Muziek op je bruiloft

Ds. P.D.J. Buijs / 25 reacties

13-12-2010, 15:20

Vraag

Mijn vriend en ik gaan binnenkort trouwen. Ik wil graag muziek op het feest 's avonds en mijn vriend is daar op tegen. Waar in de Bijbel staat of je wel of geen muziek mag hebben op je bruiloft?

Antwoord

Beste lezer,
 
Er staat nergens in de Bijbel dat je op je bruiloft wel of geen muziek mag. Dus de vraag is niet zozeer: mag het? Maar: waarom wil je het?

Het zou kunnen zijn dat je het wilt omdat je familie geen aardige dingen weet te bedenken om de avond te vullen. Dat laatste heeft namelijk verre de voorkeur: het is prachtig als op een gepaste, creatieve manier familieleden dingen doen. Vraag ze om dat te doen!

En als je wel voor muziek kiest? Dan is het de vraag welke. Twee dingen zijn niet gepast:

1. Terwijl de hele zaal aan het roezemoezen is, cd's met Psalmen en geestelijke liederen draaien. Dat is niet gepast, omdat bij luisteren naar geestelijke muziek aandacht, eerbied en betrokkenheid past. De lof van de Heere wordt gezongen; dat is geen achtergrondmuziek!
2. Harde, wereldse muziek waarbij de mensen naar elkaar moeten schreeuwen om elkaar nog te verstaan. Dat geeft geen pas, omdat ook de stijl van de muziek moet passen bij het knielen dat je eerder op die dag voor de Heere hebt gedaan (mag ik aannemen).
 
Wat dan? Nogmaals, het heeft mijn voorkeur niet, maar laat het dan zachte, klassieke muziek op de achtergrond zijn, die op geen enkele manier stoort en die niet strijdig is met wat bij een christen hoort. En: laat het concreet samen zingen van een loflied op de Heere niet ontbreken. Je moet aan het einde van de dag met een goed geweten met elkaar de Heere kunnen danken. Daar past bepaald geen harde, wereldse muziek bij - en dat heeft niet alleen betrekking op teksten die gezongen worden (ik heb het wel meegemaakt dat er 'schuine' liedjes werden gezongen, waarbij mijn vrouw en ik zijn opgestapt), maar ook op de hele muziekstijl.

Daarom: "Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wat wèl luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt dat" (Filipp. 4:9).

Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

huwelijk
25 reacties
Sunday88
13-12-2010 / 16:39
Mee eens.
Maar toch jammer, want het geloof gaat niet over regeltjes.
hjrl
13-12-2010 / 16:55
Bij ons was life-muziek (halverwege receptie door vrienden die muziek speelden uit het moederland van één onzer. Overigens hoeft de tegenkanting bij Bruidegom niet te komen door het geloof. Kan ook te maken hebben met een aan autisme verwant stoornis? Bij mij zou dat wel zo zijn.
jan_we
13-12-2010 / 17:39
Ik heb in mijn naaste familiekring wel bruiloften meegemaakt die ik niet tot het einde kon uitzitten. Niet omdat ik beter ben, maar omdat ik een ander idee heb over de vraag wat een bruiloft is die past bij een Christelijke levenswandel.
Als je de hele avond bijkans een megafoon nodig hebt om een hoorbaar woord te produceren, dan hoeft dat van mij niet. Ik weet wel, over smaak valt niet te twisten. Maar daarmee is niet alles gezegd. Er is muziek waarvan je bij de eerste noot kunt zeggen, dit is niet iets wat wel luidt. Tegen rustige muziek op de achtergrond valt niet zozeer iets in te brengen, alleen, waarom zou je dat doen? Een bruiloft is meestal een gelegenheid waarbij familie elkaar ontmoet, die elkaar niet zo vaak spreekt. Waarom zou je hen die mogelijkheid ontnemen? Mijn ervaring is dat er meestal muziek bij moet omdat dat nu eenmaal zo hoort. Vaak hoor je na een "muziek-loze" bruiloft, wat was het gezellig!! Niet zo'n wonder, want dan spreek je elkaar nog eens. Laat je vrienden die niet zo vaak in de kerk komen gerust weten dat we er een andere stijl op na houden. Ik kom veel met mensen in aanraking die er "niets" aan doen. Meestal hebben ze meer respect voor een duidelijke keuze, ook al is dat niet hun keuze, dan voor een slap compromis. Als je het maar duidelijk uitlegt.
Eenmaal maakte ik het mee dat een paar in ondertrouw op de kaart liet zetten: Op ons feest is geen muziek, en wordt niet gedanst. Er wordt met mate alcohol geschonken. Ze vreesden dat veel vrienden het zouden laten afweten. Niets was minder het geval. Ze waren er allemaal, en hadden een gezellige avond. Blijkbaar hadden ze respect voor de keuze van andersdenkenden. Ik las eens van wijlen Ds. Chr. van Dam: "Hadden we maar meer vrijmoedigheid om ons standpunt te verduidelijken, dan zou de wereld meer respect voor ons hebben. ( Ook ik kom daarin alles te kort!! ).
bootje
13-12-2010 / 18:18
Vraag me af, als je volgens de dominee geen cd's met geestelijke liederen of psalmen mag draaien op een receptie. Dit dan wel mag doen, als je visite hebt. Aangezien je dan ook zit te kletsen ed. Wij hebben vaak zulk soort muziek op staan, nog nooit over na gedacht.
TheKeimpe
13-12-2010 / 19:21
@drusius: Waar is dat op gebaseerd, dat je met aandacht, eerbied en betrokkenheid naar geestelijke muziek moet luisteren? Want dan mag je het alleen maar luisteren om te luisteren, en nooit als achtergrondmuziek gebruiken.
Ik denk dat geestelijke muziek wel degelijk op een bruiloft zou kunnen, mensen die even niets te praten hebben kunnen intensief luisteren, anderen kunnen opmerken: "Hé, dit is mooie muziek," en de aanleiding voor een goed gesprek is gecreëerd.
Je zou ook voor instrumentale uitvoeringen van geestelijke liederen kunnen kiezen, dan hoeven de woorden niet verloren te gaan.


[niet-serieus]
In de advertenties rond deze vraag krijg je genoeg tips voor muziek op je bruiloft :)
[/niet-serieus]
1a2b3c
13-12-2010 / 19:44
jan_we: waarom zou je het doen? Familieleden die elkaar niet zo vaak zien de mogelijkheid ontnemen elkaar te spreken... meer respect voor een keuze dan voor een slap compromis.

Waarom zou (achtergrond) muziek een slap compromis zijn?
Waarom zou je het doen...? nou gewoon omdat je het leuk vind en van muziek houdt, het is tenslotte je eigen feest.
Feest en muziek passen prima bij elkaar. (ik heb het wel over verantwoorde muziek die niet keihard staat)
En ik zou niet weten waarom familieleden dan niet met elkaar kunnen praten.
In de Bijbeltijd waren ze ook niet zo stijf hoor!! Daar werd gedanst op een feest dus zal er ook wel muziek zijn geweest.
pannenkoek
13-12-2010 / 21:42
Wij hadden een kennis, die iedere keer een stuk op de piano speelde. Gewoon rustige muziek. Dat was zijn cadeau. Hij deed het vaker.
sydneylover
13-12-2010 / 22:25
Het valt me op dat alle reacties hierboven inclusief die van de dominee heel erg gelegd zijn langs de maatstaf van wat wij in Nederland gewend zijn.
Ik heb een besnijdenis en een Bar Mitswah (vgl onze belijdenis) in Israël meegemaakt. Tot mijn verbazing schalde de muziek door de ruimte en danste de rabbijn vrolijk mee!
Ik heb begrepen dat dit in Israël evenals bij andere feestelijke gelegenheden heel gebruikelijk is, ook onder ultra-orthodoxe Joden.

Ofwel: dit heeft veel met persoonlijke smaak te maken. Al begrijp ik het dilemma wel..
pannenkoek
13-12-2010 / 22:53
"Het valt me op dat alle reacties hierboven inclusief die van de dominee heel erg gelegd zijn langs de maatstaf van wat wij in Nederland gewend zijn."

@ sl, nou, die van mij niet hoor.
Raptor
13-12-2010 / 23:31
'k Kan me niet aan de indruk onttrekken dat er overal behalve in Nederland gefeest en gedanst wordt met muziek. Zelfs in de bijbel kom je dat volop tegen, bij velerlei gebeurtenissen (bijv. Exodus 15 vers 11, 1 Samuël 18 vers 6, Richteren 11 vers 34, 1 Kronieken 13 vers 6). Voor de rest sluit ik me bij de overige sprekers aan. Vind het wel opmerkelijk dat een dominee pleit voor klassieke muziek als compromis, terwijl dit over het algemeen toch wereldse muziek betreft. En of Bach nou echt geschikt is op een bruiloft? Gelukkig zijn er vele prachtige instrumentale uitvoeringen te verkrijgen van klassieke en populaire geestelijke liederen in de breedste zin des woords! Lijkt mij een veel beter alternatief, maar dat terzijde.
blijblij
14-12-2010 / 09:15
Ook in NL wordt gedanst bij een bruiloft. In elk geval bij de mijne!

Met veel plezier en feestvreugde de mooiste dag van ons leven gevierd.

's Avonds God kunnen danken voor een schitterende dag.
dijna61
14-12-2010 / 12:08
Ja, wat is een bruiloft zonder muziek en polonaise?
Saaie boel toch!
Catherine
14-12-2010 / 13:13
In Nederland wordt het langs onze maatstaf gelegd ! Ja natuurlijk ! Op een Joodse bruiloft draaien ze Frans Bauer toch ook niet ? Een Nederlandse bruiloft heeft Nederlandse gewoontes en rituelen. Een Italiaanse of Chinese bruiloft ook. Waarom zouden wij de andere gebruiken moeten overnemen ? De onze worden ook niet overgenomen. Het is juist waardevol om iedere cultuur zijn eigen waarde te laten houden.
@Dijna61: de polonaise lopen op je bruiloft. Ik ben blij dat ik er niet was. Dat is me toch een plat volksvermaak.
1a2b3c
14-12-2010 / 13:25
Je kan echt niet zeggen dat het in Nederland de gewoonte is om geen muziek te draaien.
Veel refo's hebben een heleboel afgeschaft wat helemaal niet verkeerd is en zijn gewoon heel wettisch doordat ze allemaal eigengemaakte regels in acht nemen.
Geen wonder dat buitenstaanders refo's vaak maar een raar volkje vinden.
Cloudsadmirer
14-12-2010 / 16:04
Mijn ouders hebben een ultra-orthodoxe bruiloft meegemaakt in Israel. Ze wisten niet wat ze meemaakten. Mannen en vrouwen dansten gescheiden en alle mannen/rabbijnen in het zwart met hun hoeden en pijpenkrullen dansten hard mee. Geweldig! Muziek is Bijbels hoor! En dansen ook! 'Wij' leggen de link vaak met popmuziek en dansen volgens bijv. MTV maar het kan ook anders.

@blijblij, wat voor muziek hadden jullie dan?
kristina
14-12-2010 / 19:44
In het oude testament vierde men wel 7 dagen feest!!! En zou dit zonder muziek zijn geweest........?
bij een bruiloft mag er best vrolijke muziek gehoord worden, het is immers een feestdag!
Sunday88
15-12-2010 / 12:12
jan_we schrijft dat een stel op de kaart liet zetten:
Op ons feest is geen muziek, en wordt niet gedanst. Er wordt met mate alcohol geschonken.

Wat moeten niet-christenen daar wel niet van denken? Inderdaad: dat je als christen niets mag!!!!!!!!!
Ik ben het met de tekst op de kaart eens hoor, dat is ook mijn stijl, maar denk erom dat je op deze manier mensen afstoot in plaats van ze aantrekt. Er wordt namelijk al van het negatieve (verbod) uitgegaan in plaats van dat er een positieve draai aan gegeven wordt. Je kunt bijv. ook schrijven: wij houden van rust en ...blabla....enz, verzin maar wat.

Overigens is het onbelangrijk. Dit is echt zo'n bijzaak waar we ons gemakkelijk in kunnen verliezen door over anderen te gaan oordelen. Denk je werkelijk dat dansen niet mag? Hoe wil je dat in de hemel dan gaan doen.......?????????????????????????? Jammer....jammer dat je zoiets op je kaart laat zetten.

Lieve mensen, het geloof draait niet om wat wel/niet mag.
Cloudsadmirer
15-12-2010 / 13:22
Vraagstelster, je vriend is er op tegen. Jij wil het (perse?) wel. Zorg dat je vriend zich ook thuisvoelt op zijn eigen bruiloft.
blijblij
15-12-2010 / 15:14
@ Rinske: aangezien ik niet achter elke boom (liedje) de duivel en/of zijn trawanten zie staan was het normale populaire muziek.

@Sunday88: schrijven "wij houden van rust....." terwijl je vindt/gelooft dat muziek/alcohol iets verschrikkelijks is zou ik nogal hypocriet vinden. Kom er dan eerlijk voor uit en zeg: met mijn interpretatie van het christendom mag ik geen muziek/alcohol.
Cloudsadmirer
15-12-2010 / 15:18
blijblij, ik heb nog nooit vernomen uit de Bijbel dat een Christen geen alcohol mag. Jezus maakte zelf wijn van water.

Terug in de tijd

Ik las laatst in Rom.14. Hier gaat het over handelen uit geloof. Nu staat er: al dat uit het geloof niet is, dat is zond...
geen reacties
13-12-2006
De laatste tijd heb ik me intensief verdiept in de bijbel en ook belijdenis van mijn geloof af mogen leggen in de CGK. E...
geen reacties
13-12-2003
Wat is het verschil tussen getuigen en evangeliseren?
geen reacties
13-12-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering