Functie van de Heilige Geest na de wederkomst

Ds. J.J. Tigchelaar / geen reacties

28-12-2010, 16:00

Vraag

Wat is de functie van de Heilige Geest na de wederkomst van Christus?

Antwoord

Een moeilijke vraag waar maar niet zo een duidelijk antwoord uit de Bijbel voor is af te lezen. Het viel me op dat de meeste bijbelse handboeken en catechismusverklaringen er ook niet over spreken. De reden daarvan is mogelijk niet zo mooi! Is er trouwens wel interesse voor deze vraag? Ik denk wel eens dat veel mensen alleen de hulp van de Heilige Geest denken nodig te hebben om in de hemel te komen. Wanneer ze eenmaal daar mogen zijn dan is alles goed, zo wordt dan gedacht. Is dat juist?

Laat ik proberen toch een antwoord te geven.

1. Met de Bijbel geloven we in een Drie-enige God. Eén God, die Zich aan ons openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest (drie maal één is één!). Die Drie-eenheid blijft natuurlijk bestaan in het komende Koninkrijk van God. Hij verandert toch niet in wezen. De Heilige Geest is niet slechts een voorbijgaande helper voor mensen tijdens hun leven in een zondige wereld, en die daarna niets meer doet.

2. De Heilige Geest is gegeven voor onze heiligmaking. Ons zondige leven moet veranderd worden door bekering en geloof. In de Heidelbergse Catechismus staat in antwoord 53: “dat Hij mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwig blijve.” Om die laatste woorden gaat het in de vraag en daarbij wordt dan o.a. verwezen naar Johannes 14:16.

3. Ook na de wederkomst van Christus hebben de gelovigen op de nieuwe aarde die heiligmakende Geest dus nodig om al de weldaden van Christus te ontvangen en te verstaan en om Hem daarvoor te loven en te danken. Het ingaan in het Nieuwe Koninkrijk van God is niet als het slagen voor een examen, waarbij je het briefje hebt gekregen en daarmee klaar. Dan zoeken we wel een middel, maar niet de Middelaar.

4. Ons verstand, ons gemoed en ons leven moeten verder geheiligd worden. Toen de moordenaar aan het kruis door de belofte van Christus in het nieuwe paradijs mocht ingaan moest hij daar nog veel leren! En wie van ons zou durven beweren dat hij of zij wel genoeg van de grootheid, van de heerlijkheid en van de genade van de Drie-enige God heeft verstaan? Vandaar dat verder onderwijs en verdere toewijding zo nodig is. Dankbaarheid voor ontvangen genade zoekt immers hoe meer en meer Gode te behagen. Er is bovendien een groot verschil tussen de inwoning en werking van de Heilige Geest in ons huidig bestaan en voor de gelovigen in de eeuwige toekomst. Dat verschil zit in de ontvangst. In de huidige wereld spreekt en overtuigt de Geest wel, maar wij weerstaan dat vaak en zoeken compromissen, die ons beter uitkomen. Terwijl in de eeuwige toekomst de inwoning en het onderwijs van de Geest volhartig en gaarne wordt aangenomen.

4. In het Nieuwe Koninkrijk op aarde zal God alles zijn in allen. Wat betekent dat? Dat de gelukkige mensen allen goden zullen zijn, gelijk aan God de Heere? Nee toch! Mensen worden geen goden, maar door de inwoning en de werking van de Heilige Geest worden ze zo met God verbonden, dat ze één zijn met God. Alleen door de inwoning van de Geest is een kind van God Gods kind. Dat werk van de Geest gaat constant door, zodat de eeuwigheid er mee gevuld is. Rijker, mooier, dieper, heerlijker, gelukkiger. Vergelijk dat eens met ons halfbakken armzalig tijdelijk leven!

Ds. J. J. Tigchelaar,
Putten

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

geen reacties

Terug in de tijd

Volgend jaar hopen wij te gaan trouwen. Alleen verandert het standaard trouwen in de gemeenschap van goederen. Als ik he...
geen reacties
28-12-2017
Onze dominee preekte onlangs over de Zonne der Gerechtigheid en de genezing onder Zijn vleugels (Mal. 4:2). Pas als Die ...
2 reacties
28-12-2009
Wordt in de HHK wel het ware evangelie verkondigd? In veel Hersteld Hervormde gemeenten hoor ik zo weinig van de drie st...
geen reacties
28-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering