Hogepriesterlijke zegen

Ds. H. van Oostende / 4 reacties

15-12-2009, 13:00

Vraag

Onze predikanten spreken de hogepriesterlijke zegen altijd zegenend uit over de gemeente. Maar ik vroeg me eigenlijk af, mag dat wel? Is een predikant een hogepriester en waar komt het vandaan dat men dit doet?

Antwoord

Geachte vraagsteller,

Het is voor een predikant weleens goed om door de vragenrubriek van Refoweb te worden geconfronteerd met iets dat voor jou zo’n vanzelfsprekende zaak is. Dat geldt ook het feit van het zegenen aan het eind van de eredienst. Het is in elk geval een belangrijk en zinvol gebeuren, dat door de gemeente, als het goed is, op hoge prijs wordt gesteld. Vaak heb ik al als reactie van kerkgangers gehoord, dat je als een gezegend mens de kerkdienst achter je laat. Zelfs in gemeenten waar de kindernevendienst in zwang is, wordt dat feit door de kerkgangers en de leiding zo gewaardeerd, dat men met de kinderen in elk geval op tijd terugkomt zodat die zegen aan het eind van de dienst samen kan worden ontvangen.

We onderscheiden dan naast de hogepriesterlijke zegen ook de nieuwtestamentische zegen van de apostel Paulus, zoals die regelmatig voorkomt aan het  eind van zijn brieven. Als voorganger gebruik ik ze beide en dat is ook goed, want we zijn tenslotte een nieuwtestamentische gemeente.

Mag het eigenlijk wel? zo luidt de vraag. En die vraag wordt onderbouwd met het gegeven dat een predikant geen hogepriester is en waar haalt hij dan de moed vandaan om deze zegen te hanteren? Wijlen collega Spilt uit Ede schreef eens een boekje over deze zegen met de titel “Voor u, de zegen die ons leven draagt.”

Hij schrijft daarin: ”In de gedragen zinnen wordt een hand uitgestrekt naar allen die om Gods bescherming verlegen, op zijn genade aangewezen en verlangend naar zijn vrede zijn. (…) Al met al is de zegen van de (hoge)priester in Israël  een diamant van gouden glans, waarin het licht breekt in de kleuren van de regenboog van Gods verbond met Zijn volk: eeuwige vrede.”

Als we deze betekenis tot ons door laten dringen, beseffen we dat we niet buiten deze zegen kunnen.  Mensen worden erdoor gestempeld als dat zij bij God mogen horen. Het was een element in de priesterdienst in Israël en dus niet alleen voorbehouden aan de hogepriester, maar evenzo aan zijn nakomelingen, ook geroepen tot het priesterambt(denk maar aan Zacharias!). Na de offerdienst mag elke priester het volk zegenen. Wanneer er geen offer is, dan is er geen vergeving en dan valt er ook niets te zegenen. De zegen heeft dus een duidelijk priesterlijk karakter!

In dat spoor zie ik het als een voorrecht dat wij als predikers aan het eind van de dienst de gemeente gezegend mogen heenzenden in de wereld van alledag.

Ds. H. van Oostende

Ds. H. van Oostende

 • Geboortedatum:
  29-11-1936
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. van Oostende is overleden op 18 mei 2014.

Tags in dit artikel:

hogepriester
4 reacties
Race406
15-12-2009 / 13:23
Wat ik me weleens afvraag is waarom predikanten de zegen als een wens uitspreken. "De Here ZEGENE u", of "De genade van onze Here ZIJ met u allen". Dan is het geen zegen, maar een zegenWENS, toch?
Als de predikant zegt: "Ga heen in vrede en ONTVANGT de zegen van onze God" en vervolgens (op een mooie en welgemeende manier!) de gemeente de zegen WENST, is er dan wel sprake van zegenen?
Het komt op mij weleens over als hetzelfde als ik mijn neefje zag dat hij een rol snoep van me krijgt. Vervolgens hou ik die rol voor zijn neus en zeg: "Moge deze rol snoep jouw deel zijn, moge deze rol snoep je maag vervullen en je verzadiging geven". En vervolgens steek ik de rol weer in mijn zak.
Mijn neefje zal dan zeggen "Hallo, je wenst me heel wat moois toe, maar je zou me die rol GEVEN!"
Als een predikant de zegen meegeeft, dan KRIJG je toch de zegen? Dan mag een predikant toch ook zeggen: "De genade van onze God IS en blijve met u!"?
Op het moment van zegenen ZEGENT God de gemeente. Dat "IS met u" betekent niet dat iedereen een zegen voor de eeuwigheid meekrijgt, maar wel dat God zegenend meegaat de week in! En dat "BLIJVE met u" ziet dan op de bede dat heel de gemeente mag behoren of mag GAAN behoren tot de gemeente die zalig wordt.
Ik laat me graag corrigeren wanneer nodig.
hp1976@live.nl
Omega
15-12-2009 / 18:50
Dat is statentaal Race, maar het betekent hetzelfde als wat jij bedoelt ;-) Het blijft gebiedende wijs.
Race406
16-12-2009 / 09:40
Dan vraag ik me af waarom mensen, als de dominee bij ons de zegen gebiedenderwijs uitspreekt, helemaal op de kop staan......
Pitty88
16-12-2009 / 16:33
Op de kop staan?

Terug in de tijd

Een graf onder de grond is voor dieren staat in de Bijbel, en Jezus, Lazarus, enz. werden allemaal boven de grond te rus...
geen reacties
15-12-2006
Ik wil aan u vragen hoe het zit met een kerkorde en de belijdenisgeschriften. Ik ben daarover met iemand in discussie. T...
geen reacties
15-12-2008
Wat als je zonden te groot en teveel zijn? En de angst dat je door iedereen wordt uitgespuugd als ze weten hoe zondig je...
4 reacties
15-12-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering