Verzocht in krankheid

drs. L. B. C. Boot / 14 reacties

15-12-2010, 10:20

Vraag

Ik heb een vraag aan iemand die aan de HSV heeft meegewerkt. Ik heb de HSV thuis en ben er erg blij mee. Maar omdat er zoveel kritiek is, probeer ik alles te onderzoeken. Ik wil graag weten of dingen kloppen. Zo heb ik gelezen dat in de HSV de woorden "...verzocht in krankheid" veranderd is in "...bekend met ziekte." Heeft dit met de grondtekst te maken? Anders zou je denken dat de tekst wordt ontkracht? Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord

Op deze vraag kan ik eigenlijk een heel kort antwoord geven. De keuze berust inderdaad op de grondtekst. Wie de kanttekeningen van de Statenvertaling leest, ziet al wat er letterlijk in het Hebreeuws staat: en een Bekende van ziekte. De HSV volgt uiterst letterlijk het Hebreeuws en is hier dus letterlijker dan de SV! De SV geeft in de tekst een interpretatie van deze Hebreeuwse woorden door te wijzen op de tekst uit Hebreeën. Deze interpretatie van de SV is uiteraard heel goed mogelijk, maar de HSV geeft de grondtekst in dit geval het beste weer. De herzieners van de SV zijn wars van oppervlakkigheid. Strikt genomen zou je van de Statenvertalers verwacht mogen hebben dat ze de letterlijke vertaling van de tekst in de tekst zelf hadden gezet in plaats van de uitleg in de tekst. Overigens kan dit ook te maken hebben met het vertrouwde van Jesaja 53. Het is best mogelijk dat de Statenvertalers hier niet wilden afwijken van de voorlopers van de Statenvertaling en daardoor vertaling en interpretatie verwisseld hebben.

Hartelijke groeten,
Drs. L. B. C. Boot,
Adviseur Herziene Statenvertaling

drs. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

 • Geboortedatum:
  21-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  * Emeritus predikant
  * Bestuursondersteuner van de Stichting Herziening Statenvertaling
  * Adviseur Herziene Statenvertaling bij Uitgeversgroep Jongbloed B.V. in Heerenveen

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
14 reacties
sydneylover
15-12-2010 / 10:31
Ik moest denken aan een commentaar dat over deze tekst in het RD stond. Zie de link:
http://www.refdag.nl/opinie/opinie/hsv_maakt_veel_reacties_los_1_520417

Als ik het antwoord goed lees, dan is de diepere betekenis die sommige mensen toekennen aan het woord 'verzocht' dus niet op de grondtaal gebaseerd!

Illustratief voor de hoeveelheid emotie die de HSV met zich meebrengt.

Jammer dat het kerkverband waar ik lid ben (de Gergem) de HSV afwijst op mijns inziens vooral emotionele (en daarmee fundamentloze) redenen.
Maar ik zal er niet om heendraaien: ik ga de HSV aanschaffen en gebruiken als huisbijbel!
43843
15-12-2010 / 11:37
S.L. Ik heb de HSV ook aangeschaft. (En reeds de Paralleleditie besteld, deze komt in maart uit) Heel fijn zijn de tekstverwijzingen. Veel dingen zijn nu direct duidelijk. Af en toe neem ik de grondtaal erbij. ( studiebijbel ) Heerlijk om met velen nu de Bijbel weer zo door te spitten. De Statenvertaling is mij lief, toch is het goed om andere vertalingen te gebruiken en te onderzoeken.
Sunday88
15-12-2010 / 11:45
Je zegt: ik wil graag weten of de dingen kloppen.
Wat denk je zelf; zouden de schrijvers er geen verstand van hebben gehad?
En je kunt je afvragen wat desbetreffende tekst oor jou relatie met God betekent. Het is goed dat je kritisch bent, maar enig vertrouwen in de nieuwe vertaling zou wel fijn zijn.
Trouwens, je zegt dat je alles wilt onderzoeken. Daar ben je nog wel even zoet mee.....
Johannes3vers16
15-12-2010 / 13:15
Dominee Hegger schrijft in één van zijn boeken: "Pas op dat we van de Statenvertaling (SV) geen Sint Vertaling gaan maken"................iets om over na te denken!

Een Joodse gezegde: "Wie Hebreeuwse geschriften in vertaling leest is als iemand die zijn moeder door een zakdoek heen kust"............ook iets om over na te denken!

Toch Hebreeuws gaan studeren, ben je gelijk van al die problemen af!
appeltaart
15-12-2010 / 16:56
In de Saambinder landelijk kerkblad van de Gerefomeerde Gemeenten , Zijn pas een aantal over dit onderwerp geschreven.
Van de hand van Ds. De Heer te Middelburg en Ds. Moens te Meliskerke.
Ik zou zeggen neem deze woorden ter harte!!
petrus
15-12-2010 / 18:12
@ appeltaart
Als je een HSV bijbel koopt, zit er een toelichting bij die ingaat op de uitgangspunten en de werkwijze etc. etc. van de Herziening van de Statenvertaling.
Die moet je eerst eens lezen, daarna wellicht nog de artikelen in de Saambinder, en dan kun je met een gefundeerde mening komen.
Niet zomaar klakkeloos de broeders De Heer en Moens na-papegaaien.
Mien
15-12-2010 / 19:34
@appeltaart: wat ds De Heer en Moens doen is niet beargumenteren op basis van reeele eerlijke argumenten, waarbij zowel positief als negatief benoemd wordt, maar het is een op emoties gebaseerde manipulatie van een heel kerkgenootschap. Al die arme mensen die de Saambinder lezen (en verder niet) en die voor zoete koek slikken wat de hoge heren schrijven...Je neemt als ds een grote verantwoordelijkheid op je!
Roeltje
15-12-2010 / 20:01
@Sydneylover, Ik zat eigenlijk ook een beetje te tobben met de vraag dat je het woordje "verzocht" niet zomaar door "bekend" kon vertalen en nu blijkt het niet eens zo in de grondtekst zo te staan. Is dat even een tegenvaller! Want ook ik hechte veel waarde aan dat woordje.
Bij ons heeft de kerkenraad van de GG letterlijk gezegd dat ze de HSV dus niet zullen gaan gebruiken in de gemeente maar als je hem thuis wilde gaan gebruiken zouden ze daar niet hun afkeuring over laten blijken. Geen kwaad woord over de HSV is er gezegd! Nou weet ik niet wat er in de Saambinder allemaal staat, want die hebben wij bij eerder geharrewar over bepaalde zaken al opgezegd, maar ik vraag me wel af of dat wel strookt met de mening van onze kerkenraad. Wellicht is onze kerkenraad te vroeg met hun stelling gekomen.
Mien
15-12-2010 / 21:35
@Cor: voor de duidelijkheid, ik pleit er absoluut niet voor dat men de HSV in de kerk gaat gebruiken oid, de SV is me lief (en dat is vooral een emotie.) ;-)
Maar de manier waarop over de HSV en haar vertalers wordt geschreven is mijns inziens verre van christelijk. Ik er van overtuigd dat er teksten in de HSV staan die niet zo gelukkig vertaald zijn. Maar laten we eerlijk zijn, als je je erin verdiep (en dat doe ik), dan staan er in de SV ook vele vertaalfouten. Dat neemt niet weg dat ik de SV een zeer betrouwbare vertaling vind, maar vergeet niet dat ook de SV de grondtekst niet is! Als ik allebei de vertalingen naast elkaar lees, dan vind ik al de kritiek die men uit over de HSV en haar vertalers schokkend en vaak onterecht. Het wordt een list van de satan genoemd, een aanval van de vorst der duisternis, Gods ware volk wil niet in een kromme weg (lees: dmv de HSV) zalig worden...Ik mis een eerlijke en evenwichtige onderbouwing van al deze argumenten. Het beste zou zijn als we de bijbel zelf in de grondtaal kunnen lezen, daarom ben ik momenteel bezig met een studie Grieks.

ps: ik heb thuis een zendingskalender, met een prachtige foto van een Nederlandse vrouw die ergens in de rimboe achter een gammel bureautje bezig is met de vertaling van de bijbel. Wordt daar ook zo moeilijk over gedaan?
pannenkoek
15-12-2010 / 22:33
'De bezwaren tegen de HSV worden alleen maar groter.'

Dat vraag ik me af. Wij hebben het er vandaag nog over gehad.
Gaat de HSV meer verkocht worden dan de NBV?

En die stukken in de Saambinder.... heb ik gelezen maar ben ik ook al weer vergeten. Om zulke stukken te schrijven... vind ik bedroevend.
1a2b3c
16-12-2010 / 10:25
Mien, Je bent bezig met een studie Grieks (petje af hoor!!) maar volgens mij ben je er dan nog niet.
Want net zoals woorden in onze taal in de loop van de tijd een andere betekenis hebben gekregen zal dat in het Grieks ook wel zo zijn.
mariska
16-12-2010 / 10:54
Wees blij met een vertaling zoals de HSV. Helder en duidelijk!! God kan door alle Bijbels heen werken, Ik heb 21 jaar lang doelloos alleen de SV gelezen, pas toen ik een NBG kocht, begon ik te begrijpen wie Jezus was en wat Hij voor mij gedaan heeft! Prijs de Heer! Hij werkt door kerkmuren heen! Kijk alsjeblieft toch wat breder om je heen dan je alleen te richten op dat wat je nu voor ogen hebt. Het kan om je eeuwig heil gaan!
Mien
16-12-2010 / 13:01
@kilejan: waarom citeer je iets van mij zonder er verder iets mee te doen? Ben je het nou eens of oneens met mn citaat?

@1a2b3c: ik ben er inderdaad nog niet, nog sterker, het valt me best tegen hoe moeilijk het is ;-) Toch is het voor mij wel verreikend om op die manier bezig te zijn met bijbelonderzoek (o.a. aan de hand van de studiebijbel). Maar dan nog, niet de kennis van het Grieks maar alleen de Heilige Geest kan ons ware wijsheid leren!
1a2b3c
16-12-2010 / 13:34
@Mien: Maar dan nog, niet de kennis van het Grieks maar alleen de Heilige Geest kan ons ware wijsheid leren!

Daar ben ik het helemaal mee eens. Zelfs als we de Bijbel in de grondtaal uit ons hoofd kennen hebben we er niets aan als het daarbij blijft.
En als de Heilige Geest komt geloof ik dat het niet in je opkomt om te vragen welke vertaling we gebruiken moeten, dan gaat het om de inhoud en niet om woorden.
Suc6 met je studie hoor!

Terug in de tijd

Ik wil aan u vragen hoe het zit met een kerkorde en de belijdenisgeschriften. Ik ben daarover met iemand in discussie. T...
geen reacties
15-12-2008
Ik ben bezig met een onderwerp over de lijdzaamheid en dan komt ook het aspect "onrecht" en "recht" aan de orde. Vraag d...
1 reactie
15-12-2012
Aan de heer Muilwijk. Ik heb denk ik, een best wel groot probleem. Waar ik eigenlijk heel mijn leven al 'last' van heb! ...
geen reacties
15-12-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering