Zonen van de goden

Ds. A. Goedvree / 2 reacties

05-11-2011, 12:00

Vraag

Wie zijn de zonen van de goden in Gen. 6? Hadden die ook dochters, en was Kaïn daar mee getrouwd?

Antwoord

Beste Vragensteller,
 
Een tijdje geleden heb ik er over gepreekt en ik heb 'mijn' uitleg alsvolgt verwoord: "En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden."

Wat een vreemde woorden! De oude, Joodse uitleg is dat de zonen Gods de engelen waren. De engelen zouden de vrouwen gezien hebben, en met hen gehuwd zijn. Maar, die uitleg vindt nergens in de Bijbel een vaste grond. Nee, er zit iets anders achter. In die vroege tijd van de wereldgeschiedenis waren er twee geslachten. Het geslacht van Kaïn, wat door de zonde van Kaïn vervloekt was. Dat blijkt ook uit alles. De zonde van dit geslacht werd steeds erger, getuige het lied van Lamech: als iemand hem een buil had bezorgd sloeg hij die dood, en was er trots op ook… Maar, daar was ook het geslacht van Seth, de zoon van Adam, waarop God Zijn zegen liet rusten. In dat geslacht was er ook een Lamech, maar die leed onder de zonde van de wereld. Hij was een vreemdeling hier beneden, en keek uit naar de vertroosting die God zou geven in de Messias – die komen zou… En die geslachten van Kaïn en van Seth leefden gescheiden van elkaar…

Maar, dat verandert: Gods kinderen, de nakomelingen van Seth, zien de jonge vrouwen van de nakomelinge van Kaïn. Ze zien ze aan, ze vinden ze mooi en aantrekkelijk, en ze nemen deze vrouwen, omdat ze eigengemaakte keuzen maken. Er treedt vermenging op! God wilde dat niet, maar het komt er wel van. De nakomelingen van Gods kinderen, ze kijken, ze wegen af, ze laten zich leiden door wat ze zien, ze worden vol van verlangen, ze gaan eigen keuzen maken – maar laten daarbij los wat God met hen voor ogen had. Vermenging. De goede ‘olie’ van het geslacht van Seth vermengt zich met het water van het geslacht van Kaïn. En hoe gaat dat? Ja, dan is het net als met die olieramp: als er maar genoeg water is, dan verdwijnt de lichte olie als vanzelf. Zo was het toen, en zo is het nog steeds…
 
Vriendelijke groeten,
Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

 • Geboortedatum:
  16-06-1970
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hoevelaken-Stoutenburg-Achterveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

GenesisGods zonenKaïn
2 reacties
Theosoof
05-11-2011 / 13:39
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>
chrisly
07-11-2011 / 09:49
De engelen worden in Job 1:6 ook heel duidelijk zonen van God genoemd!!

Terug in de tijd

Deze vraag zou ik graag aan ds. M. M van Campen willen stellen. Sinds kort loop ik best met een lastige vraag rond. Ik p...
10 reacties
05-11-2010
Ik heb twee lastige vragen. In mijn familie is er veel onenigheid. Nu is mijn opa opgenomen op een gesloten afdeling van...
geen reacties
05-11-2015
Ik ben 14 jaar en ik groei op in een christelijk gezin. Ik ben de laatste tijd heel veel met de Bijbel en het geloof bez...
25 reacties
05-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering