Lutherlied niet meezingen

Ds. M.F. van Binnendijk / 12 reacties

05-11-2010, 11:26

Vraag

Afgelopen zondag was het Hervormingsdag. Wij zongen bij het uitgaan van de kerk het Lutherlied, vers 1 en 4. Ik kan de regels: “delf vrouw en kind'ren graf, neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in”, haast niet meezingen. Ik denk dat u wel begrijpt waarom. Hoe komt Luther aan deze regels? Is dit bijbels? Wie kan dit wel oprecht meezingen? Waarom zingen we dit überhaupt?

Antwoord

Ik ken geen regel van het Lutherlied , die zoveel weerstand biedt als deze: "Delf vrouw en kind'ren 't graf, neem goed en bloed ons af...". De gehele tekst is terug te vinden in de Gezangbundel van 1938 als Gezang 96 naar de vertaling van Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1819-1889).
 
Opmerkelijk genoeg staat het Lutherlied vervolgens ook als Gezang 97 in dezelfde bundel '38 te boek, maar dan met het onderschrift: verbeterde vertaling. Daar gaat de tekst als volgt:

"Al rooft g'ons al ons goed, vrouw, kind, en eer en bloed, ontneem 't ons alles vrij! Gij wint er toch niets bij: het Rijk blijft ons behouden!"
 
Deze laatste vertaling komt dichter bij het origineel, zoals Luther schreef: "Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib: lass fahren dahin, sie haben’s kein’ Gewinn." Als ik het zou vertalen staat er zoiets als: "Nemen zij lijf, goed, eer, kind en vrouw: laat het maar los, ze hebben er geen winst van."
 
Nu is het niet direct duidelijk of dat tweede 'sie' slaat op de eerder genoemde vijand(en) of juist op de zaken die Luther hier opsomt. Ik ben, nu ik er wat aandachtiger naar kijk, geneigd om aan het laatste te denken: huis en haard, kind en vrouw kunnen wel vreugde geven, maar geen winst in de zin van eeuwige zalige vreugde in het kennen en vertrouwen van Christus.
 
Toch zou iemand dit een verzwakking vinden van de geloofsmoed van Luther. Ook daar is iets voor te zegen. Te meer wanneer we het 'Lutherlied' van Paulus uit Romeinen 8:31-39 ernaast leggen, dat in dezelfde geest jubelt. Zijn zegelied eindigt met de woorden:
 “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.”
 
Iemand die weet dat zijn vrouw, of haar man, of hun kind in Christus is ontslapen, zal -met de pijn en het verdriet en het gemis, dat in dit ondermaanse onuitsprekelijk is en blijft- deze regels toch kunnen  zingen, maar dan alleen omdat er weet is van een grotere troost, namelijk dezelfde als van Zondag 1 uit de Heidelberger: "...in leven en sterven... beide met lichaam en ziel... het eigendom van Christus!" Die zingt met Luther mee: "Jezus leeft en ik met Hem, dood waar is uw schrik gebleven. Hem behoor ik en Zijn stem roept ook mij weer tot het leven... Dit is onze troost alleen."

Ds. M. F. van Binnendijk,
Capelle aan den IJssel

Ds. M.F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'

Tags in dit artikel:

Lutherreformatiezingen
12 reacties
pannenkoek
05-11-2010 / 11:58
Hmmm hebben we dan hiervan een oude versie en een 'herziene' of zo??
Voor dhr van Binnendijk hier de versie die wij ook zingen, wij zongen vers 1 en 2
Ik heb niet dat ik een bepaalde regel moeilijk mee kan zingen. Ik had eigenlijk de hele tijd een brok in m'n keel. Zo mooi. De hele gemeente zong uit volle borst mee. De kinderen hadden op school ook geoefend. Staand, dat zingt ook nog vele malen lekkerder.

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg' is ons beschoren!

En grimd' ook d'open hel ons aan
met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij `t krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt,
wij staan hem voet voor voet,
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld:
één woord reeds doet hem vallen!

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind'ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!Psalmen 46
Een lied van de Korachieten voor de koordirigent
pannenkoek
05-11-2010 / 11:59
sorry, dat onderste regeltje had ik teveel gecopieërd
dominerik
05-11-2010 / 13:38
Zie Gezang 401 in het Liedboek voor de Kerken:

...
Al rooft de tyran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed,-
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.
Cloudsadmirer
05-11-2010 / 16:27
Pannenkoek, word dat lied ook gezongen in de gergem dan? In mijn woonplaats namelijk niet volgens mij.
pannenkoek
05-11-2010 / 17:29
Ja hoor, bij ons wel. En ik ben ook GG
We hadden een (lees) preek over ps 46 en na de dienst zongen we staand het Lutherlied.
jane
05-11-2010 / 17:46
Je bent niet de enige die, die regels niet mee kan zingen. Ik hoor het aan, en denk dan, weten jullie eigenlijk wel wat het inhoud wat je zingt. Ik heb aan het graf van m'n kind gestaan. Alles is anders
dominerik
05-11-2010 / 22:37
Dat begrijp ik. Maar eerlijk is eerlijk: dan zijn er nog een heleboel andere liederen, ook PSALMEN, die je niet mee kunt zingen.
petrus
06-11-2010 / 13:29
@dominerik, dat klopt helemaal. En dat moeten we dan ook niet doen ook.
Hoeveel zijn er niet die met een hart vol boosheid (ook tegen God), met een dubbelhartig leven, of wat dan ook, uit volle borst meezingen "Looft Hem, Die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, .....enz"?
Om maar 1 van de vele voorbeelden te noemen.
pannenkoek
06-11-2010 / 19:59
Als je dit lied iedere wk zou zingen is het misschien anders. Hoewel psalmen de ene keer me ook meer aanspreken als de andere keer.
Raptor
06-11-2010 / 22:52
Ik kan me voorstellen dat het in eerste instantie wat reactie oproept. Maar zou Luther inderdaad niet bedoeld hebben dat we ons vertrouwen op God alleen moet stellen en dat alles wat daar buiten is niet aan onze zaligheid bijdraagt? Niets anders dan Jezus Christus alleen kan onze verlossing bewerkstelligen!
Cloudsadmirer
07-11-2010 / 18:55
jane, sterkte, het lijkt me vreselijk wat jij hebt meegemaakt!
jane
07-11-2010 / 19:08
Rinske, dank je, het is het allerergste wat je hier op aarde mee kan maken. Daardoor zie en beleef je dingen anders. En het is niet alleen het lutherlied zoals al aangegeven was, ook sommige psalmen. En al die troost die je eruit kunt halen mis ik helaas

Terug in de tijd

Ik ben na een aantal relaties die stuk zijn gegaan (waar twee vechten hebben ook twee schuld) opnieuw verliefd op mijn a...
geen reacties
05-11-2007
Kun je zwanger raken wanneer er wel wat sperma in het begin van de vagina is gekomen, of kan dit alleen als het sperma h...
geen reacties
05-11-2011
Volgens de leer van de uitverkiezing komt een gelimiteerd aantal mensen in aanmerking voor Gods genade. Tegelijkertijd w...
geen reacties
05-11-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering