Openlijk of verborgen schuldbelijdenis

Ds. M.A. Kempeneers / 13 reacties

10-12-2010, 13:00

Vraag

Wij zijn een stel met trouwplannen. We hebben inmiddels een relatie van vier jaar. Wij zijn in onze relatie te ver gegaan op seksueel gebied. Hier hebben we last van, maar het lukt ons niet om dit anders te doen. Elke keer opnieuw gaat het weer fout. We vinden het erg, bidden om vergeving en hulp, maar steeds is het verlangen sterker. Nu we gaan trouwen, willen we toch nog proberen voor het huwelijk nog een poosje geen gemeenschap te hebben met elkaar.

Onlangs zijn vrienden van ons getrouwd, die voor het huwelijk ook als man en vrouw leefden. Zij hebben dit eerlijk aangegeven op het huwelijksgesprek en moesten schuldbelijdenis doen voor de kerkenraad. Uiteindelijk hebben zij ervoor gekozen om in de kerk tijdens de huwelijksdienst schuldbelijdenis af te leggen. Dit vinden wij heel groot. We waren er beduusd van dat zij hier zelf voor kozen. Heel mooi, maar tegelijkertijd kwam bij ons de vraag naar boven: Is het zo dat een predikant er concreet naar vraagt in het huwelijksgesprek? Moet je het wel/niet vertellen als er níét naar gevraagd wordt? We zullen uiteraard eerlijk antwoorden als hij er wel naar vraagt. Is het zo dat als de predikant het weet er altijd een vervolg komt, zoals schuldbelijdenis voor de kerkenraad of schuldbelijdenis in de kerk afleggen?

Ons grootste dilemma, onze meest brandende vraag: Zolang deze zonden niet openbaar gekomen zijn, hoef je dan geen schuldbelijdenis te doen? Ook niet als de dominee het wel weet? De vraag stellen we in het licht van openbare zonden en verborgen zonden. Moeten/mogen verborgen zonden verborgen blijven, of in dit geval openbaar gemaakt worden? Er heeft een artikel over in de krant gestaan. Toch is het voor ons een moeilijk vraagstuk en zal het misschien altijd blijven. Er zijn veel vragen over gesteld, maar niet zo concreet beantwoord. Wij zijn lid van de PKN en CGK. We willen graag een antwoord van een CGK-dominee. Niet omdat we last van kerkmuren hebben, of omdat een PKN-predikant niet goed genoeg is, maar omdat wij gekozen hebben om ons aan te sluiten bij de CGK (Bewaar het Pand).

Antwoord

Beste jonge mensen

We zijn zondige en zwakke mensen, vleselijk en verkocht onder de zonde. Dat is geen verontschuldiging, maar een verklaring van ons gedrag en een schuldigstelling voor God. Ik hoop dat je het zo samen voor Gods aangezicht mag beleven. En daarmee geef ik tegelijkertijd ook antwoord op je vraag. En het antwoord hoeft in dit geval echt niet zo moeilijk te zijn.

De Schrift leert ons immers dat verborgen zonden ook in het verborgen mogen en zelfs moeten worden beleden. We weten dat David verborgen zonden had, maar niet welke. We weten dat er zonden van zijn "jonkheid" waren, maar hij gaat er niet concreet op in. Paulus had een doorn in zijn vlees, maar vertelt niet precies wat dat was. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen.

Daarom heb ik nooit de vrijmoedigheid om mensen (inclusief jonge stellen) te vragen naar verborgen zonden. Ik vind het trouwens ook verkeerd om dat te doen. Want ik heb daar niets mee te maken. Verborgen zonden liggen voor jullie eigen verantwoordelijkheid. Ik denk ook dat je dat tegen de dominee mag zeggen. Het komt hem niet toe om dat te weten. Je gaat hem ook niet vertellen of je in het verborgene weleens hebt gevloekt.

Ik heb wel respect voor jullie vrienden, maar ik acht hun besluit niet noodzakelijk. Alleen openbare zonden moeten in het openbaar worden beleden. En een openbare schuldbelijdenis is er niet allereerst om je zonden voor God te belijden en om vergeving van zonden te ontvangen en je geweten te ontlasten. Dat gebeurt in de binnenkamer. Dat is een persoonlijke zaak tussen God en de ziel. Maar openbare schuldbelijdenis is er om de heiligheid van Gods Naam en huis te bewaken. En om het lasteren van de vijanden tegen te gaan. Daar is in jullie geval geen sprake van, want niemand weet er van. En niemand behoort dat ook te weten. We mogen niet optochtelijk worden met onze verborgen zonden. Het is al erg genoeg dat we zondigen en die hoeven en mogen niet allemaal openbaar te worden. Je loop ook nog eens het gevaar dat er zeker rondom het zevende gebod sensatie bij kan komen vanuit het ‘publiek’.

Wel kan er gevraagd worden of jullie huwelijk een gedwongen huwelijk is. Want dan komt het na 6-7 maanden openbaar wat er is gebeurd. Dan ligt het natuurlijk anders. Maar daar ga ik in dit antwoord niet van uit.

Daarom mijn Bijbelse advies: breek inderdaad met deze praktijk. Zorg dat je situaties vermijdt die deze zonde kunnen bevorderen. Belijdt samen je schuld voor God en vraag Hem ook om het gevoel van schuld. Vraag of je het zien mag dat je tegen Gods goede wil bent ingegaan en smeek Hem om vergeving. Wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden.

Ik hoop dat de Heere je samen een goede huwelijksdag wil geven en dat Hij jullie huwelijk zal willen zegenen. Dat is altijd onverdiend. Zeker als we welbewust tegen Zijn wil zijn ingegaan. Maar Hij is genadig en barmhartig dat Hij ons de zonden wil vergeven en ons reinigen wil van onze ongerechtigheden.

Met vriendelijke groet,
Ds. M. A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

 • Geboortedatum:
  05-11-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Katwijk aan Zee
 • Status:
  Inactief
13 reacties
EVA
10-12-2010 / 16:04
Helaas is mijn antw verwijderd, na mijn idee niet tegen het antw vd ds in was hoe we het zelf hadden meegemaakt....Zorg dat de deur voor de duivel dicht is voor je gaat trouwen, belijd elkaar je zonden zegt Jac. zodat een andere gelovige voor je kan bidden en je samen de zonde bij het kruis kan brengen, en de deur gesloten is voor de duivel, zodat hij geen intree heeft om je huwelijk aan te vallen. Breng verborgen zonde in het licht......
Catherine
10-12-2010 / 17:50
Nu zeg je het beter: belijdt het aan elkaar, daarnet zei je tegen de dominee ! Dat gaat echter lijnrecht tegen het antwoord van ds Kempeneers in !
Maar of je nu echt de deur dicht kan houden voor de duivel ??
EVA
10-12-2010 / 18:20
Hoe kan een ds de zegen van God op een huwelijk leggen als er verborgen zonde zijn?
hij legt namens God de handen op dit huwelijk met de zegen, hij is daardoor ook verantwoordelijk voor het sluiten van dat huwleijk.En zal daarvoor bij God rekenschap moeten afleggen. Dus lijkt het mij dat een ds hiernaar MOET vragen of er iets in de wegstaat voor de zegen, want hoe kan God Zijn zegen geven als er zonde is.
Het hoefd niet perse 7e gebod te zijn, hij kan wel zijn naaste haten, of het huis van zijn vriend begeren, ik snap niet waarom er altijd op dat 7e gebod meer gewicht gelegd wordt dan op de andere 9
1a2b3c
10-12-2010 / 18:30
Eva: Hoe kan een ds de zegen van God op een huwelijk leggen als er verborgen zonde zijn?

Als de zonden voor God beleden zijn heeft Hij ze weggenomen 1 Joh.1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Je hoeft dan niet daarna nog aan de dominee te belijden, het bloed van Jezus heeft de zonde al weggenomen dus niets staat de zegen in de weg.
Catherine
10-12-2010 / 21:59
EVA: dan zou de dominee niemand meer kunnen overtrouwen ! Wie van u zonder zonde is.... weet je wel ?
We hebben dagelijks genade nodig en vergeving van onze zonden en dat betreft niet alleen het 7e gebod.
EVA
10-12-2010 / 22:07
Moet het nog een keer uitleggen vlgs mij....ik dacht vroeger ook altijd, in de kerk trouwen doe je er effe bij dat hoort nu eenmaal, dus als je de huwelijksvoltrekking ziet als niet meer dan een formaliteit gaat het om de gemeente,en om de ceremonie.
Maar in diepste zin, en in diepste beteknis van een huwelijk sluit je een verbond met God door in "de kerk" te trouwen,(je begint met God) je vraagt de zegen van God, en door de handoplegging van ds/voorganger die het verbond mee sluit!!! kan de zegen van God stromen.
Dus als je als ds je handen legt op een stel wat in zonde leeft, in dit geval in het verborgene....zo heeft onze voorganger het des tijds uitgelegd, " ik leg mijn handen niet op een stel wat in zonde leeft, daar doe ik niet aan mee, want ik ben mede verantwoordelijk voor dat huwelijk als er stormen komen"

begin je niet je huwelijk met God, kan God zeker zegenen, maar God wil dat wij als mens in die afhankelijkheid stappen van Heer ga met ons mee, we willen met U dat verbond sluiten 3 voudigsnoer!!!

1a2b3c zonden in het verborgene kan je toch beter aan iemand belijden,(vlgs Jac) dan zoek je eigenlijk ook steun want diegene kan je dan ook mede steunen in het niet meer zondigen. Als niemand er weet van heeft, val je makkelijker terug in de zonde...

Onze ds zei destijds als jullie er niet samen vergeving om vragen (de deur sluiten) krijg je geen gelukkig huwelijk, en tot wij onze zonde beleden aan iemand in de gemeente en hij met ons deze zonde bij het kruis heeft gebracht, tot aan dat moment is de duivel bezig geweest om ons huwelijk kapot te maken,(helaas waren er toen al 10 jaar voobij van strijd) na het belijden en het gebed is Gods zegen gaan stromen in ons huwelijk. De lessen die ik toen leerde wil ik graag doorgeven, stap geen huwelijk in, ook niet met verborgen zonde want de duivel maakt je huwelijk kapot, zorg dat het in orde is met God wat het ook is,van porno tot de drankverslaving want het gaat echt niet over als je eenmaal getrouwd bent.
God heeft echt niet voor niets de regel gemaakt geen sex voor het huwelijk daar had Hij een bedoeling mee, en als ik dan zie hoe makkelijk hier mee omgegaan wordt dan denk ik, er is er eentje die lacht....en nog meer christelijke huwelijken in ze macht neemt en houd!!!
1a2b3c
11-12-2010 / 00:21
Eva, zonden in het verborgene kan je toch beter aan iemand belijden,(vlgs Jac) dan zoek je eigenlijk ook steun want diegene kan je dan ook mede steunen in het niet meer zondigen. Als niemand er weet van heeft, val je makkelijker terug in de zonde...

Dat is in dit geval natuurlijk niet van toepassing omdat ze als ze getrouwd zijn wel gewoon gemeenschap mogen hebben.
dominerik
11-12-2010 / 00:35
Wat is zonde? Je kunt sex voor het huwelijk goed of niet zo goed vinden (volgens mij is de bijbel daar helemaal niet zo duidelijk in). Maar om te zeggen dat (liefdevolle) sex voor het (burgerlijk) huwelijk een zonde is tegen het zevende gebod, lijkt me toch vergezocht.
niekvanmilligen
11-12-2010 / 08:37
@dominerik
Eerst Exodus 22:16: Wanneer nu iemand een maagd verlokt, die niet ondertrouwd is, en hij ligt bij haar, die zal haar zonder uitstel een bruidschat geven, dat zij hem ter vrouwe zij.

Direct trouwen als je gemeenschap hebt gehad dus. (Ik zeg niet per definitie dat wij dat moeten doen, maar zo was het iig in het OT). Denk er eens over na: Waarom zou God dit geboden hebben?

Ook Deut 22:13-30 getuigt van een sfeer in het OT waarin heel duidelijk blijkt dat God niet wil dat ze gemeenschap voor het huwelijk hadden.

Verder staat in 1 Kor 7:9: Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden.

1 Kor 1 gaat helemaal over huwelijk en allerlei zaken daaromheen. Het branden is een branden van begeerte. (HSV voegt het in de vertaling er zelfs bij). Blijkbaar is het dus niet goed om sterk te verlangen naar geslachtsgemeenschap. Dan wordt er dus nog niet eens gesproken over geslachtsgemeenschap zelf!
Er staat ook niet dat als je sterk verlangt naar geslachtsgemeenschap dat je dan maar moet toegeven en geslachtsgemeenschap moet hebben. Er staat dat je dan moet trouwen. Blijkbaar valt dat dus binnen de kaders van het huwelijk.

Verder is 1 Kor 6:13 een hele mooie tekst. Koppel die eens aan dit onderwerp en denk er eens een tijdje over na.

Na deze teksten gezien te hebben denk ik dat het beter is om even te wachten.
Annet76
11-12-2010 / 09:28
@Niekvanmilligen,

Heb je je wel eens afgevraagd wat de Bijbel bedoelt met trouwen? Staat er in de Bijbel dat je dan naar het stadhuis moet gaan in een witten jurk?

Trouwen in de zin van ringen uitwisselen, naar het gemeentehuis gaan om daar een handtekening te zetten is iets wat wij mensen onder trouwen verstaan. Het is cultuur bepaald, want wij kunnen immers niet in de kerk trouwen als we niet eerst een handtekening op het gemeentehuis zetten.

In het woordje trouwen, zit het woord trouw. Trouw zijn aan elkaar, trouw zijn aan de ander waarmee je je leven wilt delen! Die trouw aan elkaar is vele malen belangrijker dan die handtekening op het stadhuis. Je belooft elkaar trouw, voor God! En daar heeft geen dominee of hooggeleerde pief ook maar enige bemoeienis mee, dat is een zaak tussen een man en een vrouw!

Dat wij mensen daar allerlei culturele gewoonten bij hebben verzonnen is een heel ander verhaal.
Als 2 mensen van elkaar houden en gemeenschap hebben met elkaar, zonder dat die handtekening al is gezet, dan is daar helemaal niets mis mee. Het wordt pas een probleem, en dus ook een zonde, als ze niet trouw zijn aan elkaar!

Alsof die ene handtekening het verschil kan maken tussen een zonde en geen zonde. Waar zijn we nou toch helemaal mee bezig.
1a2b3c
11-12-2010 / 11:04
Trouwen in de Bijbel is altijd een openbaar iets, denk aan de geschiedenis van Ruth en Boaz.
Je leest ook van een bruiloftfeest bij Simson bijv. en Jezus ging naar het bruiloftfeest te Kana.
Uit de hele Bijbel kan je opmaken dat er getrouwd werd, ook in negatieve zin nl. als het over een scheidbrief gaat.
Je praat over iemand als mijn man/vrouw als je getrouwd bent en het huwelijk van man en vrouw wordt vergeleken met de gelovigen als bruid en Christus als haar Man.
De manier waarop: ringen, (witte) jurk enzo is idd een stukje cultuur.
Maar ook in onze cultuur verstaan we onder getrouwd zijn een huwelijk.
En natuurlijk betekent dat óók dat je trouw aan elkaar bent.
Je kan wel net doen alsof een handtekening niets uitmaakt maar ik ben benieuwd of je daar ook zo over denkt als je een huis koopt.
De overheid eist nu eenmaal een handtekening als je gaat trouwen.
Catherine
11-12-2010 / 16:51
Wij zijn door omstandigheden niet in de kerk getrouwd, maar wij hebben een prima huwelijk ! Ik heb het altijd jammer gevonden, maar dat wil niet zeggen dat wij geen 3voudig snoer zouden hebben !
@EVA: je verwacht het teveel van mensen ! Zij zijn niet alwetend en almachtig.
@Annet76: als je samenwoont kun je vrij eenvoudig uit elkaar. Als je getrouwd bent is dat toch een stuk moeilijker ! Ook als je kinderen mag krijgen is het veel beter als je getrouwd bent.
En tuurlijk staat dat niet zo letterlijk in de bijbel, maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is.
Annet76
12-12-2010 / 17:38
@ Catherine,

Voor eventuele kinderen lijkt me een trouwe ongehuwde relatie nog altijd beter dan een ontrouwe gehuwde relatie. Wil je mij eens uitleggen wat het dan precies is waardoor het voor de kinderen een stuk beter is? Ik zie dat niet zo.
Als je samenwoont is het net zo ingewikkeld om uit elkaar te gaan, dan wanneer je getrouwd bent, wat een zwak argument om te kiezen vóór een huwelijk. Misschien dat het hoogtuit wat extra procedurele romplomp met zich meebrengt, maar de breuk zelf wordt er niet meer of minder pijnlijk van en dáár gaat het om!

Je lijkt erg te hangen aan de procedure bij een huwelijk, maar het gaat om het trouw zijn aan elkaar, trouw zijn aan de ander én aan God en daarvan kan ik zeggen dat het bij sommige ongehuwde relaties veel beter zit dan in menig huwelijk. Dat is niet per definitie zo natuurlijk, maar andersom lijk jij het bijna wel te veronderstellen.

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van bijna 18 jaar en heb sinds ongeveer een paar maanden een uitbarsting van puistjes. Ik heb al jaren...
2 reacties
10-12-2011
Ik had een aantal vragen wat betreft de tweede tempel na Jezus’ dood tot de vernietiging in 70 na Christus, want ik kan ...
geen reacties
10-12-2020
Wat is roeping precies? Ik moet binnenkort een vervolgstudie kiezen en ik vraag me af wat God met mijn leven wil. Hoe ku...
geen reacties
10-12-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering