Hoe kan ik bekeerd worden?

J.W.N. van Dooijeweert / 5 reacties

08-06-2010, 17:49

Vraag

Hoe kan ik bekeerd worden? Ik wil het heel graag, maar denk dat het voor mij niet meer kan.

Antwoord

Beste broeder of zuster, wat voor antwoord moet ik nu geven aan jou? Ik geloof helemaal niet dat je bekeerd wilt worden? En tegelijk moet ik neerschrijven: Ik geloof het dat je bekeerd wilt worden. Maar ik denk dat jij bekeerd wilt worden op jouw manier. Dat hebben veel mensen onder ons.

Dat het voor jou niet MEER kan. Waarom niet MEER? Ben je te oud? Heb je teveel gezondigd? Ben je te ver afgedwaald? Heb je teveel vijandschap in je hart? Kun je in de Bijbel één tekst vinden waarin staat dat zulke mensen niet bekeerd kunnen worden? De weg om zalig te worden (bekeerd) te worden is zo eenvoudig. Zo eenvoudig dat de meeste van ons die weg niet willen gaan.

Ik zal je een mooie geschiedenis meegeven om over na te denken en na te doen. Ik noem even geen naam omdat de man nog leeft, in Duitsland. Hij was  RK opgevoed. Kende alle wetten regels van de kerk, kende alle heiligen bij naam. Zijn moeder kon trots op hem zijn. Maar hij ging psychiatrie studeren en zag al heel snel in dat het geloof niets voorstelt, alleen dwang. En alles wat hij geleerd had ging overboord. Vrij-zijn. Echt vrij. Na enkele jaren begon hij zijn praktijk als psychiater. Een geweldige praktijk! De meeste patiënten waren christelijk. “Ziejewel! Allemaal lariekoek, het hele geloof”.

Toen gebeurde er iets heel bijzonders: Enkele mensen die hij niet had kunnen genezen gingen naar een kerk, kwamen tot geloof en werden beter. Hoe kan dat nou? Daar moest hij meer van weten. Hij kocht een Bijbel. Een echte, en begon te lezen. Dat was helemaal niets waard. Ging alleen over dingen van duizenden jaren geleden. In de prullenbak ermee. Maar wat denk je? Op een zondagmorgen wordt hij wakker en ligt nog wat na te soezen in bed. Dan begint een klok te luiden. Van een RK-kerk. En nu schrijf ik het even zoals hij het zelf vertelde:

“Ik kreeg bij het horen van die klok zo`n vreselijk heimwee in mijn hart, ik moest er naar toe. Waarom? Ik weet het niet. Ik schoot een trui en een broek aan en ging. In de kerk ging ik als een ‘pilaarheilige’ achterin staan. Voorin stond een pief en die riep: Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van Mij”. Nu moet het natuurlijk niet erger worden, was mijn reactie. Ik rende de kerk uit naar mijn auto, gooide de radio aan om alles te vergeten met een stuk muziek. Maar in plaats van een goed stuk vrolijke muziek klonk een stem en die riep: Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van Mij”… (was een kerkdienst op de radio). Ik had maar één ding meer; naar huis, een borrel en slapen. Maar hoe ik ook draaide, de slaap kwam niet. Ik pakte boven mijn hoofd op de boekenplank zomaar blindelings een boek met het plan te gaan lezen. En uit het boek viel een papiertje, een bladwijzertje dat ik ooit eens van een patiënt gekregen had. En de tekst van het bladwijzertje greep me bij de keel: Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van Mij. Toen heb ik me leeg gehuild en overgegeven aan de God van de Bijbel en aan Jezus Christus. Toen is mijn leven geëindigd en mijn leven begonnen.”


Lieve vriend of vriendin; stop met jouw manier van denken over bekeerd worden. De Heere roept je met klem toe: “Komt tot Mij. Bekeert u.” Belijdt je zonden van ongeloof en je zonden van deze manier van denken en geef je gewonnen aan de Heere. Waarschijnlijk ben je gedoopt?

Mag ik met mijn woorden nog eens wijzen op de woorden die de dominee sprak bij de doop: God de Vader zei: “Ik wil je Vader zijn.” God de Zoon zei: “Ik wil je wassen in Mijn bloed.” God de Heilige Geest zei:  “Ik wil in je hart werken.” Een drievoudige belofte van God Zelf. Weet jij het dan beter? Zou het dan echt niet kunnen? Het kan voor iedereen! Deze drie woorden zijn opgelost in de lucht, weggewaaid, niemand herinnert zich nog deze doopdienst. Maar deze woorden staan wel op jouw voorhoofd geschreven met eeuwige letters. En nu komt de Heere er op terug, vandaag, door dit antwoord: “Mijn zoon, Mijn dochter, wie je ook bent; geef Mij je hart.” We vergeten in ons dogmatisch denken zo gemakkelijk de roepende God. De liefdevol nodigende God: “Adamskind, waar ben je? Kom terug. Kom naar Mij.”
 
Vergeet alle afleidende gedachten en alle geïndoctrineerd denken. Ga zelf lezen in de Bijbel en leer zelf God kennen. Leer zelf Jezus kennen. Zonder Hem ben je reddeloos verloren. Vergeet jouw ‘willen’ en let op Gods willen: “De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9). Weet je wel, die drievoudige belofte van God bij jouw doop. Gods zegen!

Evangelist J. W. N. van Dooijeweert,
(op dit moment in Lima, Peru)

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

5 reacties
Pitty88
08-06-2010 / 21:27
Wat een prachtig antwoord
Race406
09-06-2010 / 12:25
Een warm en zeer Bijbels antwoord!

PS: Uit dit voorbeeld blijkt ook maar weer dat de Geest ook in de RK werkt.. Mooi he?
Catherine
10-06-2010 / 11:01
Heel ontroerend !
Swimmie
10-06-2010 / 12:58
De vraag ontroerd mij en doet me tegelijk pijn. Wel vaker wordt op deze site deze vraag gesteld.
Bijzonder fijn dat iemand dat wil en durft vragen.
Wat me pijn doet is echter het volgende: Wat wordt er dan in de kerk/gemeente aan zo iemand verteld? Hoe komt toch het dat je zoveel jongeren op deze site 'tegenkomt' die wekelijks in de kerk zitten en niet weten wat de Weg van God is om terug tot Hem te kunnen komen? Auw!!!

Daarom ben ik ook zeer blij met een site als deze waar gelukkig (zoals bovenstaand antwoord) wel gewezen wordt op de Weg.

Vraagsteller/-ster, ik hoop dat je de eenvoudige Weg van redding gaat. Jezus zelf zegt dat Hij de Weg, de Waarheid èn Het Leven (!) is! Hij heeft alles al gedaan wat nodig is om jou rein aan de Vader voor te stellen. Hij zegt 'Kom tot Mij...' Je hoeft alleen maar tot Hem te gaan. Doen!!!
Alphonsus
10-06-2010 / 20:02
Gelukkig is het zo dat alles wat ik denk, ten aanzien van wat wel en niet mogelijk is, altijd zelfbedrog is.
Bij God is alles mogelijk zelfs voor de meest goddeloze.
De krachten en de machten die Hij in ons kan bewerken zijn onbegrenst. Dus weg met die eigenwijsheid dat het voor jou niet meer kan. Door dit te zeggen of te denken maak je God tot een leugenaar.

Terug in de tijd

Wij zijn in de reformatorische kringen in het algemeen tegen het gebruik van bloemen bij een begrafenis. Wanneer je nu i...
16 reacties
08-06-2012
Mag een vrouw die geen oudste is of een theologische opleiding heeft, voorgaan en de zegen (met geheven handen) geven? M...
geen reacties
10-06-2016
Mijn beste vriendin en vriend hebben twee jaar en vier maanden verkering gehad. Nu heeft mijn vriendin het uitgemaakt. Z...
geen reacties
08-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering