Oprecht overgeven aan God

Ds. J. van het Goor / 4 reacties

07-01-2011, 10:30

Vraag

Telkens als ik mij volledig aan God over wil geven, ga ik dingen bedenken als: maar wat als ik gemarteld zal worden? Zou ik dan niet terugkomen op deze keuze? Of, als ik misbruikt zou worden, zou ik dan kunnen vergeven? Bij elke situatie stel ik me het extreemste geval voor wat ik kan bedenken en dan weet ik diep in mijn hart dat ik dan niet staande zal kunnen blijven. Maar hoe kan ik me dan oprecht helemaal overgeven aan God?

Antwoord

Kan ik met een citotoets van 530 punten na één jaar VWO-examen doen? Het antwoord op die vraag ligt helemaal voor de hand: NEE! Want het aantal punten geeft me niet eens toelating tot het VWO en na één jaar kan zelfs de hoogst begaafde wellicht geen examen doen.

Beste briefschrijver, zo kun je gerust op jouw vragen ook antwoorden, dat je vanuit jezelf inderdaad terug komt op je beslissing om je volledig aan God over te geven wanneer je gemarteld wordt. En ook vergeven ligt niet in de mens, wanneer je erge dingen worden aangedaan. Maar geloven kun je ook niet uit jezelf. Het is God die vanuit Zijn beloften je ‘bestookt’ met Zijn woorden, en je ‘achtervolgt’ met Zijn Geest. Hij wil je brengen tot geloof en overgave. Het geloof is inderdaad (God zij dank!) een gave van God. En wanneer Hij je brengt tot overgave aan Hem, om heel je leven aan Hem te geven, dan geeft Hij ook volharding.

Dat betekent wel een leven dicht bij Hem. Laat er niets tussen komen dat een wig kan drijven. Als God met Zijn Geest in mijn hart woont, dan zal ik blijven volharden, dat Jezus mijn Heere en Heiland is, zelfs al word ik gemarteld. Nee, dat kan ik nu niet bekijken, maar dat GELOOF ik, want De Heere laat nooit los wat Zin hand begon. Dat is de bemoediging en zekerheid.

En als iemand mij iets misdaan heeft, en die persoon betuigt spijt en vraagt om vergeving, dan zal ik hem/haar dat ook kunnen en willen vergeven. In navolging van de Heere, die mij mijn zonde zelfs heeft vergeven. Leg je leven met al z’n vragen maar aan de Heere voor. Laat je niet afhouden door de satan die je wil laten weten, dat het je toch niet lukt. God zal hem laten zien, dat het in Zijn kracht wel lukt, dat je in Zijn kracht overwinnaar mag zijn.

Ja, hoe kun je je oprecht helemaal aan God overgeven? Wil niet op alle vragen van tevoren alle antwoorden weten. Een drenkeling gaat ook niet van tevoren bedenken hoe hij gered zal worden als er iemand langs komt. Hij weet niets anders te doen dan te roepen in z’n nood. Geef het stuur van je leven maar uit handen en volg gehoorzaam Gods stem via Zijn Woord. Of om met dat eenvoudige kinderlied te zeggen: Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag in geloof, in liefde en in volharding.

Ik wens je veel vreugde in de navolging van Christus, dan zul je merken dat geloven geen theorie is, maar levenspraktijk. Leven als een kind dat zegt in moeiten van het leven: Ik zal mijn v(V)ader er eens bij roepen! Wat ben je dan sterk!!

Ds. J. van het Goor

Ds. J. van het Goor

Ds. J. van het Goor

 • Geboortedatum:
  20-09-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Inactief
4 reacties
1a2b3c
07-01-2011 / 12:31
Vertouw je Hem, en mag het je alles kosten, en wil je het? (volledige overgave)
Ik denk dat dát belangrijker is dan of je het zou kunnen, verwacht maar niets van jezelf.

Fil.4:13 Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.

Ps.94:14 Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten, Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.
Catherine
07-01-2011 / 18:10
Ik heb ook wel eens gedacht, als ik achterin de kerk zat, wat, als de deur ineens opengesmeten wordt en er staan soldaten met getrokken geweren. Wat doe ik dan ? In sommige landen gebeurt dit nl. Laatst was er een aanslag op een Koptische Kerk, nu ook dreiging in Nederland, maar de mensen gaan vol vertrouwen naar de kerk ! Wat kan een mens je aandoen, als je de Heere navolgt ?
adriano313
07-01-2011 / 22:34
Goed voorbeeld eigenlijk, dat als je je eigenlijk wilt overgeven aan Hem, dat er dan allemaal gedachten in je hoofd opdoemen met mitsen en maaren!

Alsof iemand zijn voet tussen de deur probeert te zetten...

Ik zou haast zeggen 'welcome to the real world' maar in alles bedoel ik dit met enige ernst, want het heet geestelijke strijd. Het is leugen, twijfel, laster en aanklagerij zodat je geen stappen gaat ondernemen, zodat je afhaakt, het weer uitstelt of Jezus weer op pause zet...

Als je voor Jezus kiest is er alleen maar één weg en dat is die van Liefde, lijden en strijd. Niemand heeft kracht uit zichzelf om dit traject zelfstandig te volbrengen. Maar gelukkig mag je geloven dat Hij zijn Geest gegeven heeft om ook in jou te wonen als je je VOLLEDIG aan Hem overgeeft.

Zijn advies luid: Bouw je leven dan op MIJ. Ik ben de rots en het fundament
Bouw het niet zelf want als de stormen komen en de winden waaien! dan valt het in elkaar door je eigen zand fundament...

en alle dwaal en aanklaag gedachten dan?

Hem is gegeven alle macht in de Hemel en op aarde. Hij heeft de duisternis (die maar blijf proberen)door de kruisdood overwonnen. Dit was volgens het plan van de Vader, zoals beloofd in gen.3:15

Je zal dus moeten kiezen, Wordt het de Heer die overwonnen heeft, die jou lief heeft (zonder dat jij hiervoor iets terug hoeft te doen) en leeft tot in der eeuwigheid? of blijf je door de zondeval vastzitten aan de wereldse heer van de duisternis...

Kies dan, stel het niet uitgeef je over en als je dat wil?
Bidt dan als volgt tot Hem:

Heere Jezus Christus hier ben ik,
Vandaag geef ik mijn leven over aan U
U bent de enige die mijn leven kan redden
Omdat U gestorven bent, aan het kruis voor mij
Dank U wel dat U gestorven bent voor mijn zonden
Want ik besef dat ik een zondaar ben
Ik nodig u uit Heere Jezus om mijn Herder te zijn
Ik buig voor U, kom in mijn hart
Want ik open mijn hart voor U en neem U en Uw waarheid aan
Vul mijn hart en vergeef mijn zonden,
Dank U wel dat u mij reinigt met uw kostbare bloed
Dank U wel dat U mij niet afwijst maar mij aanneemt als uw kind
En ik hierdoor vrede met God mag krijgen
En mag zeggen Abba Vader
Vul mijn leven Heere Jezus
Leidt mijn weg, open mijn ogen, vul mijn hart
Omdat ik het zelf niet kan
Heere Jezus, Dank U wel dat U er bent

Ik zal ook voor je bidden
Wilbert
08-01-2011 / 21:59
Heel mooi kilejan, je vraagt om kracht en je krijgt het... Zie je het niet direct, dan zie je het altijd later.... Het is altijd ergens goed voor. Houd van God, en houd van het leven en de medemens. Niet te moeilijk doen dat je wel of niet onder bepaalde omstandigheden wel eens niet helemaal juist reageert. Wat een verspilling van energie...

Terug in de tijd

Ik heb enkele vragen: 1. Ik zou graag voor een paar weken/maanden naar een Duitstalig land gaan om zo de taal goed te...
1 reactie
08-01-2020
Ik heb met interesse uw lezing over “Des Christens Groot Interest” van William Guthrie beluisterd. Op 54:23 zegt u dat W...
4 reacties
08-01-2016
Ik hoorde van iemand die in bevindelijke kringen (in de kerk waarvan ik lid ben) aan het Heilig Avondmaal ging en die te...
1 reactie
07-01-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering