Geloofsoefeningen anders beleefd

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

12-11-2010, 14:00

Vraag

Aan ds. J. D. Heikamp. Bedankt voor uw antwoord op de vraag over de woorden: “Door geloof, uit geloof, in geloof.” Nu heb ik nog wel een vraag over een deel van uw antwoord. Het gaat om het volgende wat u zei: “In geloofsoefeningen kunnen er wel enige zaken anders beleefd worden, zoals in bovengenoemde teksten blijkt, maar er zijn geen verschillen in op te merken dan alleen taalkundig.” Kunt u mij vertellen hoe in geloofsoefeningen enige zaken anders beleefd kunnen worden? Wat bedoelt u hiermee? Heeft u een voorbeeld? Alvast weer bedankt voor uw antwoord.

Antwoord

In Romeinen 6:3 staat dit: “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wat wordt hier bedoeld met “in”? Voor de uitleg van deze tekst verwijs ik u naar de kanttekening die uitvoerig antwoord geeft op uw vraag. In het wezen des geloofs ligt geen verschil of tegenstrijdigheid. Deze geloofsoefening is in wezen hetzelfde wanneer hij schrijft: Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus. Het geloof is levendig en krachtig en kan zonder oefeningen niet uitwerken: Hij moet wassen en ik minder worden.
 
U vraagt naar een voorbeeld. Ofschoon veel voorbeelden een beetje mank gaan toch het volgende: Het volk van God wat door de Geest des geloofs de geloofsgemeenschap met Christus mag beoefenen zit op de school der genade. Een kind wat naar de lagere school gaat begint in groep nul. Zet je de leerling in groep acht dan begrijpt ze er niet veel van. In wezen krijgt zo’n leerling in groep nul dezelfde stof als in groep acht.
 
Om misverstand te voorkomen suggereer ik dus niet dat de ene tekst genoemd en de andere hier mee te maken heeft en dat hij de ene tekst in groep nul geleerd heeft een de ander in groep acht.
 
In Gods woord wordt gesproken over zuigelingen, jongelingen en vaders in de genade Gods in Christus. Nogmaals ter verduidelijking: een mooi voorbeeld van geestelijke geloofsoefeningen kun je lezen in Bunyans christenreis naar de eeuwigheid. Wat schiet er over: een arm en ellendig volk, die nochtans op Zijn Naam betrouwen.
 
Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst bij het lezen en mediteren van Gods Woord. Sat de Heilige Geest het kwam toe te passen aan het hart wat dat werkt uit een biddend leven aan de genadetroon met de bede: Leer mij naar Uw wil te handelen. Dan zal ik in Uw waarheid wandelen.

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Ik was aan het leren voor mijn toets van Godsdienst met als onderwerp: Zorg rondom het levenseinde. Er was een vraag ove...
geen reacties
14-11-2016
Mijn man is vroeger gedoopt (hervormd) en heeft zich uit laten schrijven. Hij wil zich laten dopen bij de Jehovagetuigen...
2 reacties
14-11-2016
Aan ds. Van de Weg. Wilt u eens uitleggen of Jezus nu verborgen of juist geopenbaard is? We horen wel eens: "Er is geen ...
1 reactie
12-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering