Verzekering afgesloten

Ds. W. Pieters / geen reacties

06-02-2004, 00:00

Vraag

Reactie op het antwoord over verzekeren. Ik heb in januari een verzekering afgesloten omdat ik werk. Heb ik nu dus gezondigd tegen God? Je moet toch persé verzekerd zijn als je in loondienst bent?

Antwoord

Heb je het in vertrouwen/geloof gedaan? De Schrift leert ons in dit soort zaken: al wat niet in het geloof is, is zonde (Romeinen 14 vers 23): "Maar wie twijfelt, indien hij eet (zich verzekert), is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet (zich verzekert). En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde." Bij "uit het geloof niet is" merkt de statenbijbel in de kant op: "Dat is, wat gedaan wordt zonder verzekerd te zijn dat het werk, dat wij doen, God behaagt in Christus. Of, wat niet voortkomt uit een gelovig hart, zonder hetwelk noch onze werken, noch onze personen God kunnen behagen; Hebreeën 11:6." Lees ook vers 22!!

Hoe je het ook wendt of keert: al wat niet voortkomt uit vertrouwen, is verkeerd; al was het misschien niet verkeerd...

Verder, als je in loondienst bent, hoef je niet persé verzekerd te zijn. Er zijn gemoedsbezwaarden die niet verzekerd zijn. Als je baas jou verzekert, is dat voor zijn verantwoording!

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

verzekering
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Heikamp. Een vervolgvraag n.a.v. uw antwoord. Hartelijk dank daarvoor trouwens. Kunt u mij uitleggen wat het bet...
geen reacties
06-02-2007
Bij mijn werk in de gehandicaptenzorg komt het wel eens voor dat ik opengekrabt word door een cliënt. Ik til daar niet z...
2 reacties
06-02-2012
Ik overweeg diensten te bezoeken van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Hier zou Christus duidelijker en openlijk worden...
geen reacties
06-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering