Serieuze trouwplannen

ds. M. Klaassen / geen reacties

16-06-2010, 18:00

Vraag

Mijn vriend en ik praten de laatste tijd regelmatig over trouwen. Ondanks dat we allebei nog student zijn, lijkt het ons heerlijk om over ruim een jaar al te gaan trouwen. We vragen ons alleen af wat God ervan vindt, als we dan al trouwen. Vanaf maart bidden we hier al voor, maar het lijkt alsof we geen antwoord krijgen. Mijn vriend loopt waarschijnlijk een studievertraging van een half jaar op, in verband met een operatie en is dan pas over ongeveer 2,5 jaar afgestudeerd. Mijn studie duurt waarschijnlijk nog twee jaar. Als we gaan trouwen, kunnen we ons dan ook niet meer dan twee gehuurde kamers permitteren. Praktisch en financieel gezien is het onmogelijk om kinderen te krijgen. Bovendien zien wij het als de verantwoordelijkheid van de ouders om kinderen op te voeden op een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen. We hebben al gezocht naar een mogelijkheid om kinderen uit te stellen. NFP lijkt ons een goede methode. Maar hoe weten we wat God wil? Weet u hoe we dat te weten kunnen komen? Wat is Zijn (normale) weg hierin? Alvast bedankt voor het antwoord.

Antwoord

Bedankt voor jullie vraag. Een herkenbaar probleem. Je houdt van elkaar, je groeit geestelijk en lichamelijk naar elkaar toe en je krijgt serieuze trouwplannen. Mooi dat jullie biddend met deze dingen bezig zijn en ook enkele praktische consequenties hebben doordacht. 

Er zijn twee mogelijkheden: of je wacht tot de studie klaar is of je besluit binnen afzienbare tijd te trouwen. Bij de eerste keuze is het voordeel dat er waarschijnlijk meer uitzicht is op werk, inkomen en normale woonruimte. Bij de tweede keuze is het voordeel dat het verlangen van jullie hart eerder gerealiseerd kan worden.

Jullie vraag is terecht: kunnen en mogen we deze weg bewandelen? Bijbels gezien lijkt me dat niet onoverkomelijk. Als jullie elkaar voldoende kennen en zoveel vertrouwen in elkaar hebben dat jullie samen verder willen, is dat een goede wens. Het nadeel van een relatie die (erg) lang duurt is dat het moeilijk kan zijn om rein te blijven. Dat kan een relatie soms onder druk zetten, hoewel we dat ook niet moeten overdrijven. Als jullie biddend je grenzen bewaken, kun je best een tijd samen optrekken in verkeringstijd.

Wat betreft het krijgen van kinderen: Het is absoluut duidelijk dat wie trouwt, ook bereid moet zijn om kinderen te krijgen. Dat is iets wat de Heere duidelijk heeft gezegd: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u…(Gen. 1:28). Het is een weg die Gods goedkeuring heeft en Zijn zegen draagt. Aan de andere kant betekent dit niet dat dit ongelimiteerd is. Het is niet de bedoeling dat we het maximaal mogelijke aantal kinderen krijgen.

Dat brengt ons op het terrein van de gezinsvorming. De Bijbel doet daar geen regelrechte uitspraken over. Dat is op zich niet erg, want dat geldt wel voor meer zaken. Wel geeft de Bijbel een heel aantal andere belangrijke richtlijnen die van betekenis zijn voor het omgaan met elkaar en -in het verlengde daarvan- de gezinsvorming. Het is belangrijk rekening te houden met omstandigheden en de draagkracht van man en vrouw. Een aantal redenen zijn: De ene ouder kan meer aan dan de ander; de ene vrouw is vruchtbaarder dan de ander, etc. Kinderen opvoeden vandaag de dag vergt veel energie en (geestelijke) begeleiding. Het is misschien vandaag net zo moeilijk om drie kinderen op te voeden als het zestig jaar geleden was om er zes groot te brengen. Dat noopt dus tot bezinning over hoe je omgaat met vruchtbaarheid en het krijgen van kinderen. Bovendien is seksualiteit niet iets wat alleen bedoeld is voor het krijgen van kinderen, maar dient dit ook de intimiteit en de versterking van de huwelijksband.

Gezinsvorming vraagt keuzes. Dat geldt altijd. Of je nu kiest voor onthouding, NFP of andere methoden: het is altijd een keuze. Dat wil niet zeggen dat alle middelen geoorloofd zijn. Sommige anticonceptiva hebben een aborterende werking en mogen door een christen om die reden niet gebruikt worden. Heel belangrijk is in elk geval: wat is het doel wat je ermee voor ogen staat? Als het motief het gemak is of een betere financiële positie, dan zijn dat verwerpelijke motieven. Anders is het als bijv. de gezondheid van de vrouw niet toelaat dat een zwangerschap (voorlopig) aan de orde zou zijn.
 
In jullie geval is het krijgen van kinderen op dit moment problematisch vanwege studie en gebrekkige financiële mogelijkheden. Ik begrijp echter wel dat jullie er ten volle open voor staan. De NFP-methode is een methode die het meest natuurlijk is. Deze methode vergt echter wel de nodige inzet en concentratie. Het kan goed zijn om eerst een inleidende cursus te volgen. Vooral zou ik zeggen: Leg je situatie biddend aan de Heere voor. Ik begrijp dat jullie dat ook doen, maar daar tot nog toe nog geen duidelijkheid in hebben gekregen. Als er geen innerlijke zekerheid komt, kan dat een signaal zijn dat het misschien nog niet het goede moment is. Bij mist moet je niet uitvaren, wordt er wel eens gezegd. Ik denk niet dat jullie er verkeerd aan doet te trouwen. Je doet er echter ook niet verkeerd aan om nog even te wachten. Zelf hebben wij destijds ook overwogen om jong te trouwen, maar toch gekozen om te wachten tot er een kleine financiële buffer was. Weeg alle voors en tegens biddend af en maak dan een verantwoorde keuze.
 
Tip: lees samen het boekje “Samen in liefde. Over gezinsvorming en seksualiteit”, Groen 2000

Ds. M. Klaassen

ds. M. Klaassen

ds. M. Klaassen

 • Geboortedatum:
  25-02-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

gezinsvormingtrouwplannen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik kom vaak in een grote stad en als ik al die mensen zie lopen krijg ik het benauwd. Al die mensen die nog niet van God...
geen reacties
16-06-2008
Binnen enkele maanden na de geboorte van mijn eerste kindje ben ik weer zwanger. Nu is het zo dat we geen voorbehoedsmid...
5 reacties
16-06-2011
Wat moet een christen met de uitverkiezing aan? Moeten wij dat wel willen begrijpen? In de Bijbel staat dat als je geloo...
56 reacties
16-06-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering