Opzeggen van je kerklidmaatschap

drs. I. A. Kole / 12 reacties

13-01-2011, 16:00

Vraag

Hoe gaat de procedure wat betreft het opzeggen van je kerklidmaatschap binnen de Gereformeerde Gemeenten te werk? Op welke manier kun je dit het beste aanpakken en welke dingen kun je verwachten na deze stap? Krijg je bijvoorbeeld een schriftelijk uitschrijvingsbewijs, ofzo? Ik heb op internet gezocht naar informatie, maar kon niets vinden. Alvast hartelijk bedankt.

Antwoord

Bedankt voor je vraag. Als je dooplid bent, vraag je schriftelijk aan de scriba van je gemeente je doopbewijs op en geef ook de reden waarom je dat doet. Als je belijdend lid bent en je gaat naar een andere Gereformeerde Gemeente, dan vraag je schriftelijk aan de scriba je bewijs van attestatie en geef je aan wat de reden is.

In je nieuwe gemeente geef je dat bewijs van attestatie af, bijvoorbeeld na een kerkdienst, in de consistorie of je belt eerst de scriba op hoe het in die nieuwe gemeente de gewoonte is. Verder krijgt die scriba van je nieuwe kerkelike gemeente een bericht vanuit je oude gemeente dat er een bewijs van attestatie afgegeven is aan jou.

Als je als belijdend lid je onttrekt aan je gemeente, dan schrijf je een brief aan de scriba en geef je de reden aan waarom je je bewijs van lidmaatschap opvraagt. Mogelijk ga je over naar een ander kerkgenootschap. Dan zul je wel bezoek krijgen om je reden toe te lichten en er zal geprobeerd worden om je van die stap af te houden. Als dat gesprek geen verandering  in je standpunt geeft, dan zal het bewijs van lidmaatschap wel afgegeven worden. Bewaar dat goed en geef het af, bijvoorbeeld  in je nieuwe gemeente.
Wijsheid en zegen!

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

attestatiekerken en godsdiensten
12 reacties
sis
13-01-2011 / 19:10
@jan28
Over kerkmuren heen kijken... Iedere gemeente zal je immers proberen over te halen om te blijven? Vind ik redelijk logisch.
appelflap
13-01-2011 / 21:21
@killejan: Lijkt me dat de Gereformeerde Gemeente toch pastoraler bezig is om schaapjes niet zonder slag of stoot de verkeerde kant op te laten lopen.
flap
13-01-2011 / 21:57
@jan28 Wat triest, ontzettend triest om zo'n opmerking te maken. Is dat een christelijke houding?
Ook ik ben weg gegaan uit de gemeente waar ik opgroeide, maar ik zou niet willen en niet durven om zulke uitspraken te doen.
Ook al ben ik het echt niet eens met alle dingen in mijn vorige gemeente, ze doen daar ook hun best om gehoor te geven aan de oproep van Jezus om Hem te volgen. Ze geven daar alleen een andere invulling aan, die zij op grond van de Schrift rechtvaardigen. Moet ik dan mezelf zo gaan afzetten?

Nogmaals triest om met zo'n wrok te moeten leven, maar daarnaast vraag ik me af of God die dank van je wil aannemen.
Annemieke1
13-01-2011 / 23:31
Toen ik 4jaar geleden als dooplid over wilde naar een andere kerk dan de GG, heb ik dat in een brief te kennen gegeven. Tot op de dag vandaag (4jaar verder) wil men mijn doopbewijs nogsteeds niet geven. Ik ben inmiddels als dooplid aanvaard in een andere gemeente en daar heb ik belijdenis gedaan.

Men nam met de reden geen genoegen (nl dat ik tot geloof gekomen was en zocht naar praktische preken/goede/kleine gemeente met pastorale zorg)

Tsjah.. ik ben blij dat ik toch lid kon worden in mijn huidige gemeente, maar betreur het hoe er met me omgegaan is binnen de GG.
2000
14-01-2011 / 10:07
@Jan28: Je opmerking zegt veel over jezelf.
Diny
14-01-2011 / 10:23
@appelflap
Je lijkt er vanuit te gaan dat schaapjes die een andere stal zoeken buiten de GG de verkeerde kant op gaan.
Ze kunnen toch ook de goede kant op gaan?!
Zoekend naar de prediking van Wet én Evangelie: de Goddelijke eis van geloof en bekering en de welmenende nodiging om tot Christus te komen.
Mattheus 11:28 / Johannes 3:16
Als dat gemist wordt, ga je zoeken waar je dat wel hoort.
Dat is toch niet verkeerd?!
shaila
14-01-2011 / 15:30
Mijn man ging van PKN naar de GG en daar werd ook vreselijk moeilijk over gedaan. Dus het is niet alleen de GG die dat doet!
zandkasteel
14-01-2011 / 20:46
Mijn man is overgekomen uit GG als dooplid en heeft belijdenis gedaan in herv. bonds gemeente, doopbewijs afgeven nooit een probleem geweest. Kerkeraadsleden uit GG kwamen ook op bruiloft, het is dus een plaatselijke kwestie denk ik.
daf
15-01-2011 / 23:47
Iedereen heeft een andere ervaring met zijn kerk, bedoel je. Om tegen heel kerkverband tekeer te gaan, is wel erg kort door de bocht. Dat levert vanzelfsprekend stevige reacties op. Dus steek die hand eerst eens in eigen boezem ;-)
shaila
16-01-2011 / 19:03
jan28, ook ik begrijp je niet. Wat heeft de vragenstelster/vragensteller nou aan jou reactie, dat je zo blij bent dat je niet meer van de GerGem bent. Daar gaat de vraag toch niet over? Je moet eerst de vraag en het antwoord goed lezen voor je reactie geeft!
sis
17-01-2011 / 10:13
@jan28 & kilejan: Ieder kerkverband gelooft immers dat hij de waarheid in pacht heeft, en als je dat denkt dan probeer je je leden bij je te houden. Omdat het pijn doet als ze ergens anders naar toe gaan. Uiteraard laten ze de keuze aan jou over, maar dat wil nog niet zeggen dat ze daarom niet hoeven te proberen je over te halen. Ouderlingen doen soms net of ze het beter weten, maar vaak is dat ook zo. ze zijn immers gekozen in gebed tot God?!
bazuin
18-01-2011 / 21:07
Jammer jan28, dat je geen gergem. gevonden hebt waar wél liefde woont. Ik ben ervan overtuigd dat die er zijn. (Hoewel zélf geen lid van GG.) Kritiek mag, en kan zelfs terecht zijn, maar gaat ze ook gepaard met liefde?
'k Heb zelf jarenlang gekerkt in een behoorlijk behoudende gemeente, en daar ook de (on)nodige psychische schade opgelopen. Familie en vrienden van mij kerken er nog steeds bewust en raken er niet door beschadigd. Conclusie: Deze gemeente kon mij niet het voedsel verschaffen dat ik nodig had. 'k Ben ook dankbaar dat God voor mij andere (kerk)deuren geopend heeft.
Wijlen mijn vader sprak altijd, als wij als kinderen met kritiek op onze ds. en kerkenraad kwamen:
"Wegwijzers (dominees etc) kunnen er soms beroerd aan toe zijn. Nauwelijks leesbaar, te donker beschilderd, begroeid met het mos der traditie, de Weg met wel hele kleine lettertjes aangegeven....toch, als zij de goede Weg aanwijzen hebben wij ze maar te volgen en voor ze te bidden".
Persoonlijk zou ik daar aan toe willen voegen:"En altijd zélf op de kaart (de Bijbel) blijven kijken en zo nodig en mogelijk de wegwijzers dáárop aan te spreken".

Terug in de tijd

Mijn vriendin en ik hebben nu bijna een jaar verkering. Zij is belijdend lid bij de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), ik he...
11 reacties
14-01-2016
Ik ben een meisje van 23 jaar. Ik heb een probleem waar ik erg mee zit. Ik heb geen borsten en ben ook verder heel smal....
6 reacties
13-01-2012
Ik heb heel veel verkeerde dingen gedaan in mijn leven. Ik ben drie jaar geleden ontzettend ziek geweest, bijna overlede...
1 reactie
14-01-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering