Te vroeg aan het Avondmaal

Ds. W. Harinck / 9 reacties

15-10-2010, 15:32

Vraag

Aan ds. W. Harinck. Dominee, ik ben iemand die te vroeg aan het Avondmaal gegaan is. Ik besefte toen niet dat ik de Heere Jezus nog niet echt kende en uit Hem leefde. Kan dat ook vergeven worden en kan ik dan toch nog het echte geloof krijgen, wat de Heere geeft?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Hoewel ik niet meer deel neem aan het panel wil wel reageren op de vraag. In 1 Kor. 11 lezen we het niet onderscheiden van het lichaam van Christus en zich een oordeel eten en drinken. Lees daarbij de kanttekening en bedenk dat het hier gaat over een oordeel en niet het oordeel! Dus bekering is mogelijk. Het echte geloof is nog te verkrijgen. Leg je hart en leven maar voor de Heere open. Begeer Christus te kennen tot vergeving van zonde en schuld. Zie uit naar Gods tijd om het Avondmaal te mogen gebruiken zoals de Heere dat heeft gegeven, namelijk tot versterking van het geloof.

Denk niet dat je de zonde tegen de Heilige Geest hebt gedaan door ten avondmaal te gaan terwijl je de Heere van het avondmaal niet kende. Zoek met de veroordeling van je hart en leven de verzoening met God in het bloed van Christus. Laat het bloed dat je eerst onrein hebt geacht, nu noodzakelijk voor je zijn. De Heere wil uit genade, het staat in Zijn eigen Woord, in ontferming op zondaren neerzien.
 
Van harte Gods zegen toegewenst,
Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

 • Geboortedatum:
  24-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
9 reacties
saisem
16-10-2010 / 00:11
De hedendaagse sterveling kan de Heere Jezus niet kennen.De discipelen hebben ons geschriften achtergelaten met daarin ook kennis over de Heere Jezus,maar er staat niet in deze geschriften wat zijn favorieten maaltijd was of wat hem deed glimlachen.Dus besef goed in hoe verre is het mogelijk dat men kan spreken,dat ze de Heere Jezus werkelijk kennen.Want eigenlijk kent geen enkele doorsnee sterveling de ware aard van de Heere Jezus.Dus daar zou ik me niet te druk om maken en de Messias de herrezen Christus zal zich geen zorgen maken of jij hem wel of niet kent of dat jij zijn broeder Jezus wel of niet kent.De Messias maakt zich druk om de ware problemen die het leven kent zoals honger,dorst,oorlog,etc.Dus de vraag of je vergeven zal worden is overbodig.
pannenkoek
16-10-2010 / 10:46
Woon/standplaats: Ds Harinck staat in Moerkapelle.
Bergen
16-10-2010 / 11:44
Saisem,

Je zegdt dat de Heere Zich niet zal druk maken of je Hem wel of niet kent,

Dit is het eeuwige leven, dat zei U kennen, de Enige waaractige God en Jezus Christus dien Gij gezonden hebt! Johannes 17 vers 3,
zandkasteel
16-10-2010 / 12:14
Staat er niet geschreven:"Doet dit tot Mijn gedachtenis!".
Zelfs Judas en (logenaar) Petrus en (twijfelaar) Thomas zaten aan.
Echt geen super-mensen dus.
Maartje
16-10-2010 / 14:46
Saisem, je antwoord raakt kant noch wal! Heel Gods Woord gaat ten diepste over het kennen van de Drie-enige God. Dat is nodig tot behoud. 'Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft.' Kennen in de zin van bevindelijk weten wie de Heere is, Hem vertrouwen, liefhebben en dienen. En dit is bijvoorbeeld Paulus verlangen: 'Opdat ik Hem (de herrezen Christus) kenne en de kracht Zijner opstanding.' Dat is het verlangen van al Gods kinderen.


Vragensteller, ik heb vroeger met iets soortgelijks geworsteld.
Ook te vroeg aangegaan. Maar de Heere heeft verder willen leiden.

Vraag eenvoudig aan de Heere: 'Zegt U tot mijn ziel: 'Ik ben je heil alleen.' Vraag om verdere ontdekking en een helder zicht op de Heere Jezus en Zijn bloed dat reinigt van ALLE zonden. Vlucht met al je vragen en zonden tot Hem! Je hoeft je daarvoor niet eerst op te knappen. Dat kan en mag zelfs niet. Ga met al je zonden tot de Fontein Die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Hij zal je nooit wegsturen maar staat gereed om je te ontvangen. Zondaren zijn welkom bij Hem.
dijna61
16-10-2010 / 23:10
"Ik besefte toen niet dat ik de Here Jezus nog niet echt kende".
Rara hoe kan dit?
Je had kennelijk wél belijdenis gedaan.
Heb je te vroeg belijdenis gedaan dan?
adriano313
17-10-2010 / 19:53
Te Vroeg....
straks, vannacht, morgen, volgende week,
het leven kan ook zomaar opeens voorbij zijn!

Heb jij geloof en vertrouwen dat de Here jezus Christus jouw zonden weg wast
met ZIJN bloed, waar HIJ voor geleden heeft en gestorven is.
Door zijn striemen is ons genezing geworden! (Jesaja 53)
of twijfel je daar opeens aan

Laat je dan ook niet ontmoedigen
want er is er maar één die je graag ontmoedigd om te stoppen
Bidt tot HEM en vraag om of Hij je wilt leren
Om dicht bij HEM te leven
En dat de Heilige Geest je mag vervullen en onderwijzen
Om verder te komen in Zijn koninkrijk

Maak stappen en keuzes vooruit
i.p.v te stoppen, te dralen of juist uit de trein te stappen
Laat je niet ontmoedigen
Want zoals paulus zegt,
“Loop de wedstrijd om te winnen “
en niet om halverwege te zeggen,
ik doe of deed het fout…

Ga dan voor Goud!
zandkasteel
18-10-2010 / 19:23
@kilijan
Belijdenis doen is toch geen boekje kennen?
Belijdenis is je geloof belijden voor God en de mensen.
Ook met het Avondmaal leg je belijdenis af.
Als het alleen om het boekje gaat, hoef je geen belijdenis te doen.
zonneschijn
19-10-2010 / 10:05
Het kan zijn, dat je belijdenis doet, vurig, ik wil met de Heere leven.
je gaat aan het avondmaal te vroeg? of in een toevlucht nemend geloof?
Later als je meer en meer zicht krijgt op de Heere Jezus, dan denk je ben ik te vroeg aan geweest? dat kan? maar een iedere die met en door en uit Hem wil leven, mag in een toevlucht nemend geloof tot Christus gaan. de dicipelen hadden bij het laatste avondmaal nog geen geloofskennis en werkelijk zicht op de Heere Jezus, maar dat werd hun later geleerd! Dat Christus kennen niet nodig is dat is een grote vergissing vd degene die dat hier schrijft! maar hoe diep en hoeveel. een kruimel geloof is geloof. en de Heere zal je verder leiden!! sterkte en Gods onmisbare zegen in alles! leg alles maar voor Hem neer. lfs.

Terug in de tijd

Hoe kan het dat onze liefde voor een mens kan stoppen? Komt dit doordat het niet gevoed wordt, of door nare ervaringen m...
geen reacties
15-10-2008
Graag zou ik een vraag stellen aan dominee C. A. van der Sluijs. Een tijdje geleden werd in een kerk aan de rechterflank...
6 reacties
15-10-2013
Ik heb nu verkering met een katholieke jongen. Zelf kom ik uit de Ger. Gem. We waren samen op zoek naar een kerk om naar...
geen reacties
15-10-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering