Gods zegen toewensen

Ds. J. van Rossem / 3 reacties

04-12-2010, 14:00

Vraag

Mag je, als onbekeerd iemand, Gods zegen toewensen aan anderen? Bijvoorbeeld op een kaart die je stuurt?

Antwoord

Hartelijk dank voor je bewogen vraag. Ik proef er de bewogenheid in of je zelf bekeerd bent wanneer je je handen vouwt. Bovendien maak ik er op uit dat je dit gebed als zegenwens niet klakkeloos, dus gedachteloos doet. Als je dan om de bekering van anderen bidt, moet je dit ook maar voor jezelf doen. Dan zou het mes wel eens aan twee kanten kunnen snijden, en dat is nooit verkeerd. Dan gaat bidden om de bekering van anderen gepaard met het bidden om de bekering van jezelf. Dat is bidden naar twee kanten uit. Dan gaat het ook niet buiten je om.

Maar als de Heere een zondaar bekeert, dan ligt daarvoor de grond altijd in Zichzelf, nooit in het gebed van anderen. Daarin is de Heere niet van ons afhankelijk. Gelukkig niet. Toch gaat dat niet buiten het gebed om, maar we zeggen: de Heere doet het nooit om het gebed, maar altijd op het gebed. Maar goed dat de Heere van ons niet afhankelijk is. Daarom mag je ook als je onbekeerd bent een ander de zegen van de Heere toebidden, maar vergeet daarbij jezelf niet. Mooi zou het zijn als je dit met het hart mag doen. Dat wel. Toch was ik er zelf getroost onder dat tijdens een ernstige ziekte, door kinderen Gods gebeden werd of ik weer de kansel op mocht. Dit gebed werd verhoord. Dat ging niet buiten het gebed om, maar de grond lag in de Heere. Het is waar: het gebed van de rechtvaardige (God kinderen) vermag veel (niet alles!), maar de grond van de verhoring ligt ook in de voorbeden van de Heere Jezus Christus, die Hij doet met Zijn doorboorde handen. Daarom eindigen we onze gebeden ook door te vragen of de Heere ons wil verhoren om Jezus’ wil. Dan is de Heere niet van ons gebed afhankelijk, maar daarbij wil Hij wel dat er gebeden wordt. Bid dan maar om de bekering van een ander en van jezelf. Dat is bidden naar twee kanten uit. Vraag maar of de Heere Jezus jouw gebed overneemt. Wat wij niet doen (niet de handen vouwen) kan Hij niet over nemen.

Kunnen wij anderen door en met ons gebed bekeren? Dat kan alleen de Heere. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om te bidden. Moge het gebed voor anderen (de Heere wil dat er voorbeden gedaan worden) zo je hart treffen dat je er zelf door bekeerd wordt, als een wonder van de Heere. De Heere is niet van ons gebed, en daarin ook niet van onze bekering afhankelijk. Maar Hij wil dat er gebeden wordt En dat je vraagt: hoe bid ik? De discipelen vroegen: Heere, leer ons bidden.

Bedankt voor je fijne vraag. Ik wens je Gods zegen toe. We vragen nooit te veel...

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.
3 reacties
dominerik
05-12-2010 / 00:48
Ik begrijp nooit dat een oprecht gelovig iemand zegt dat hij/zij onbekeerd is.
adriano313
06-12-2010 / 08:01
Ja helemaal en voluit, want waarom zou dit niet mogen dan?
Iemand Gods zegen toewensen is het zelfde als iemand het beste toewensen
Je wens iemand iets (vanuit het hart) toe, alleen je motievatie en de boodschap maken naar mijn mening het verschil. N.l. dat je in deze, ruimte creeërt voor God en zijn zegen naar desbetreffende personen. Heeft n.m.i. niets met bekeert of onbekeert te maken, want God geeft de zegen. Hij beslist.
bazuin
09-12-2010 / 07:04
Je mag zeker wel iemand Gods zegen toewensen, maar je mag niet onbekeerd zijn/blijven. Laat dát de spanning zijn.

Terug in de tijd

Wat moet ik doen met één van mijn vriendinnen (16 jaar) die problemen heeft, vooral in haar relatie tot God, maar er met...
2 reacties
04-12-2012
Ik ben zelf gedoopt in de Ger. Gem. in Ned. Daarna ging ik naar de Ger. Gem. Ik ben gaan zoeken in de kerk en in de Bijb...
geen reacties
04-12-2006
Ik ben een jonge meid van 18 jaar en heb twee keer een langdurige relatie achter de rug. Bij de eerste pasten we niet bi...
geen reacties
04-12-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering