijn leven kan redden
Omdat u voor mij gestorven bent aan het kruis

Ik nodig u uit Heere Jezus om Heer en Herder in mijn leven te zijn
Ik buig voor U, kom in mijn hart
Ik open mijn hart voor U en neem U en Uw waarheid aan

Vergeef mijn zonden, was mij schoon en vul mijn hart
Dank U wel dat u mij reinigt met uw kostbare bloed
Dank U wel dat U mij niet afwijst maar mij aanneemt als uw kind
En ik hierdoor vrede met God mag krijgen
En mag zeggen Abba Vader

Vul mijn leven Heere Jezus en maak mij vrij
Wilt U mij leiden Heere, door uw Geest in mijn bestemming
en mij in Uw Waarheid onderwijzen
Open mijn ogen, vul mijn hart, omdat ik het zelf niet kan
Heere Jezus, Dank U wel dat U er voor mij bent
Amen

Dat u hierna vrede en zegen mag ontvangen van onze Liefdevolle Vader
En mocht u op een dag herinnerd worden aan een 15 jaren termijn
Stuur hem maar door naar Jezus Christus en zeg maar hard op
Hij is mijn Heer geworden, Hij regeert (beslist) en niemand anders!
Ik zal voor u Bidden
adriano313
27-02-2011 / 09:37
Ik heb nog een kleine aanvulling, Het belijden van zonden is niet iets waar u krampachtig over hoeft te doen(zoals sommige beweren), of waar u over hoeft te schamen dat het te erg voor woorden is. Want doordat Hij zich schaamde in zijn naaktheid aan het kruis, bestaat helemaal geen schaamte meer. Wees daarom niet bevreesd en vel (opnieuw)geen oordeel over u zodat u hier (nieuwe valstrik) opnieuw vast komt te zitten.

Want, God de vader kent u van binnen en van buiten. Hij kent (naast alle goede dingen) al uw zonden, dus daar gaat het niet om. Maar Hij wil wel dat u bidt / proclameert/ uitspreekt/etc dat u hiervoor vergeving vraagt. Dat u er afstand van doet uit eigen wil. En dat kan ook heel gewoon en zo gemakkelijk omdat u Jezus als uw Heer hebt aangenomen. Wees daarom waakzaam, want als Hij u zonden al kent, waarover zou u dan maanden of jaren moeten nadenken. Leg het hele verhaal anders maar gewoon in Zijn handen.
Alstublieft Heere Jezus, ik weet er niet zo goed raad mee

Praktijk: U kunt zelf nadenken over uw zonden en ze allemaal opsommen. Bij mij was het een hele film van zonden die in mijn gedachten als plaatjes voorbij gingen. Allemaal bracht ik ze voor God en vroeg vergeving. Naast een eigen opsomming kunt u vragen of God ze aan u wil laten zien met als rede dat u wil dat alles verdwijnt.
Doe dit gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Belijdt elke zonde aan hem die in uw gedachte opkomt. Hoe raar, stom, vies of goor ze mogen zijn. Want elke zonde die u belijdt zal in uw leven opruiming geven. En een opgeruimd leven met Christus als Heer....
Je wilt elke dag alleen maar meer !

Terug in de tijd

Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe mens en in hoeverre kunnen we door Gods Geest de oude mens overwinnen?
geen reacties
26-02-2013
Onze dominee preekt vrijwel altijd over het feit wat de mens allemaal moet doen om zalig te worden, d.w.z. allerlei ding...
geen reacties
26-02-2005
Mag deze vraag naar ds. Simons? Er zijn al veel vragen over de erfzonde gesteld, maar in alle vragen mis ik iets waar ik...
3 reacties
26-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering