Waarom geen drie zetels

Ds. P.D.J. Buijs / 11 reacties

21-06-2010, 16:00

Vraag

Soms snap ik Gods plannen niet meer. Bij de verkiezingen is de SGP weer op twee zetels blijven steken. Ik weet dat er heel veel mensen in het gebed aan God gevraagd hebben of de SGP drie zetels mocht halen om zo nog meer het christelijk geluid te laten horen in het steeds verder ontkerstende Nederland. Wilders heeft een paar keer hard geschreeuwd en zijn zetels zijn niet meer op twee handen te tellen. Waarom laat God de SGP zo klein? Het is toch de partij die het dichtst bij Gods Woord ligt?

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Beste lezer,
 
Dat de verkiezingsuitslag dramatisch is, daarover zijn veel christenen het eens. We zien in ons land een ontwikkeling in de volstrekt verkeerde richting; we stevenen op een geestelijke chaos af. Het zal de vraag zijn hoe regeerbaar ons land nog is. Het zou mij niet verbazen als er in de komende jaren snel wisselende coalities zullen komen.
 
Maar hoe zit het dan met het gebed voor ons volk en voor de christen-politici? Heeft de Heere de gebeden niet gehoord? Om te beginnen: we mogen dankbaar zijn dat het geluid naar Gods Woord nog steeds gehoord mag worden in de Eerste en Tweede Kamer. Laten we dat in ons gebed tot de Heere ook benoemen. Maar er wordt wel eens gezegd: een volk krijgt de regering (en kamerleden) die het verdient. Welnu, ons volk is massaal van de Heere afgeweken.

En wij als kerken? Zijn wij op onze plek? Zijn we werkelijk een lichtend licht en een zoutend zout? Zijn we vaak niet smakeloos geworden? Is onze jammerlijke verdeeldheid niet ten hemel schreiend? Gaat het ook binnen de kerken niet hoe langer hoe meer ontbreken aan de stille, verborgen omgang met de Heere?
 
Persoonlijk kan ik het niet anders zien dan dat in de verkiezingsuitslag zich ook iets van een oordeel van de Heere voltrekt. Ons volk wil in grote delen de profetische boodschap van Gods Woord niet meer horen. Dan kan de Heere een volk gaan overgeven aan eigen dwaasheden. Daarmee wil ik beslist niet zeggen dat de Heilige Geest niet meer in ons land werkt. Dan zouden we de Heere tekort doen! Er zijn gelukkig ook vandaag verblijdende dingen in de gemeenten: ook vandaag redt de Heere jongeren en ouderen. Ik zou er voorbeelden van kunnen noemen!

Wat we in de kerken vooral nodig hebben, is een geest (Geest!) van verootmoediging. In de gestalte van Daniël, die zich niet verhief boven zijn eigen goddeloze volk, maar zei: “Wij hebben gezondigd” (zie Daniël 9). Laten we met de grote nood van volk en kerk tot de Heere gaan, met de bede: “Begeef en verlaat ons niet.” “Wie weet, God mocht Zich wenden...”(Jona 3:9). Alleen om Jezus' wil!
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

11 reacties
Catherine
21-06-2010 / 16:18
Wat een prima antwoord ! Ben ik het helemaal mee eens ! Maar we moeten idd blijven geloven dat we met 2 zetels ook veel kunnen bereiken als het moet.
dijna61
21-06-2010 / 16:28
Als alle christenen werkelijk consequent waren dan hadden de christelijke partijen niet zoveel verloren. Ook christenen vinden kennelijk de economie en financiele welvaart belangrijker dan geestelijk welzijn en christelijke normen en waarden.
wpluimers
21-06-2010 / 16:38
@vraagsteller: Staar je niet blind op de SGP. Treffend dat ds. Buijs in zijn antwoord geen politieke partij bij naam noemt. Even van de praktische kant: zou het veel verschil maken als de SGP drie zetels zou hebben? Dat is in het verleden wel eens zo geweest, maar het effect van de SGP was toen net zo marginaal als nu. In andere landen met kiesdrempels zou de SGP niet eens bestaan.

Misschien ligt hierin ook wel een deel van het antwoord: is de SGP en in het kielzog hiervan reformatorisch Nederland niet veel teveel intern gericht? Hoe zou het CDA er uitzien als er een stevig reformatorisch-christelijk geluid in die partij te horen zou zijn?
Catherine
21-06-2010 / 17:53
Ja, maar dat is er dus niet. CDA is vlees, noch vis.
Een alternatief zou de Christenunie dan nog zijn.
Roos18
21-06-2010 / 17:58
Snap de vragensteller wel..

Als de SGP er niet geweest zou zijn zou ik nog eerder op CDA of anders VVD stemmen dan de CU.

We moeten ook dankbaar zijn voor de 10.000 stemmen die we meer hebben gehad..
dijna61
21-06-2010 / 20:31
Vreemde redenatie van Roos.
Dit vraagt om uitleg.
Roos18
21-06-2010 / 20:46
@ Dijna,

Ik vind Cu veeeeeeeel te links en veel te draaierig. Ik denk dat anderen het niet op prijs stellen als ik hier meer over zeg.
dijna61
21-06-2010 / 20:53
Oké duidelijk ze zijn inderdaad linkser, maar dat ze draaierig zijn ben ik niet met je eens.
We leven in een democratie, dus mag je er best iets van zeggen.
Roos18
21-06-2010 / 20:56
@Dijna

Ben zelf heel erg conservatief. Vind ook dat de CU zeer matig opkomt voor hun 'geloof' hun visie. Lijkt zo vaak, we hebben het gezien in het afgelopen kabinet, dat ze meedrijven met de rest. Dat ze als het over 'mee regeren' gaat ze hun christelijke standpunten wel een beetje aan de kant schuiven.
dijna61
21-06-2010 / 22:15
Er is zeker een verschil tussen de SGP en de CU. Toch hebben ze wel degelijk iets bereikt voor zover het in hun mogelijkheid lag, in deze regeerperiode.
Bijv. het uitstapprogramma voor prostituees. Er is een minister gekomen voor jeugd en gezin. Ik heb het even niet binnen bereik, maar je kunt het allemaal lezen in "Handschrift".
dominerik
22-06-2010 / 14:54
Roos, je kan denken over de CU zoals je wilt, maar dat je nog eerder op de VVD stemt, kan er bij mij niet in.

Terug in de tijd

Ik ben dooplid in de Gereformeerde Gemeenten. Zondags hoor ik over zowel zonde als genade; ik hoor over de onmogelijkhei...
5 reacties
21-06-2014
Ik ben een jongen die nogal eenzaam is en weinig kontakten heeft. Nu heb ik betrekking op een meisje, maar weet niet hoe...
geen reacties
21-06-2003
Aan ds. Breure. De weg van de ellende, verlossing en dankbaarheid kennen we uit de catechismus en ik ben er van overtuig...
7 reacties
21-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering