Overspel gepleegd

Ds. H. Veldhuizen / 6 reacties

04-02-2011, 17:00

Vraag

Ik heb in ons huwelijk overspel gepleegd en hier heel veel spijt van. Ik worstel er nu mee of God mij dit wel wil vergeven? Op dit moment is er een verlangen naar Hem. Ik bezig met een onlinebijbelcursus, maar elke keer komt dat ene weer naar boven. Kan ik dit wel doen i.v.m. mijn zonde? Mijn man heb ik ooit wat verteld, maar niet alles. Moet ik mijn man alles vertellen of is God zo goed dat ik bij Hem terecht kan? Ik vind dit zo moeilijk dominee. Waarom heb ik dit gedaan?? Ons huwelijk was en is goed en toch op zoek geweest naar die spanning. Die zonde wil ik nooit meer en had graag de tijd terug gedraaid. Zucht.

Antwoord

Beste vriendin,

Bedankt voor je vraag, waarin je eerlijk belijdt dat je in je huwelijk overspel gepleegd hebt en dat je daar nu heel erg verdriet over hebt. Je had en hebt een goed huwelijk, schrijf je, maar toch ben je op zoek geweest naar de spanning die een andere man met zich kan meebrengen, en nu begrijp je zelf niet waarom je dit gedaan hebt. Als je een goed huwelijk hebt, kan het toch eigenlijk niet anders dan dat je berouw hebt over wat je gedaan hebt. Trouwens, het geldt altijd: overspel is overspel, of een huwelijk goed is of minder goed.

Nu komt er voor jou bij dat je een verlangen naar God hebt gekregen en een onlinebijbelcursus volgt. Daar ben ik voor jou blij om. Maar daardoor komt juist steeds weer dat ene boven dat je gedaan hebt,  schrijf je. Ook dat kan niet anders. De Bijbel is er duidelijk genoeg over wat het huwelijk is en wat overspel is. En nu heb je twee vragen: Je worstelt er mee of God je je zonde wel wil vergeven. En je tweede vraag is: moet je je man alles vertellen wat er gebeurd is?

Wat je eerste vraag betreft: wie zijn zonden eerlijk voor de Heere belijdt, voor die is vergeving. Lees bijvoorbeeld 1 Johannes 1:8-10 en 2:1-2. Of Mattheüs 12:31 over de zonde tegen de Heilige Geest (= het zich willens en wetens verzetten tegen de Heilige Geest, terwijl men weet wat de Heere vraagt en wat Heilige Geest wil doen). Jezus begint daar met die geweldige woorden: "Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden" (natuurlijk als men met berouw tot God gaat). Of denk aan David en zijn zonde met Bathseba (2 Samuel 11). Wat heeft David zijn zonden beweend (Psalm 51), maar hij heeft ook vergeving gevonden (2 Samuel 12:13). Of denk aan de moordenaar aan het kruis (Lukas 23:39-43). Ook hij ontvangt vergeving. Maar zóver, tot je laatste levensuur, moet je het natuurlijk niet laten komen. De Heere vraagt nú tot Hem te gaan. Heden, zo je Zijn stem hoort… (Psalm 95:7-8). Maar dan is er bij Hem genade en vergeving.

Nu heb je echter ook die tweede vraag: Je hebt er ooit je man wat van verteld, schrijf je, maar niet alles. Moet je nu ook alles aan je man vertellen? Of is God zo goed dat je bij Hem terecht kunt?

Het antwoord op die vraag kan ik niet zo goed overzien. Ik weet namelijk niet wat je hem verteld hebt. Er is, dat begrijp je wel, verschil tussen of je hem vertelde dat je met die ander wat hebt zitten knuffelen, of dat je met de ander (seksueel) het bed hebt gedeeld. En ook, als je hem alles vertelt ,of hij je verhaal aan kan? Maar als ik eerlijk ben zeg ik toch: Ja, je man heeft er recht op te weten dat je hem bedrogen hebt, niet alleen met een paar knuffels, maar door gemeenschap met die ander te hebben. Overspel is namelijk zonde tegen God, maar evenzeer zonde tegen je man (of vrouw). David belijdt in Psalm 51 wel: Tegen U, U alleen heb ik gezondigd (vers 6), maar in 2 Samuel 12 lees je dat de profeet Nathan hem bestraft door een gelijkenis waarin klinkt dat hij ook gezondigd heeft tegen zijn naaste, in dit geval Uria. Je zou, beste vriendin, nog eens tegen je man kunnen zeggen dat je er zo’n verschrikkelijke last van hebt van wat er een paar jaar geleden (ik weet niet hoe lang of kort geleden) gebeurd is en hem nog eens vergeving kunnen vragen. Als hij dan verder vraagt is de weg open om te vertellen wat er werkelijk gebeurd is en dat je daar verschrikkelijk berouw over hebt en vergeving zoekt bij God en bij hem. Je bent dan in de weg die het Woord van God ons voorhoudt: elkaar de misdaden belijden (Jakobus 5:16) en ze aan God belijden. Eerder beantwoordde ik daar een vraag op Refoweb over, dat je zou kunnen opzoeken en lezen (onder het kopje: "overspel"). Probeer, als je je man vertelt wat er werkelijk gebeurd is, dat zo te doen dat het dragelijk voor hem is en geef hem daarbij de tijd en ruimte om wat hij gehoord heeft te verwerken. Je mag biddend aan God vragen (je zult dat vast ook wel doen) of zowel Hij als je man je wilt vergeven wat er gebeurde. Zo ben je het meest in de lijn van het Woord van God.

Wat de onlinebijbelcursus betreft: fijn dat je die volgt. Blijf dat volhouden. Misschien wil je man meedoen. In ieder geval hoop ik dat de cursus je zegen zal bereiden.

Beste vriendin, ik hoop dat ik je wat geholpen heb. Van harte wijsheid toegewenst. God zegene je.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
6 reacties
plderoos
04-02-2011 / 19:59
Misschien mag ik dat wat aanvullen, of eerder, benadrukkenwat ds. Veldhuizen al met zoveel woorden gezegd heeft. Volgens mij moet je altijd de eerste twee geboden in de gaten houden. Je laat zien dat je God liefhebt door je naaste lief te hebben. (het tweede daaraan gelijk is ... ...) Dus volgens mij moet je je afvragen of je je naaste, met welke actie dan ook, dient. Dien je hem door iets te vertellen dan moet je dat doen. Heb je hem lief door iets te verzwijgen dan moet je zwijgen. Als jij, in jouw situatie, niet anders kunt dan concluderen dat je man je bekentenis niet zal kunnen verwerken dan moet je overwegen je lijden alleen te dragen. Jezus zelf veroordeelde die van overspel beschuldigde vrouw pertinent niet maar zei Hij, zondig niet meer. Als je vanaf nu dus trouw aan je man kunt zijn zal (heeft!) hij je die zonde vergeven ongeacht of je het volledig aan je man hebt opgebiecht of niet.

Toch is het wat moeilijker dan dit alleen. Want in principe is je man niet je naaste, volgens de bijbelse manier zijn jij en je man één. En dat gaat niet alleen maar over sex maar over je hele persoon. Jij en je man zijn één persoon. En in die zin hoort hij dus te weten wat jij weet. Als hij alles weet heeft hij het bijbelse recht je niet meer als zijn vrouw te erkennen maar de ware christelijke reactie zou zijn dat hij zich met je verzoent. (1 Cor. 7:10) Als je daarop aan zou kunnen sturen, en dat kost wat tijd, dat je wel alles vertelt maar dat jullie je ten volle verzoenen dan heb je God lief gehad.

In de praktijk moet je natuurlijk zelf bepalen hoe je dat aanpakt. Maar als ik jou was zou ik achteraan beginnen. Dat deed Jezus ook toen die verlamde man voor hem lag, eerst maar eens zijn zonden vergeven. Langzaamaan, zodat hij het kan bijhouden, kun je beginnen over wat vergeving en verzoening nou eigenlijk is en dat in principe alles te vergeven is (m.u.v. de zonde tegen de Heilige Geest) In het gebed dat Jezus ons geleerd heeft vragen we Hem toch ook ons te vergeven op precies dezelfde manier zoals wij dat ook bij onze naaste doen. En als je dan merkt dat hij er volledig van overtuigd is dat dat zo is kun je voorzichtig opbiechten wat je op je hart hebt.
EVA
06-02-2011 / 09:15
Beste ?
Je verhaal herken ik...wil je er met me over doormailen dan mag je me mailen evangelie@live.nl. Belijd alles aan je man maar ook aan God...zo kan God je bewustzijn reinigen anders zal de duivel je het altijd voor je voeten gooien..

be blessed
Gian
06-02-2011 / 17:45
Je tegen de wil van de Geest verzetten is natuurlijk niet de zonde tegen de Heilige Geest. Dit soort pastoraat helpt je van de wal in de sloot.
Wat bizar dit.
43843
06-02-2011 / 18:55
Of is God zo goed dat ik bij Hem terecht kan?
Zo goed is God!
Toch meen ik dat je je man niet iéts maar alles moet vertellen.
Dat is zeker moeilijk. Maar eerder kun je nooit echt vrede hebben en zal zoals Eva zegt de duivel het je steeds weer op je 'vuile klederen' wijzen.
@ Gian. Ik denk dat je het niet helemaal goed gelezen hebt.
Sunday88
21-02-2011 / 22:31
De duivel herinnert je steeds aan de zonde.
Maar God wil je vergeven!
EVA
31-03-2011 / 21:20
http://www.real-life.nl/seksualiteit.html

Terug in de tijd

Beste Marijke Rots, wij hebben nu bijna acht maanden verkering. We hebben ups en downs gehad, die volgens ons in iedere ...
2 reacties
04-02-2010
Aan ds. Paul. Op televisie is nu het programma te zien “De Nieuwe Uri Geller” Sommige van onze christelijke vrienden zie...
geen reacties
04-02-2009
Ze zeggen dat het werk van de Geest onwederstandelijk is. Maar ik kan de Geest wel tegenstaan en bedroeven. Die tegenstr...
geen reacties
05-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering