Leren van OT-voorschriften

Ds. W. Arkeraats / geen reacties

04-01-2011, 10:16

Vraag

Wat kan ik leren van Bijbelboeken als Leviticus en Deuteronomium, behalve dat duidelijk is dat God wil dat Zijn dienst ordelijk verloopt, zoals Hij het heeft ingesteld? Hoe kan ik dit soort boeken het beste lezen om ze te begrijpen en te onthouden?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je noemt de boeken Leviticus en Deuteronomium. Ik denk, dat je het boek Numeri er ook wel aan toe zou willen voegen. Inderdaad kun je af en toe denken: wat hebben al die voorschriften voor mij persoonlijk te betekenen?

Ik begin maar te stellen dat elk gedeelte van de Bijbel zijn betekenis heeft. Het is immers door de Heilige Geest ingegeven. Maar dat neemt niet weg dat je het ene gedeelte gemakkelijk op je persoonlijke situatie kunt toepassen, terwijl je dat bij een ander hoofdstuk moeilijker vindt. Als je bijvoorbeeld een psalm leest, waarin de Psalmist zijn strijd en verdriet verwoordt en ook weer spreekt uit de hoop op God, kun je jezelf daarin herkennen. Bij de weergave van de offerwetten is dat soms moeilijker. Overigens zien we ook, dat de Heere Jezus uit het ene Bijbelboek (zoals uit de Psalmen en de profetieën van Jesaja) meer citeert dan uit andere Bijbelboeken.

Toch is er uit de genoemde Bijbelboeken veel te leren. Daarvoor moet je je er soms intensief in verdiepen. Ik noem enkele dingen:

- De offerdienst spreekt ons van het ene en volmaakte offer van de Heere Jezus. Op dit thema wordt breedvoerig ingegaan in de brief aan de Hebreeën. Iemand, die de realiteit van zijn zonde ziet, wordt hierin de weg gewezen naar de Heiland.

- In de genoemde boeken lees je allerlei voorschriften, die er op gericht waren,  de kwaliteit van het leven te verbeteren. Allerlei reinigingsvoorschriften blijken een positieve invloed te hebben op de gezondheid van de mens. De Heere zorgt immers niet alleen voor de ziel, maar ook voor het lichaam. Als je hier meer over wilt weten, verwijs ik je naar het mooie boek van Ben Hobrink: "Moderne wetenschap en de Bijbel". Daarin vind je heel veel voorbeelden, die dit verduidelijken.

- Het boek Deuteronomium heeft weer een wat ander karakter. Daarin vind je regelmatig de rechtstreekse oproep, om de Heere te dienen en voor Zijn aangezicht oprecht te wandelen.

- Daarnaast zijn er inderdaad veel aanwijzingen voor de tempeldienst. Deze noemen we ook wel de ceremoniële wetten. Zij behoorden bij de tempeldienst, die na de Pinksterdag tot het verleden ging behoren. Zonder dat we elk detail van deze voorschriften moeten uitwerken, mogen we belijden dat ze ons oproepen tot een heilig en eerbiedig samenzijn in onze erediensten. De vorm daarvan is geheel anders, maar het fundament is toch niet veranderd. Want ze zijn alle een onderdeel van de dienst der verzoening, van de prediking van het Middelaarswerk van de Heere Jezus. En zo kan het ons allemaal weer heel persoonlijk aanspreken.

Ik hoop, dat ik het een en ander voor je heb kunnen verduidelijken.

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Ongeveer een maand geleden heb ik een traject bij een psychologe afgesloten, nadat ik een periode heb gehad van angst, o...
11 reacties
04-01-2014
Ik ben christelijk (Hervormd) opgevoed. Ik heb bijna drie jaar een vriend en ben nu 19 jaar. Mijn vriend is niet gelovig...
16 reacties
04-01-2013
Ik (16) heb altijd gedacht dat ik hetero was, omdat onder invloed van de puberteit veel over meisjes nadacht en over hen...
21 reacties
04-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering