Waarom vier Evangeliën?

Ds. A. Th. van Olst / 2 reacties

07-01-2011, 15:24

Vraag

Ik heb is in de bijbel gekeken en het viel me op dat Mattheus, Markus, Lukas en Johannes bijna hetzelfde schrijven. Waarom schrijven ze allemaal hetzelfde?

Antwoord

Je kunt het vergelijken met een diamant. Als je en geslepen diamant goed wil bekijken, ga je die langzaam draaien. Steeds valt er licht op een ander vlakje van die diamant. In de tijd dat de Heere Jezus op aarde was, is er zo veel wonderlijks gebeurd, dat het mooi is dat we vier evangeliën hebben, die ons steeds op een andere manier vertellen wat er allemaal gebeurd is.

Dat we vier evangeliën hebben, heeft er ook mee te maken dat ze niet in de eerste plaats geschreven zijn om in de Bijbel terecht te komen. Mattheüs schreef zijn evangelie vooral voor zijn volksgenoten, voor de Joden. Dat kun je afleiden uit het feit dat hij heel vaak zegt: ‘opdat vervuld zou worden’, en dan haalt hij een belofte uit het Oude Testament aan. Daarom staat Mattheüs ook vooraan in onze Bijbel. Lukas bijvoorbeeld schreef zijn evangelie vooral voor de heidenen. Daarom legt hij Joodse gewoontes ook steeds uit, omdat de heidense mensen die niet kenden. Johannes schreef zijn evangelie als laatste van de vier. Hij schreef die in een tijd waarin getwijfeld werd of Jezus wel echt Gods Zoon was. In Zijn evangelie legt hij juist daar de nadruk op.

Soms kom je dus dezelfde geschiedenissen tegen. Soms vertelt bijvoorbeeld Lukas iets waar je de andere evangelisten niet over hoort. Zo vullen ze elkaar aan. Daardoor blijkt ook hoe betrouwbaar de geschiedenissen zijn.

De Heilige Geest heeft het zo geleid dat we ze alle vier in de Bijbel hebben gekregen. Ik zou er geen één willen missen. Soms is het mooi om de evangeliën met elkaar te vergelijken. De evangelist Johannes schreef aan het einde van zijn evangelie (ik zeg het met eigen woorden): deze dingen heb ik opgeschreven, opdat je gelooft. Dát is het doel. Opdat je gelooft dat Jezus de Christus is, en opdat je door dit te geloven, het leven hebt in Zijn Naam.

Het is goed om iedere dag een stukje in je Bijbel te lezen. Begin maar met de evangeliën. Je kunt daar vast al veel van begrijpen.

Ds. A. Th. van Olst

Ds. A. Th. van Olst

 • Geboortedatum:
  11-04-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Utrecht
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
2 reacties
johan11213
07-01-2011 / 20:30
Ds. M.M. van Campen heeft op de bovenstaande vraag uitleg gegeven in een preek van 12 september 2010, deze heeft het thema "Tot een volkomen verzoening van al onze zonden". Het betreffende gedeelte van de samenvatting met de uitleg daarvan:

Het offer van de Heere Jezus is zo rijk. Zo groot. De Heere Geest had er 4 Evangeliën voor nodig om ons dat te vertellen. Niet 4 keer hetzelfde, maar in elk evangelie worden verschillende facetten belicht van dat ene offer. Ook in het Oude Testament is dat offer op Golgotha voorafgeschaduwd. In de tabernakel, in de tempel. In het Oude Testament gaf God ons plaatjes om te verduidelijken en verbeelden wat de Heere Jezus zou gaan doen. Plaatjes tot onderwijs. De Israelieten brachten 4 offers, overeenkomstig de 4 evangeliën. Het brandoffer: Leviticus 1, brandoffer, zondoffer, dankoffer of vredeoffer en het schuldoffer.
Dat komt overeen met Mattheüs, Markus. Lucas en Johannes. Johannesevangelie komt overeen met het brandoffer, Marcus met het zondoffer, Mattheüs het schuldoffer en Lucas het vredeoffer.
refoweb
08-01-2011 / 23:14
Er zijn diverse berichten weggehaald. Zie nogmaals de voorwaarden voor het plaatsen van een reactie.

De personen die herhaaldelijk in overtreding zijn geweest, zijn van de site verwijderd. Je kunt contact opnemen via info@refoweb.nl.

Terug in de tijd

Ik weet dat er al meer vragen over dit onderwerp gesteld zijn, maar mijn angst is zo groot dat ik hem toch wil stellen. ...
3 reacties
07-01-2019
Is deze wereld van satan? Hij zegt namelijk tegen Jezus: “Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt” (Matt. ...
1 reactie
07-01-2014
Mijn vriendin en ik hopen binnenkort in het huwelijk te treden. Bij de ceremoniële huwelijksvoltrekking heb je natuurlij...
8 reacties
07-01-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering