Verschil tussen geduld en lankmoedigheid

Ds. H. Korving / 1 reactie

18-12-2010, 12:36

Vraag

Is er een verschil tussen geduld en lankmoedigheid? Of is geduld misschien een (onder)deel van lankmoedigheid?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Naar mijn mening is er geen wezenlijk verschil in betekenis tussen de woorden geduld en lankmoedigheid. In de Bijbel komt dit woord voor om Gods geduld of het geduld van de christenen mee aan te duiden. In het OT wordt een Hebreeuws woord gebruikt ("arek") dat afgeleid is van een werkwoord dat "verlengen" betekent. Het houdt in dat je lang wacht voordat je boos wordt of het lang uithoudt voordat je reageert. De Griekse vertaling van het OT (Septuaginta, afgekort als LXX) vertaalt dit Hebreeuwse woord vrijwel overal met het Griekse woord "makrothumos". Makro is groot, thumos is adem, moed, animo. Letterlijk vertaald kom je dan uit op "lang van gemoed zijn" = lang(k)moedig.

Wij kennen ook wel de uitdrukking "een lange adem hebben" voor geduldig zijn, het uithouden. In de oude Latijnse vertaling van de Bijbel is dit woord letterlijk vertaald en weergegeven met "longanimus", daar herken je dezelfde gedachte in: lang van gemoed, een lange adem. In het NT staat het Griekse woord "makrothumia". Dit zelfstandige naamwoord is, zoals je begrijpt, direct afgeleid van woord dat we ook in de LXX tegenkwamen. Zo sluit het Griekse woord in het NT dus nauw aan bij het Hebreeuwse woord van het OT.

Het woord geduld is afgeleid van iets dulden of verdragen. Hoewel het woord "lang" hierbij niet expliciet wordt genoemd, is het wel per definitie erin begrepen. Iemand die niet lang kan wachten, heeft immers geen geduld.

In de SV zul je het woord lankmoedigheid tegenkomen als vertaling van bovengenoemde bijbelse begrippen, in de NBG ’51 (de zgn Nieuwe vertaling) staat het woord lankmoedig in het OT, maar geduld in het NT. De NBV 2004 en de HSV 2010 kiezen consequent voor geduld. Bijv. in Ex. 34, 6 en in 2 Petrus 3,9.15.

Lankmoedig is een woord dat uit het hedendaags Nederlands is verdwenen, terwijl geduld een duidelijk, herkenbaar en begrijpelijk woord is dat dezelfde betekenis heeft en taalkundig gezien zonder bezwaar gebruikt kan worden als weergave van de genoemde Bijbelse begrippen.

Ik hoop je vraag zo voldoende beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

1 reactie
Christian
18-12-2010 / 19:31
Er bestaat wel een verschil tussen lankmoedigheid en geduld: de intentie.
Bij lankmoedigheid is de intentie positief, bij geduld kan deze zowel positief als negatief zijn.

Terug in de tijd

Ik zit met een probleem. Een (christelijke) jongen die ik goed ken, wil heel graag bij de commando’s. Dat is zijn droom ...
5 reacties
18-12-2014
Ik heb tien maanden verkering met een hele lieve jongen. Alleen de afgelopen tijd twijfelde ik steeds (meer) of hij wel ...
geen reacties
18-12-2009
“Ik zet mijn treden in Uw spoor...” Wij kunnen nooit de weg gaan die Hij is gegaan. We kunnen het proberen, maar of dat ...
1 reactie
19-12-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering