Autobiografie van Thomas Boston

Ds. H. Liefting / 2 reacties

21-10-2010, 15:00

Vraag

Momenteel lees ik de autobiografie van Thomas Boston. Daarin noteert hij: "Ik zag reden er de Heere voor te loven dat ik tot vader van zes kinderen was gemaakt die nu in het graf liggen en die maar zeer korte tijd bij mij geweest zijn. Maar geen één van hen is verloren. Ik zal hen allen zien in de opstanding" (pag. 361). Vroeger was de kindersterfte groot. Zeer veel kinderen stierven op jonge leeftijd. Maar veel van die jonggestorven kinderen van gelovige ouders zijn goed heengegaan. Thomas Boston is er bij zijn kinderen telkens persoonlijk bij bepaald. Zal die grote schare die niemand tellen kan niet voor een groot deel juist uit die jonggestorven kinderen bestaan? Nu sterven weinig kinderen op jonge leeftijd. Betekent dat helaas ook niet dat er minder zielen worden toegebracht?

Antwoord

Laat ik beginnen te zeggen dat ik het geweldig vind dat je dit soort boeken leest! Bijzonder leerzaam en verrijkend. Prachtig ook te lezen hoe Boston zijn vaderschap verstond.

Maar jouw vraag of het eigenlijk geen zegen is als veel kinderen jong sterven en van daaruit deel zullen uitmaken van de grote schare die niemand tellen kan, kan ik niet helemaal meemaken. Was het doel waartoe God ons schiep niet in de eerste plaats dat we zouden leven tot Zijn eer? Ik denk aan wat Hizkia zegt, nadat de Heere hem nog 15 jaren geeft te leven: “De levende, de levende, die zal U loven, gelijk ik heden doe. De vader zal de kinderen Uw waarheid bekend maken” (Jes. 38).  Het is dus niet Gods bedoeling dat we zo jong mogelijk sterven, maar dat we leven tot de eer van onze Schepper. En dat we als ouders ook onze kinderen in aanraking brengen met Gods waarheid. Opdat ook zij zullen gaan geloven, en zullen leven tot Zijn eer.

Ik denk ook aan wat Thomas Watson schrijft in zijn prachtige boek over de Geloofsleer. Op de vraag wat het voornaamste doel van de mens is, antwoordt hij: God de eer geven, en ons in Hem verheugen. Vanuit die verheuging in God noemt hij echter terecht ook de eeuwige verheuging in Hem. Rijk als we  mogen leven vanuit de verheuging over het toekomende leven!

In een tijd als de onze, waar zóveel op de noemer van dit aardse leven gezet wordt, is het zeker goed om ook de kant die jij noemt, te benadrukken. Het “gedenk te sterven” is in onze tijd veelal ver zoek. Het aardse platte genieten verslaat zijn duizenden. Terwijl het juist zo rijk is ons in de Heere en Zijn dienst te verheugen. En van daaruit heen te leven naar Zijn eeuwig Koninkrijk. Zo’n leven wens ik ook jou van harte toe.

Ds. H. Liefting, Delft

Ds. H. Liefting

Ds. H. Liefting

 • Geboortedatum:
  21-02-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  In 2017 met emeritaat.

Tags in dit artikel:

boekenBostonjonggestorven kinderen
2 reacties
Catherine
21-10-2010 / 15:11
Ik mag toch hopen dat er gelovige kinderen van niet-gelovige ouders ook bij zijn ? Genade is geen erfgoed.
Johan00297
21-10-2010 / 15:51
Ik denk aan de abortus kinderlevens, dat zijn er ontelbaar veel, elke dag.
Bidt daarvoor, ook die gebeden wil God uit genade verhoren tot zaligheid!

Terug in de tijd

Waarom gaan veel mensen er van uit dat ongelovige mensen naar de hel gaan? Terwijl er zoveel mensen zijn die tegenwoordi...
1 reactie
21-10-2019
Mag je als christen werken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of bij de (vreemdelingen)rechter als je als o...
3 reacties
21-10-2016
Ik zie nogal eens het advies voorbij komen in deze vragenrubriek dat men trouw moeten blijven aan het eigen kerkverband ...
1 reactie
21-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering