Tegen de Heilige Geest of God de Vader zondigen

Ds. W. Pieters / geen reacties

24-08-2003, 00:00

Vraag

Soms hoor je of lees je dat iemand tegen de Heilige Geest of tegen God de Vader gezondigd heeft, wat bedoelt men hiermee? Als een mens zondigt, is het toch altijd tegen een drieënig God?

Antwoord

Ja, zondigen gebeurt altijd tegen God. Dit is zelfs zo waar, dat een zonde tegen onze naaste in de eerste plaats een zonde tegen God is. En zelfs gaat David in Psalm 51 vers 6 zover dat hij, na Bathseba te hebben geschonden en haar man Uria te hebben laten vermoorden, zegt: "Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in Uw ogen."

Matthew Henry merkt hierover op: "Hij heeft hier gezondigd tegen Bathseba en Uria, tegen zijn eigen ziel en lichaam en gezin, tegen zijn koninkrijk en tegen de kerk Gods, en dit alles droeg bij om hem te verootmoedigen; maar tegen geen van die allen was zo gezondigd als tegen God, en daarom legt hij hier de treurigste nadruk op."

Wanneer we tegen God zondigen, zondigen we nooit tegen één van de drie Personen met uitsluiting van de andere twee. Wie tegen God zondigt, zondigt tegen de drieënige God. Toch maakt Jezus onderscheid. Hij zegt tegen de Farizeeërs (Mattheüs 12 vers 31): "Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden; maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden." Daarop vervolgt Hij in vers 32: "En wie een woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest zal hebben gesproken, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende."

Er blijkt dus verschil te zijn tussen zondigen tegen Gods Zoon en zondigen tegen Gods Geest. En het laatste is erger dan het eerste. Niet omdat de Heilige Geest belangrijker is dan Jezus Christus of dan God de Vader. Maar omdat de Heere Jezus met de zonde tegen de Geest, een zonde bedoelt die wordt gedaan onder zo'n verharding, dat er geen berouw op volgt en dus ook geen vergeving.

Wat is zonde? Laat het voor ons het bitterste ding zijn... Laat het voor een ieder van ons een dagelijkse smart zijn... Laat het voor allen de sterkste drangrede zijn om dagelijks te vluchten tot de geopende Fontein van Zacharia 13 vers 1, tot roem van vrije genade en tot eer van Christus' offer!

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

Drie-eenheidzonde
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn een jong stel en hebben al bijna vier jaar verkering. We studeren echter allebei nog. Waarschijnlijk kunnen we ...
2 reacties
24-08-2010
Al een lange tijd worstel ik met mijn zelfbeeld en gewicht. Sinds ik Jezus heb mogen leren kennen, mag ik ziende op Hem ...
1 reactie
25-08-2018
Ik zit op moment in een moeilijke situatie. Op een wonderlijke wijze zijn mijn man, kinderen en ik in onze huidige gemee...
3 reacties
25-08-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering