Man vol zorgen

Ds. K. van den Geest / 22 reacties

07-10-2010, 11:12

Vraag

Al ruim twee jaar ben ik getrouwd met mijn man. Over het algemeen hebben we een goed huwelijk. We zijn blij met elkaar en hebben een drievoudig snoer met de Heere. Maar wat eigenlijk al sinds het begin speelt en wat ik echt moeilijk vind, is het volgende. Mijn man maakt zich heel makkelijk en vaak zorgen. Verstandelijk weet hij dat het niet hoeft, dat God voor hem zorgt, etc. maar toch zijn allerlei zaken aanleiding tot zorgen. Symptomen zijn dan dat hij in zijn gedachten ergens anders is, wat ik jammer vind voor ons huwelijks- en gezinsleven, ons seksuele leven er op zo'n dag onder lijdt (hij heeft dan geen zin) en mijn woorden en bemoedigingen maar heel kort blijven hangen. Ik zou soms willen dat ik hem kon opereren en die zorgen eruit kon trekken. Het gaat vaak niet eens om grote zaken, gewoon wat iemand op z'n werk ergens van denkt of hoe hij iets inhoudelijks op zijn werk moet aanpakken. De zorgen gaan dus voornamelijk over zijn werk, terwijl hij blij is met zijn baan en collega's. Mijns inziens heeft het grotendeels te maken met onzekerheid en angsten. Hijzelf denkt dat ook en wil er graag vanaf. Gelukkig gaat hij altijd naar de juiste plaats voor hulp: God. Samen doen we dat ook. Graag zou ik wat advies ontvangen hoe ik het beste met mijn man om kan gaan. Wat ik nu doe, is bemoedigen, met en voor hem bidden, positief spreken en voor hem zorgen.

Antwoord

Mijn eerste reactie is: je doet het al heel erg goed! Ik zie in dit verhaal in eerste instantie niet eens heel veel wat ernstig problematisch is. Een algemene tip is de volgende. Somberheid of piekeren kun je bij een ander niet wegnemen door zelf heel opgewekt en positief te doen, als een soort tegengas. Dat kan hem juist nog eenzamer maken: hij krijgt dan het gevoel dat hij het niet goed doet, niet goed gelooft, onvoldoende vertrouwen op God heeft, etc.

Echter, de keerzijde van wat ik hier zeg is, dat je ook niet met hem mee wilt gaan in zijn somberheid, en dat dat ook niet moet. Dus blijft over: heel zorgvuldig en aandachtig luisteren, hem volstrekt serieus nemen hierin, zodat hij zich veilig en begrepen voelt. Want inderdaad, angst en onzekerheid lijken hier aan ten grondslag te liggen.

Vervolgens denk ik: wat weerhoudt hem om hulp te zoeken? Ja, bij God klopt hij aan voor kracht en licht, dat is goed. Maar er kan hier een diepere oorzaak liggen: een zwaarmoedige karaktertrek, een fundamentele persoonlijke onzekerheid die is opgebouwd in jaren en mogelijk in de jeugdjaren, etc. Dat soort achtergronden verhelp je niet door alleen te bidden om Gods Geest en licht. Daarmee zet ik God niet op de tweede plaats, maar God heeft ons juist ook goede deskundigheid en andere hulpmiddelen gegeven om die te gebruiken. Er is niets op tegen om samen met een hulpverlener op zoek te gaan naar de diepere factoren die tot deze zorgelijke houding kunnen leiden. Op zo’n manier hulp zoeken zie ik gewoon als een manier om een gesprekspartner te zoeken buiten je eigen kring van mensen die emotioneel en relationeel daarvoor te dicht bij je staan. Iemand die er even wat meer op afstand naar kan kijken en juist zo de vragen kan stellen die je nodig hebt om de diepere oorzaken in beeld te krijgen en te leren hanteren. Bij ernstiger vormen van depressiviteit kunnen daarnaast ook medicijnen soms helpen om niet alles alleen maar door een donkere bril te bekijken.

Jullie hebben kennelijk een goed en fijn huwelijk. Maar je huwelijkspartner is niet je hulpverlener. Je verlangt ernaar om samen blij te kunnen zijn met elkaar en van elkaar te genieten, zoals God dat juist wil geven in een christelijk huwelijk. Je man is echter op dit punt momenteel geblokkeerd door zijn neiging zich zorgen te maken of door zijn onzekerheid of angst. Daar zul je dan toch eerst aan moeten werken, zodat er weer letterlijk meer ruimte komt om samen te genieten van het goede dat God geeft. Het kan zelfs zijn, dat dat voor hem al op korte termijn een stukje bevrijding geeft, zodat hij misschien al snel kan gaan veranderen. Ik wens jullie daarbij Gods zegen.

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

 • Geboortedatum:
  12-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Deventer
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

huwelijk
22 reacties
Catherine
07-10-2010 / 14:08
Misschien ben je geneigd om te reageren met: joh, dat valt wel mee, of zo'n vaart zal het niet lopen. Maar wellicht kun je je man zijn concrete zorgen eens laten benoemen. De hele wereld kan zeggen dat het meevalt of niet zo erg is, maar in jouw beleving is dat wellicht wel zo. En als je het benoemt kun je daarover praten en het uitkristalliseren. Mogelijk worden irreeele zorgen bespreekbaar en overzichtelijk.
EVA
07-10-2010 / 14:16
Wil je aanraden te gaan bidden voor je man, en leg al zijn zorgen bij God neer,
lees het boek eens de kracht van een biddende vrouw

(achtertekst)
Je huwelijk wordt echt niet beter door erover te piekeren. Maar als je ervoor bidt, verandert er wat! Een gelukkig huwelijk lijkt veel mensen een onmogelijkheid. En toch kan het. God doet graag het onmogelijke… als je Hem erom vraagt! Stormie Omartian vertelt hoe God haar moeilijke huwelijk sterker maakte, sinds zij voor haar man begon te bidden. En ze bad heel gericht. Bijvoorbeeld voor: – zijn geestelijk leven – zijn emoties – zijn rol als echtgenoot en vader – zijn gezondheid – zijn omgang met geld – zijn werk Iedere vrouw die naar een intiemere relatie met haar man verlangt, zal gesterkt worden door deze frisse kijk op de kracht van het gebed. Door levensechte voorbeelden, modelgebeden en toepasselijke bijbelteksten laat de schrijfster zien dat vrouwen kunnen rusten in Gods bemoedigende en zekere beloften voor hun huwelijk.
Dorah
07-10-2010 / 14:34
Zo Eva, je hebt een recept voor een goed huwelijk gevonden...
Wat wordt bedoeld met 'zekere beloften'? Als je God maar gericht vraagt om dingen, dan zal Hij het je geven? Het komt op mij allemaal een beetje 'maakbaar' over. Als je God maar op de juiste manier dingen vraagt (m.b.v. modelgebeden) dan 'moet' Hij haast wel? Ik ben ervan overtuigd dat het niet altijd zo werkt. De laatste tijd heb ik om mij heen gemerkt dat dit soort dingen veel kapot kunnen maken in de levens van mensen.
Catherine
07-10-2010 / 14:59
EVA gelooft altijd heilig in het gebed.
Maar het is bid EN werk.
En nogmaals, niet elk gebed wordt verhoord !
petrus
07-10-2010 / 15:22
@Dorah, niet gelijk zo geïrriteerd reageren. Lees eens tussen de regels door, en met een beetje goeie wil snap je wat EVA bedoelt.
Erg jammer dat je om je heen merkt dat 'dit soort dingen' (welke dingen) veel kapot maakt.
Maar weet je wat ook heel erg is: dat mensen te klein denken van God. Doe eens een thematische bijbelstudie over het woord bidden en je zult tot de ontdekking komen dat 'wij niet ontvangen omdat wij niet bidden'. (Jakobus.)

@Catherine, je reactie over EVA komt op mij heel neerbuigend over. Dat is niet fraai van je!!

@vraagstelster: Corrie ten Boom gebruikte het voorbeeld dat ze met een koffer met al haar problemen en zorgen naar de Heere God ging in gebed. Nadat ze alles voor de Heere had neergelegd, pakte ze haar hele koffer weer in, en vertrok, met dezelfde zware koffer met zorgen als waar ze mee gekomen was.
Ze bedoelde hiermee te zeggen: breng je zorgen bij God en laat ze daar ook.
Catherine
07-10-2010 / 15:34
@Petrus: jij leest het als neerbuigend !
Ik vertel aan Dorah, voorzover zij het nog niet weet, dat EVA altijd met deze oplossing komt. Op zich prima, maar er is meer voor nodig om dit probleem op te lossen !
1a2b3c
07-10-2010 / 15:46
Ik lees dat vraagstelster al met en voor hem bidt en dat ze ook het werken niet vergeet: bemoedigen, positief spreken en voor hem zorgen.

Ik herken die piekernatuur wel, heb er zelf ook regelmatig last van (gehad)
Gaat nu een heel stuk beter gelukkig, maar wat mij altijd wel hielp was sporten.
Je gedachten even helemaal op iets anders, daarna kon ik altijd veel beter relativeren. Baat het niet dan schaad het niet.

Enne...Petrus, jij komt wel een beetje schoolmeesterachtig over hoor!!
Dorah, niet zo geïrriteerd en Catherine niet zo neerbuigend doen, da's niet fraai.
Bij andere vragen ook, die heeft het goed en die zit weer fout.
Ben het verder overigens wel eens met je reactie.
EVA
07-10-2010 / 15:52
Het is de achtertekst van het boek dus van de schrijfster van dit boek....ik geloof in gebed!!! waarom bid je anders als je toch niet gelooft dat Hij het verhoord, ik zou je aanraden probeer het eens, ik kan vele mensen(en zelf ook) hier laten getuigen dat bidden werkt, Jak5:16 Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

het is idd bid en werk maar soms ben je op een moment gekomen dat werken niet meer kan of niet helpt dan blijft er maar 1 ding over en dat is bidden!!
Wat bij ons onmogelijk is is mogelijk bij God.
bakvis
07-10-2010 / 17:08
jaloer op het vaste vertrouwen van Eva, dat het gebed zo'n grote kracht heeft?!
is 100% bijbels hoor!!!
1a2b3c
07-10-2010 / 17:16
Ik geloof ook in het gebed, of beter gezegd in God die belooft het gelovig gebed te zullen horen.
Maar ik vraag me wel af of de vertaling die Eva gebruikt wel helemaal goed is.
Jak5:16 Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
In de s.v. staat: het gebed van een rechtvaardige vermag VEEL.
En in de h.s.v. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt VEEL tot stand.

1Joh.5:14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar ZIJN WIL, Hij ons verhoort.

Je kan dus niet zomaar zeggen dat als je ergens voor bidt het ook automatisch goed komt.
Dat kan je alleen van de onvoorwaardelijke en absolute beloften zeggen.
petrus
07-10-2010 / 18:15
@1a2b3c: neem me niet kwalijk als het schoolmeesterachtig over komt, maar ik vind die 2 reacties waar het over gaat echt niet kunnen qua toonzetting.
Daar blijf ik bij en als je daar niet tegen kunt, dan heb je pech.
Misschien heeft bakvis wel gelijk........
naam
07-10-2010 / 21:09
1a2b3c; ik vind jou reactie vaak mooi, evenwichtig en waardevol
william
07-10-2010 / 22:51
blijf uw man bemoedigen met gebed en Gods Woord
''werp al uw bekommernissen op MIJ en IK zal u rust geven''
nuchterik
07-10-2010 / 23:28
Goed antwoord. Kleine aanvulling: Als een vrouw een probleem heeft, zal ze erover willen praten. Als een man een probleem heeft, zal hij eerder geneigd zijn zelf een oplossing te zoeken. Ik bedoel: zit hem ook weer niet te dicht op de huid...
1a2b3c
08-10-2010 / 02:09
@Petrus, ik kan je laatste zin niet zo goed plaatsen en ik denk ook niet dat ik daar aanleiding toe gegeven heb. (de opmerking van bakvis)
Ik zou niet weten waarom ik een ander haar geloofsvertrouwen zou misgunnen.
God is zo oneindig genadig, liefdevol, goed, betrouwbaar en een hoorder der gebeden. Er is genoeg voor iedereen die in Hem gelooft.
Ik ben niet jaloers op een ander waarom zou ik? Aan het geloof van een ander heb je toch niets. Ik geloof Hem zelf, met mijn hele hart.
Ik vind het alleen maar prachtig als ik hoor van geloofsvertrouwen, hoe meer hoe liever en liefst van iedereen.
Hij is het zo waardt dat wij Hem in alles vertrouwen en met alles tot Hem gaan.
Ik zou eerlijk niet weten wat ik gezegd heb waarop jij je opmerking grondt, iig is het niet waar.

Blessings!
1a2b3c
08-10-2010 / 08:25
@naam, dank je.
adriano313
08-10-2010 / 10:20
@ Catherine,

Ik weet niet hoe je er bij komt, om te zeggen dat EVA altijd van het bidden is en dat je ter onderbouwing hiervan wat kretenlogie er tegen aan gooit. Door dit te schrijven geef jij zelf aan dat je het niet begrijpt, met name wat Bidden betreft. Misschien is het het verstandig dat je eens wat meer studie of dergelijke gaat volgen. Het is ook niet netjes van je om zo met EVA om te gaan.

In de geestelijke wereld, de wereld waar de geesten zijn (Het Licht = GOD en zijn engelen versus de duisternis = satan en zijn engelen en de demonische loopjongens) is er een strijd aan de gang.
Door te bidden geef je aan GOD iets te kennen/ vraagt je of HIJ dingen wil doen. BIDDEN is dus contact leggen en onderhouden met GOD. Hierbij geef jij het uit handen aan GOD.

Zolang je zonden niet in de weg staan en het overeenkomt met Zijn wil, kan GOD hier ook wat aan doen ("Bid en het zal je gegeven worden")
Echter satan (tegenstander) wil je van God weghalen en probeert het bovenstaande allemaal te verhinderen. Want als je NIET Bidt, gebeurt er vrijwel NIETS! Alleen daarom zou je al moeten bidden!

De geestelijke strijd, die gestreden wordt, speelt zich bij een mens af in zijn hoofd en gedachten (je zijn). (in efeze 6 lezen we hoe wij er tegen kunnen beschermen en hoe wij de wapenuitrusting van Jezus Christus kunnen gebruiken om te strijden).

Terugkomend op de vraag van vragensteller onderstreep ik het antwoord van EVA. Bidden !!!
Geef God te kennen dat je man zich futloos gedraagt, voelt en is en of HIJ daar verandering in wilt brengen.
GEEF God de mogelijkheid om er wat aan te doen. Vraag hiernaast aan GOD wat het beste antwoordt/ oplossing is, om deze futloosheid uit jullie leven weg te bannen.
Want Futloosheid is een waas/ rookgordijn wat in zijn gedachten/ gesteldheid door de tegenpartij wordt neergelegd. Je functioneert niet goed. Met als gevolg, dat je GOD niet goed meer gaat/kan dienen, je huwelijk onder vuur ligt er irritaties ontstaan etc tec. Kortom een weg naar ontwrichting!

En wie heeft er baat bij ontwrichting….
Wie heeft er baat bij een rookgordijn…
Precies de tegenpartij

Daarom bestaat er gelukkig nog een HEILIG GEEST. Die weet wat jij precies moet bidden zodat er in de geestelijke wereld zaken tot stand komen en wat zich vertaald naar onze vleselijke wereld.
BIDT dan ook, HEILIGE GEEST, wilt u mijn gebed leiden, want U weet wat ik moet BIDDEN.
Misschien gaat het wel niet eens over futloosheid.

BIDDEN is dus een geestelijk middel waardoor ontwikkeling en vooruitgang tot stand komt. Bid daarom specifiek (benoem het) en vraag altijd (hardop) of de Heilige Geest je leidt in je gebed!

Werken is hiernaast uit het vlees. Je kunt de handelingen wel uitvoeren maar niets bewerkstelligen. Want alles en dan ook alles komt tot stand door de genade van GOD. En als jij niet vraagt aan GOD wat je moet doen…
Wordt het alleen nog maar meer geploeter en eigen werken. Hierdoor mis je back-up!
petrus
08-10-2010 / 10:26
@1a2b3c
De laatste opmerking was niet voor jou bedoeld, maar voor Catherine en Dorah.
Dat was is er vergeten bij te zetten, sorry.
TheKeimpe
08-10-2010 / 11:07
@vragensteller: bespreek eens met je man om (al dan niet samen) naar een christelijke hulpverlener te gaan. Die mensen zijn er niet voor niets en het kan zo verhelderend zijn. De stap zal best even groot zijn, maar ik heb nog nooit van iemand gehoord die de stap gezet heeft en er spijt van kreeg.

En natuurlijk is dit een middel wat door God gezegend moet worden, maar juist ook een middel wat je uit Zijn hand mag ontvangen!
1a2b3c
08-10-2010 / 13:58
Ik snap eigenlijk niet waarom er zo ijverig wordt geprobeerd een open deur in te trappen. Vraagstelster geeft toch duidelijk aan dat ze met en voor hem bidt?

Terug in de tijd

Ik slik al een tijdje citalopram. Ik ga zorgvuldig om met m’n medicijnen. Ik let erop dat ze niet rondslingeren. Wel heb...
1 reactie
07-10-2019
Wij hebben te maken met drie opgroeiende pubers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Helaas kunnen ze zich slecht vermaken...
6 reacties
07-10-2013
Zes weken geleden ben ik bevallen van een kindje. Na vijf maanden zwangerschap hebben we geen geslachtsgemeenschap meer ...
8 reacties
07-10-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering