Niet willen samenwonen

Ds. N. den Ouden / 26 reacties

29-05-2010, 15:06

Vraag

Geachte heer, mevrouw. Mijn vriendin en ik worstelen met een vraag over samenwonen. Laat ik voorop stellen dat wij dat níét willen. Dat klinkt vreemd, maar ik zal het proberen uit te leggen. Enkele jaren geleden ben ik gescheiden. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat mijn ex-vrouw vreemdging en later bij mij is weggegaan. Later kreeg ik contact met mijn huidige vriendin. Het was een strijd, omdat we beiden dachten dat het beter was om niet verder te gaan. Dit is door wederzijdse gevoelens totaal niet gelukt. We houden oprecht van elkaar. Omdat mijn woning verkocht moest worden, ben ik op zoek gegaan naar een huurwoning. Probleem was dat ik niet veel kon doen wat betreft contracten tekenen, omdat de kopende partij moeite had de financiën rond te krijgen. Na de ontbindende voorwaarden was het hem nog steeds niet gelukt. Hij nam hiermee een risico en zette mij in een lastige positie. Een dag voor de overdracht bleek het geld er nog niet te zijn van de bank. Uiteindelijk is mijn huis verkocht en had ik weinig tijd om op korte termijn een huurhuis te bemachtigen. De woningen die ik op het oog had, waren inmiddels verhuurd. Ik kon feitelijk nergens terrecht. Door alle stress en financiële problemen (veel schulden) zag ik geen andere, voorlopige oplossing dan tijdelijk bij mijn vriendin in te trekken. Is dit samenwonen, of ligt het anders? Onze intentie is en blijft dat ik zo spoedig mogelijk een eigen woning zal betrekken. Mede omdat we in een klein, christelijk dorp wonen, waar alles en iedereen in de gaten wordt gehouden en er veel gepraat wordt, met alle gevolgen van dien. Ik heb een aantal functies binnen de kerk en daar beginnen de problemen nu ook al. Ik hoop dat u een antwoord heeft. Niet om ons paadje schoon te vegen, maar om te begrijpen wat de Bijbel hiervan zegt.

Antwoord

Strikt genomen versta ik onder samenwonen het samenleven (ook lichamelijk) als man en vrouw onder één dak, zonder getrouwd te zijn. U schrijft niet of u in uw huidige situatie de reinheid bewaart of niet. Het kwam vroeger vaak voor dat een vrijgezel ‘samen woonde’ met een huishoudster. Er was dan geen sprake van een relatie. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. In ieder geval is er bij jullie wel sprake van een relatie. Als ik lees van sterke wederzijdse gevoelens enz. lijkt het me sowieso wel erg riskant om zo samen te leven.

Als het al zo is, dat jullie zuiver leven, dan nog heb je te maken met de buitenwacht. Het is niet om het even hoe wat onze levenswandel naar buiten uitstraalt. Jullie situatie is niet eenvoudig geweest, en maakt inzichtelijk hoe jullie tot deze stap gekomen zijn. Bij dit alles blijft staan dat het Woord van God de enige maatstaf is. We moeten onze beslissingen niet door omstandigheden laten bepalen, maar door Gods gebod. Ik besef dat dat makkelijk geschreven is, maar ik blijf er bij dat het naar mijn inzicht toch echt niet goed is, zoals jullie het nu doen. Als het dan nog een situatie is voor paar dagen, zou er begrip voor op te brengen zijn, maar zeker als het een definitiever karakter draagt kan ik me voorstellen dat mensen uit de kerk hier vraagtekens bij zetten. We geloven toch in een God die leidt en helpt? Hebben jullie niet veel te snel zelf een eigen oplossing gezocht, zonder in geloof van Hem uitkomst te verwachten?

Ik zou zeker alsnog, en zo spoedig mogelijk naar een andere oplossing zoeken, hoe lastig het ook zijn kan, en zo snel mogelijk trouwen (als daar enigszins de mogelijkheid toe is). Heel veel sterkte in alles.

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

samenwonen
26 reacties
pannenkoek
29-05-2010 / 15:47
een half jaar voor ons trouwen kreeg ik een auto ongeluk. De afstand tussen het huis van mijn toenmalige vriend ( in middels al bijna 16 jr mijn man) en mijn ouders was meer dan 200 km. Op het logeeradres waar ik verbleef hadden ze veel kleine kinderen. Ik heb toen ook 3 dagen bij hem in gewoond. Maar goed, dat was een wat andere situatie. Onze beide ouders maakten er geen probleem van.
In de situatie vd vragensteller zou ik ook zo snel mogelijk iets zoeken, of misschien bij ouders, schoonouders in. ( als je die nog mag hebben)
shaila
29-05-2010 / 18:24
Mijn zus zat in een soort gelijke situatie. Zij is bij een vriendin ingetrokken.
Er is op zo`n dorp en zeker in u kerkelijke kring wel iemand waar u tijdelijk kan intrekken?
Catherine
29-05-2010 / 23:06
Mijn man woonde al een paar jaar op zichzelf en vlak voor ons huwelijk werd hij zeer ernstig ziek. Ik heb toen korte tijd in zijn huis geslapen, omdat de nachten heel moeilijk waren. We hebben veel kwaadsprekerij over ons heen gehad, onze ouders stonden er echter achter. En wij wisten zelf waarom het nodig was. Het geroddel werd zo erg, dat wij ons moesten verantwoorden voor de kerkenraad. Dat konden wij doen. Maar het viel niet mee ! De kroon is eerder VAN je hoofd, dan er weer op.
Rianne1357
31-05-2010 / 11:04
Ja Catherine, dat is zo, de kroon is eerder van je hoofd als er weer op. mensen kunnen sosm enorm oordelen. dat kan je veel pijn en verdriet opleveren naast al het andere wat je al te verstouwen hebt. Ds den Ouden heeft wel gelijk we moeten ons hoeden vd schijn van het kwaad. rein leven bij elekaar als je veel van elkaar houd is een zware opgave. wel te doen in Zijn kracht. maar ik zou willen zeggen tegen deze meneer, zoek inderdaad een adresje in de buurt, zet een oproep in het kerkblad, wie weet heeft iemand ruimte om daar tijdelijk te wonen. en als de mogelijkheid er issss? Trouw spoedig. dat kun je zo duur en zo goedkoop mogelijk doen als je zelf wilt en kunt. ik weet we moeten elkaar niet vd gek houden. slapen bij iemand anders, en vd rest wel vaak bij elkaar wat geoorlooft is?! kan er ook van alles gebeuren zonder slaapkamer laten we eerlijk zijn. en niet naief. MAAR het allerbelangrijkst vind ik, kunnen we DE HEERE GOD recht in de ogen kijekn, mag Hij mee kijken over onze schouders? dan moeten mensen maar praten zeg ik enerzijds( al moeten we ons hoeden vd schijn) maar gepraat wordt er HELAAS altijd. ik wens u veel sterkte toe in alle opzichten. met HGR!
Annet76
31-05-2010 / 12:34
Zo zo…Catherine….verantwoording afleggen aan de kerkenraad? En is dat allemaal gelukt?? Kon de kerkenraad zich vinden in jullie betoog???

Is het deze kerkenraad soms heel even ontschoten dat wij mensen in ons leven maar aan één persoon verantwoording schuldig zijn en dat deze Ene persoon niet in de kerkenraad zit??? Dat een kerkenraad niet bedoeld is om op Gods troon plaats te nemen om mensen ter verantwoording te roepen, maar dat hun taak ligt in het besturen van een gemeente?
De dag dat de kerkenraad mij ter verantwoording gaat roepen, is de dag dat ik de kerk én de kerkenraad op stel en sprong de rug toe zou keren.......maak ‘t nou toch even zeg!

En die kroon waar je het over hebt: hadden de "heren-kerkenraad" ook allemaal een mooie kroon op hun hoofd toen ze over jou een oordeel gingen vellen??
Kijk, voor God hoef je die kroon niet op te zetten, laat staan dat hij van je hoofd kan vallen....ik zou tegen deze "heren-kerkenraad' willen zeggen: "schoenmaker blijf bij je leest"
Catherine
31-05-2010 / 13:00
@Annet76: we waren nog jong... en onder de indruk. Het heeft uiteindelijk geresulteerd dat wij zoveel shit over ons heen kregen, dat mijn ouders het zelfs beter achten als wij maar niet in de kerk zouden trouwen. De dominee kwam later de trouwbijbel aanreiken, die hebben wij niet aangenomen. We hadden er inmiddels een van onze ouders gehad.
Mijn a.s. man was heel erg ziek, hij zou in een rolstoel terecht komen, hij kreeg medicatie waar hij erg angstig van werd. Ik bleef de hele nacht bij hem op, afleiden, muziek luisteren, praten, spelletje spelen, zoals rummikub of zo. Maar men zag mijn auto staan (!) Achteraf zijn wij zo boos geweest op onze vrome broeders. Een jaar later leefden diverse kinderen van hen ongehuwd samen !
Ik was erg verdrietig maar kon gelukkig zeggen : Gij weet het Heere !
1a2b3c
31-05-2010 / 13:06
Uiteraard moet je uiteindelijk maar aan één Persoon verantwoording afleggen.
Wat helemaal niet wil zeggen dat we ons hier op aarde ook wel eens aan mensen moeten verantwoorden.
In dit geval gaat het dus over de kerkeraad.
Als je lid wordt van een kerk beloof je dat je je aan haar gezag zal onderwerpen dus mag een kerkeraad je zeker wel aanspreken als die denkt dat je verkeerd bezig bent.
Er bestaat ook nog zoiets als kerkelijke tucht, komt helemaal uit de Bijbel.
Een kerkeraad houd zich (als het goed is) ook aan de 'regels' van de Bijbel. Op het moment dat een kerkeraad eigen regels gaat hanteren zou je je af kunnen vragen of je nog wel bij die kerk kan blijven.
Hiermee zeg ik overingens niets over deze situatie.
naam
31-05-2010 / 14:10
Mooi antwoord van ds.den Ouden.

Annet; natuurlijk mag de kerkenraad je ter verantwoording roepen. Zij zijn ook geroepen om opzicht over de gemeente te houden, toe te zien of een ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen enz.

Vraagsteller: zoek vandaag nog een adres waar je mag verblijven (misschien via de kerkenraad?; zij zijn er ook op te helpen hoor! Dit is niet verstandig. Sterkte met alles!
Rianne1357
31-05-2010 / 17:16
Ik ben het helemaal met Catharine en Annet en 1a2b3c eens!!!! ze zeggen alle 3 de waarheid. heel veel gaat er hierin niet goed. ik bedoel de kerkelijke tucht, als je t zo mag noemen, maar zo noemt de Bijbel het in elk geval, funtioneert veelal niet goed. regelmatig krom. niet eerlijk. maar ik heb het zelf ad lijve ondervonden. en dan houden helaas predikanten de handen boven de kerkeraad. maar na veel verdriet daarin te hebben gehad. zeg ik dan de Heere weet het!!!!!( niet op sexcueel gebied of dergelijke dan) maar er wordt zo (verkeerd) geoordeelt. Hoe doen wij het zelf is dan wel een vraag voor mij persoonlijk geworden. bovenstaand lees ik ook een vraag, over onenigheid in de gemeente. ik denk dat die vraagsteller/ster er niet veel aan heeft. ik zie om mij heen dat daar weinig aan gedaan wordt, of bij sommige mensen.
En Annet ik weet niet wat voor kerkverband jij kerkt? maar komt het daar echt niet voor? en is daar dan geen kerkelijke tucht( raar woord) ? Gr!
Annet76
31-05-2010 / 20:19
@ Rianne1357,

Ik kom uit een PKN gemeente en ik ben me ervan bewust dat hier andere waarden en normen gelden dan de gemiddelde kerkgemeenschap van de bezoekers hier. Maar..niet van minder waarde!

Het samenwonen of trouwen is wellicht een andere discussie, maar voor mij is het belangrijk onderscheid te maken tussen instituut huwelijk en de ceremonie die we zelf hebben bedacht.
In de Bijbel staat niet dat we gouden ringen moeten uitwisselen, of dat we in een witte jurk naar het stadhuis moeten om jezelf getrouwd te noemen. Het instituut huwelijk is dat wat God bedoelt, samen één vlees zijn. Daar kunnen wij niets aan afdoen en of toevoegen, daar is God heel duidelijk in.
De ceremonie van het huwelijk is cultuur bepalend, dat hebben we zelf verzonnen en iedereen vindt en denkt dat dit de voorwaarde is om getrouwd te zijn. Kun jij me de verzen in de Bijbel aanwijzen die ons zeggen dat we het op deze wijze vorm moeten geven?

Wij bedenken er als mensen van allerlei scenario’s bij en maken het onszelf onnodig moeilijk zoals blijkt uit het verhaal van deze vragensteller. Daarbij: de échte waarde binnen het huwelijk gaat hierdoor verloren, de essentie van het samen één zijn lijkt minder belangrijk geworden, nee, als we ons maar aan de opgelegde regeltjes houden dan gaat alles goed. En pas vooral op wanneer iemand van die regeltjes afwijkt: dan moeten we ons verantwoorden voor de kerkenraad, kijk dát noem ik nou één grote poppenkast.

Bovendien: onze kerkenraad roept helemaal niemand ter verantwoording, dat is nog nooit gebeurd! Als ze iemand ter verantwoording moeten roepen voor datgene wat Catherine hier als voorbeeld stelt, dan zit de halve gemeente op de beklaagdenbank en helft van de kerkenraad erbij;)
De kerkenraad is er bij ons om de gemeente te dragen, sturen en leiden.... mensen te helpen die het nodig hebben, financieel, pastoraal en noem maar op. Niet om mensen van de wal in de sloot te helpen door ze te ter verantwoording te roepen! En: ik ben er trots op om daar onderdeel van te zijn!
Rianne1357
31-05-2010 / 20:31
Nou Annet, ik ook toevallig. Maaaar ik heb er wel verantwoording voor iets heel anders af moeten leggen. ik kreeg de schuld, maar het was door de ander verdraait. dat heeft mij en mijn man veel pijn en verdriet bezorgt. toch kerken wij er nog. al voelde het voor ons machtsmisbruik. ik ga verder niet op de inhoud van je schrijven in. maar kort gezegt, ben het wel met je eens. al ben ik er iets milder door geworden ivm mijn leeftijd( ouder als jij denk ik.) haha. gr.
Catherine
31-05-2010 / 21:19
@Annet76; nou Annet, dat ben ik gedeeltelijk met je eens. We hebben het dan wel zelf verzonnen, dat ringen wisselen en witte jurk, maar het gaat erom hoe gebruikelijk iets is. Dus hier moet je je in het openbaar op het gemeentehuis vervoegen, om officieel getrouwd te zijn. Na al die jaren doet het mij nog steeds heel veel pijn dat de kerkelijke inzegening ons onthouden is, door roddel en achterklap. Zo op een dag gaan samenwonen, zonder onze handtekening te zetten, was voor ons niet goed genoeg hoor. Zeker toen er kinderen kwamen. We moeten uitkijken niet onze eigen wetten te maken. De bruid in het Hooglied zegt er over hoe het volmaakt zou MOETEN zijn, helaas is dat niet zo.
Rianne1357
31-05-2010 / 22:49
Mee eens Catharine, Er moet wel orde en regel zijn. overal.
Maar ook wat zegt de Bijbel ons hierover. al ben ik dus met Annet eens, een mens maakt ook veel eigen regeltjes. ik kan mij heel goed voor stellen, ook uit eigen ervaring dat dat nog steeds een wond is die telkens open gaat, het onthouden van in de kerk trouwen. nu zovele jaren later nu mijn eigen dochters pas in de kerk getrouwd zijn, komt er veel weer boven.
Wat dat aan gaat is er zoveel roddel en kwaadsprekerij. in de bijbel wordt het een groot kwaad genoemt. de kinderen zongen vroeger geleert op school.

roddelen klessebessen, tonge,tjes zo scherp als messen,
pas toch op wat je doet, roddelen is niet goed.
De Ds zei eens bij ons, je kunt boven vanaf de kerktoren een zak met veren uitstrooien naar beneden, overal ja overal dwarrelen ze heen, terug halen allemaal? zal je nooit lukken. zo is het met de roddel ook. maar let op, het zegt meer vd persoon die dit doet, als vd persoon waarover het gaat hoor. al is het altijd erg. laten we allen maar vaak bidden, Heere zet U een wacht voor mijne lippen behoed de deuren van mijn mond ect, want we moeten eens ook de roddelaars verantwoording afleggen aan God voor elk ijdel woord. pffff wie kan daar nog onder uit? liefs.
Catherine
01-06-2010 / 12:29
De tong is een tweesnijdend zwaard !
Rianne1357
01-06-2010 / 14:51
Ja meis zo is het, en... soms ook nog bij Gods kinderen, die zijn er niet te best voor. alleen die blijven daar niet bij. als het goed is maken ze het aan alle kanten goed, als ze weer op hun plekje zijn. want als ze roddelen dan zijn ze zeker (even) de weg kwijt.
Catherine
01-06-2010 / 15:28
@Rianne1357: onze hele familie ligt er door uit elkaar. Daar zitten zeker mensen bij die een ander leven kennen. Maar toch, ze komen er niet op terug ! De bewijzen staan zwart op wit inmiddels. Ik weet wel van eentje die niet meer aan het avondmaal gaat, maar geen vergeving willen vragen aan het slachtoffer.
Maar goed, het ging over (tijdelijk) samenwonen en dus wat de mensen ervan vinden. Men ziet de buitenkant en meent dus een oordeel te kunnen geven daarover. Niet onterecht eigenlijk. Men kan je dus op grond daarvan uitsluiten van bep. kerk onderdelen. Hoedt u voor de schijn des kwaads.
Cloudsadmirer
02-06-2010 / 10:36
Ruth 3 vers 14 Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot den morgen toe; en zij stond op, eer dat de een den ander kennen kon; want hij zeide: Het worde niet bekend, dat een vrouw op den dorsvloer gekomen is.

(Behoed u voor de schijn des kwaads)

Annet76, je hebt het over het instituut huwelijk. Volgens jouw kan je dat met samenwonen ook hebben. Echter, het is Bijbels als daar getuigen van zijn. Zie hier:

Ruth 4 vers 9: Toen zeide Boaz tot de oudsten en al het volk: Gijlieden zijt heden getuigen, dat ik aanvaard heb alles, wat van Elimélech geweest is, en alles, wat van Chiljon en Machlon geweest is, van de hand van Naómi.
10 Daartoe aanvaard ik mij ook Ruth, de Moabietische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw, om den naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worde uitgeroeid van zijn broederen, en van de poort zijner plaats; gijlieden zijt heden getuigen.
11 En al het volk, dat in de poort was, mitsgaders de oudsten, zeiden: Wij zijn getuigen; (etc)


Inderdaad hebben mensen de witte jurk en gouden ringen verzonnen. Maar van oudsher is een bruiloft een feest kijk maar naar de bruiloft te Kanaän. En als je geen zin hebt in een feest dan is in Nederland altijd nog de mogelijkheid om op maandag (dan is het nog gratis ook) het gemeentehuis binnen te stappen met getuigen (ik denk wel na een afspraak ;)) en elkaar officieel tot man en vrouw aan te nemen.

Nog even aan jou Annet76, je zegt dat als jouw kerkenraad jouw ter verantwoording zouden roepen op deze manier, je de kerk en de kerkenraad voor altijd de rug toe zou keren. Ik hoop dat je het dan over het plaatselijke kerkgebouw hebt.......??

Als de hele christelijke wereld nou trouwt.... en het is zelfs een herkenning; als ik zeg dat ik getrouwd ben vragen mensen soms automatisch: 'ben je Christelijk/gelovig?' Wat is dat dan toch dat mensen zoals jij zo standvastig blijven vasthouden dat samenwonen ook goed is. Heeft de rest van de christelijke wereld die wel trouwt het in jouw ogen dan allemaal mis?
Annet76
02-06-2010 / 15:31
@Rinske,

Die getuigen zijn er genoeg!
En bovendien; wie zegt mij dat juist dit verhaal hét verhaal is zoals het moet gebeuren? Zal ik even een paar andere verhalen voorbij laten komen waarin overspel hoogtij viert?
Zou dat óók de bedoeling zijn? Het staat wél in de Bijbel toch, evenals het verhaal dat jij me nu voorschotelt.

“Ik hoop dat je het dan over het plaatselijke kerkgebouw hebt.......??”
Ik hoop dat ik dat niet verder hoef uit te leggen...?.

En nee, de rest van de Christelijke wereld die wél trouwt heeft het niet mis, die mensen respecteer ik evenveel in hun keuze als ik/wij die ervoor hebben gekozen niet te trouwen! Dat zou jij ook eens moeten leren misschien zonder er een oordeel over te geven wat goed en fout is aan de hand van allerhande Bijbelverhalen. Dat is jammer!
Cloudsadmirer
02-06-2010 / 16:22
Het lezen van de Bijbel, kan jij dat eigenlijk wel verdragen met zo'n 'anti'oordeel instelling?

Als jij Gods eigen Woord in twijfel gaat trekken en zelfs een verhaal van Boaz en Ruth -wat ons een goed voorbeeld is- naast voorbeelden van overspel gaat leggen -waar trouwens de Bijbel heel duidelijk bestraffend in is- tja, dan vraag ik me af wat je hier doet. Je doet alsof de Bijbel een vreemd sprookjesboek is die je niet serieus hoeft te nemen.

Je zegt: "Dat zou jij ook eens moeten leren misschien zonder er een oordeel over te geven wat goed en fout is aan de hand van allerhande Bijbelverhalen."
Ik weet niet waarom jij je Bijbel leest?
Annet76
02-06-2010 / 16:34
@Rinske,

Het spijt me, maar deze aantijgingen zijn geen reactie waardig.

Terug in de tijd

Zijn er goede boeken beschikbaar over de uittocht van het volk Israël uit Egypte? Graag zou ik meer willen lezen over ho...
geen reacties
29-05-2009
Ik ben soms één keer per maand ongesteld, soms duurt het echter langer voor ik weer ongesteld word: er zit dan één of tw...
geen reacties
29-05-2006
Aan ds. G. A. van den Brink. Ik luisterde deze lezing van u, voor de tweede keer. Ergens aan het eind zegt u dat ...
2 reacties
29-05-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering