Verzekering afgesloten

Ds. W. Pieters / geen reacties

06-02-2004, 00:00

Vraag

Reactie op het antwoord over verzekeren. Ik heb in januari een verzekering afgesloten omdat ik werk. Heb ik nu dus gezondigd tegen God? Je moet toch persé verzekerd zijn als je in loondienst bent?

Antwoord

Heb je het in vertrouwen/geloof gedaan? De Schrift leert ons in dit soort zaken: al wat niet in het geloof is, is zonde (Romeinen 14 vers 23): "Maar wie twijfelt, indien hij eet (zich verzekert), is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet (zich verzekert). En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde." Bij "uit het geloof niet is" merkt de statenbijbel in de kant op: "Dat is, wat gedaan wordt zonder verzekerd te zijn dat het werk, dat wij doen, God behaagt in Christus. Of, wat niet voortkomt uit een gelovig hart, zonder hetwelk noch onze werken, noch onze personen God kunnen behagen; Hebreeën 11:6." Lees ook vers 22!!

Hoe je het ook wendt of keert: al wat niet voortkomt uit vertrouwen, is verkeerd; al was het misschien niet verkeerd...

Verder, als je in loondienst bent, hoef je niet persé verzekerd te zijn. Er zijn gemoedsbezwaarden die niet verzekerd zijn. Als je baas jou verzekert, is dat voor zijn verantwoording!

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

verzekering
geen reacties

Terug in de tijd

Aan dr. C. A. van der Sluijs. Graag lees ik preken van C. H. Spurgeon. Ook vind ik zijn leven en bekeringsweg heel boeie...
geen reacties
06-02-2012
Op zondag komt het -gelukkig!- regelmatig voor dat ik best wel onder de indruk ben van de preek. Ik ben dan altijd bang ...
2 reacties
07-02-2019
Aan ds. Van der Sluijs. Door het lezen van de Bijbel heb ik mezelf leren kennen. De prediking heeft mij verschillende ke...
8 reacties
06-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering