Als je onbekeerd bent, kun je niet smeken

drs. I. A. Kole / 9 reacties

14-06-2010, 11:00

Vraag

Psalm 81: 12 vond ik altijd een bemoediging. Nu zei een dominee in zijn preek: "Als je onbekeerd bent, kun je niet smeken, mensen." Daar schrok ik van, want dan is deze psalm toch geen bemoediging meer, wanneer je op die manier om bekering vraagt?

Antwoord

De oproep om te bidden komt tot een ieder van ons: Bid en je zult ontvangen; klopt en er zal open gedaan worden. Soms word je in beslaggenomen door allerlei zaken dat je alleen maar roept: O God help ons, wees mij de zondaar genadig. Als het erop aan komt in je leven dan roep je, smeek je de Heere: Heere help! Nu kent de Heere ons hart of we oprecht bidden, of we het echt menen! Blijf maar bidden, smeken en roepen, want de Heere heeft nog nooit een bidder aan zijn/haar lot overgelaten. Zijn we oprecht in ons gebed?

In alles Gode bevolen.
 
Lees: Lukas 11:1 en volgende

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
9 reacties
1a2b3c
14-06-2010 / 12:44
"Als je onbekeerd bent, kun je niet smeken, mensen."

Ik snap niet dat iemand tot zo'n uitspraak kan komen, werkt de lijdelijkheid in de hand.
Zoals drs. Kole al aangeeft, bid en u zal gegeven worden.
Dat wordt door Jezus tot mensen gezegd die nog niet hebben ontvangen.
Dus die zouden dan ook niet kunnen bidden volgens die dominee!!
Laat je niet in de war brengen door dominees, die kunnen het ook fout hebben.
Maar doe zoals de Bereërs en onderzoek of de dingen alzo zijn.

Manasse bijv. nou die was toch wel onbekeerd.
Maar God maakte zijn belofte waar, toen Manasse ging bidden heeft God hem verhoort.
Klaassen
14-06-2010 / 13:03
Er is niet veel wat ons zo verlammen kan dan de gedachte dat God niet naar ons wil horen zolang we niet bekeerd zijn. Maar dat is geen waar en een pertinente leugen van de satan. Al gelden dan de voorrechten van Gods volk ons nog niet, bedenk dan dat juist de harte gestalte van Gods kinderen is dat ze zich als niet rechthebbende gevoelen. Ook zegt de Heere in de Psalmen dat niet onze offers voor Hem waarde hebben maar een gebed gedaan vanuit de gebrokenheid van het hart (Psalm 51:17-19).

Daarbij komt dat niets zo eigen is aan de natuur van God dan het verhoren van gebeden (Psalm 65:3). En de waardigheid van het komen tot God in het gebed ligt niet in onze verdienste. Maar de hoop op de vervulling is gefundeerd op de beloften Gods. Zo is niemand uitgesloten van de eerste tot de laatste. Maar wel moet er een oprechtheid van het hart een afkeer van onszelf, nederigheid en geloof zijn. Anders ontheiligen we Gods Naam met onze huichelarij.

Maar mocht dat voor ons nog niet genoeg aansporing zijn, dan is daar ook nog de plicht voor ons. Want als we niet tot God gaan met onze noden dan beroven we Hem van de eer op dezelfde manier als dat we dat zouden doen als we ons nieuwe goden en afgodsbeelden zouden maken.

En mochten we nog steeds angst hebben om tot de Heere te naderen in het gebed met onze noden. Verwachtende dat we met ons gebed God meer zouden vertoornen dan wanneer we weg zouden blijven. Bedenk dan dat we geen redenen meer hebben om bij Hem weg te blijven want Hij heeft het bevel gegeven Hem aan te roepen en er is niets zo aangenaam bij God dan gehoorzaamheid (1 Samuël 15:22).

En de Bijbel staat vol met voorbeelden van onbekeerden die God wel hoorde! Zelfs het gekraai der jonge raven. En lees ook de D.L. Hfdst 1 par. 16 over het gebruik van de middelen al gevoelen wij nog niets.

En er is maar één gebed waar de Heere niet meer naar zal horen van de onbekeerden en dat is het gebed op de jongste dag “bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons” tot die tijd komt de uitnodiging tot iedereen: smeek, bedel, bidt, verneder jezelf voor God opdat Hij in de grootheid van Zijn goedertierenheid je barmhartig zou willen zijn. En die dat doet mag er vast op vertrouwen dat Hij een God is die Zijn Woord waar maakt en dan ook de bekering schenkt.
hendrika
14-06-2010 / 14:00
Lees de bekende psalm 81 vers 12 maar eens na .Al wat u ontbreekt ,schenk ik zo gij ,t smeekt ,mild en overvloedig .Daar hoort ook de bede bij ,,bidden om een (smeek) gebed.
Catherine
14-06-2010 / 14:41
Is zo ! Maar God schenkt niet ALLES op aanvraag.
Hij laat ons wel eens wachten.
Gisteren een preek over gehoord (Paulus, de doorn in het vlees)
Daar zit een hele wijze les in.
1a2b3c
14-06-2010 / 14:55
God beloofd dat als wij iets bidden naar Zijn wil, Hij dat zal geven.
Hij wil ons behoud want Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, dus alles wat je vraagt wat nodig is voor je behoud, belooft Hij te geven.
Als je bijv. vraagt om een baan, (mag je natuurlijk best vragen) maar daar staan geen absolute beloften voor in de Bijbel.
Dus dan zeg je Uw wil geschiedde.
Maar met betrekking tot de dingen die je vraagt voor je zaligheid dan is het Uw wil geschiedde meer een belofte!! (want je weet al dat Hij dat wil).
Dus stop er nooit mee als je het niet direct krijgt maar blijf vragen, want Hij zal het zeker doen, Hij heeft het nl. belooft.
eduard1
14-06-2010 / 15:13
@Catherine
Wat je aanhaalt over Paulus en de 'doorn in het vlees' heeft volgens mij niets met het bovenstaande te maken.

Los daarvan lees ik dat Jezus zegt: Gij WILT tot Mij niet komen, en niet: Gij KUNT tot Mij niet komen.
Laat niemand zich dus laten ontmoedigen door dit soort lijdelijkheid in de hand werkende opmerkingen, maar luister naar de stem van de Goede Herder. Hij Die zegt: Komt tot Mij, alle die vermoeid en belast zijt, en Ik ZAL u rust geven."

Ik heb nog meer dan voldoende exemplaren liggen van het prachtige boekje 'Rondom de enge poort' van C.H. Spurgeon.
Mail je adresgegevens naar e.vlot@leevboerderijheterfdeel.nl en ik stuur het je geheel gratis op.
Een veel gezegend boekje dat speciaal voor zoekers en twijfelaars is geschreven.
Catherine
14-06-2010 / 15:38
eduard1: ik noemde dit omdat veel mensen beweren: bid maar en het zal je al gegeven worden. Maar God geeft niet alles op onze tijd, sowieso niet alles waar wij om vragen. Dit is geen lijdelijkheid in de hand werken, maar oproep tot aanhoudend bidden. Soms is het beter voor ons dat wij juist NIET krijgen waar we om vragen.
eduard1
14-06-2010 / 17:03
@ Catherine:
Even voor het goede begrip: ik bedoelde met 'dit soort lijdelijkheid in de hand werkende opmerkingen' niet jouw opmerking over Paulus en zijn doorn in het vlees, maar de opmerking "als je onbekeerd bent, kun je niet smeken, mensen."
Dit even ter geruststelling.
Race406
15-06-2010 / 09:53
Als je denkt dat je niet met je hart kunt bidden: Bid dan maar met je verstand! En vraag maar of God een echt bidden wil werken. Beter met je verstand gebeden dan helemaal niet gebeden!!!!
Wat vreselijk als je zo in de prediking mensen bij Christus vandaan houdt! Dan kan er geklaagd worden over lichtzinnigheid, maar ik weet niet wat erger is: Lichtzinnigheid of dode(lijke) rechtzinnigheid.......

Terug in de tijd

Voor een gelovige is de dood een toegang tot het eeuwige leven en het graf een wacht- of kleedkamer. Daar rust het licha...
3 reacties
14-06-2019
Een vraag voor evangelist Van Dooijeweert. Ik heb me de laatste tijd wat verdiept in de “Laatste Reformatie.” Ben ík nou...
18 reacties
14-06-2016
Wij hebben een paar jaar terug een doodgeboren kindje gehad en bij die bevalling ging het met mij ook helemaal niet goed...
geen reacties
14-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering