Eerste trap van zekerheid

prof. dr. M.J. Paul / 2 reacties

25-05-2010, 18:00

Vraag

Aan dr. M. J. Paul. In een antwoord op een vraag over de zekerheid van het geloof haalt u het volgende citaat aan van Dr. Martyn Lloyd-Jones: "De eerste trap is de trap die vanuit de Schrift tot ons komt. In een pastoraal gesprek met iemand die twijfelt, mag gewezen worden op de belofte van Joh. 3:16: Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Als iemand gelooft dat de Bijbel het Woord van God is en de waarheid van deze tekst erkent, mag de volgende conclusie getrokken worden: U bent behouden. U moet behouden zijn. Ga niet teveel op uw gevoel af, geloof het Woord van God." Ik zou graag geloven dat Dr. Lloyd-Jones gelijk heeft, maar ik vraag me af of het wel Bijbels te onderbouwen is. Bijna iedereen die de Bijbel leest, erkent toch de waarheid van Joh. 3:16? Kortom, is dit niet te oppervlakkig? Het gaat mij niet om het veroordelen van anderen, maar om zelf meer zekerheid te krijgen.

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Wat bedoel  je met “de waarheid erkennen van Joh. 3:16”? Het is mogelijk de Bijbel als Woord van God te erkennen, en ook dat de Heere Jezus deze woorden gesproken heeft. Men noemt dit wel “een historisch of verstandelijk geloof.” Lloyd-Jones gaat een stap verder en zegt:  “de waarheid van deze tekst erkennen.” Daarmee bedoelt hij: de inhoud serieus nemen en erkennen als waarheid. Anders gezegd: de inhoud niet wegredeneren of krachteloos maken.

Heel wat kerkelijke mensen zeggen: de tekst is wel waar, maar wij kunnen uit onszelf niet geloven en het geloven moet je gegeven worden, en dus voldoen wij toch niet aan wat de tekst zegt. Op deze manier doet men echter geen recht aan de tekst.

Het verband geeft aan dat de Israëlieten moesten kijken naar de verhoogde slang. Ieder die het woord van Mozes geloofde en keek werd genezen (Joh. 3:15). En het vervolg zegt dat God de wereld niet wil veroordelen, maar wil behouden. Hoe gaan wij dan met deze beloften om? Geloven wij dat echt? Gaan wij naar Christus, geven wij ons eigen leven op en verwachten we alles van Hem? Dat is echt niet oppervlakkig, maar God geloven op Zijn eigen beloften! En er ook uit handelen.
 
In Joh. 3 is sprake van wedergeboorte, als een ondoorgrondelijk proces. Velen willen eerst een ervaring zodat ze op grond daarvan zullen gaan geloven. De Bijbel draait het om: eerst geloven (= vertrouwen, toevertrouwen), dat God Zijn werk doen zal. Dat zal ook de wedergeboorte en de ervaring bewerken. Voor Lloyd-Jones is dit de eerste trap van zekerheid. De tweede heeft te maken met Joh. 5:13, de derde met het directe getuigenis van de Heilige Geest. Bij de eerste twee trappen heeft het verstand een rol, in het trekken van conclusies, de derde vorm is slechts ontvangen.

Voor als je het na wilt lezen bij M. Lloyd-Jones, “Onuitsprekelijke vreugde. Over het werk van de Heilige Geest.” Ned. vertaling De Banier, Utrecht , 1995, pag. 80-84.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oegstgeest
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

  Bekijk ook:

2 reacties
Alphonsus
25-05-2010 / 22:46
"Heel wat kerkelijke mensen zeggen: de tekst is wel waar, maar wij kunnen uit onszelf niet geloven en het geloven moet je gegeven worden, en dus voldoen wij toch niet aan wat de tekst zegt. Op deze manier doet men echter geen recht aan de tekst".

Hoe zouden deze kerkelijke mensen daar toch bijkomen? Welke prediking is hier verantwoordelijk voor? Wie houdt de redding in Christus weg of op een afstand als het woord van God zo duidelijk is?
Ga met God via je gebed in gesprek en laat Zijn Heilige Geest je leiden.
Laat je alléén maar voeden door opbouwende uitspraken van brs en zrs.
Houdt al het negatieve ver van je weg.
adriano313
27-05-2010 / 03:06
Beste vragensteller
Ik kan de diepgang van de vraag niet zo plaatsen
Het lijkt voor mij een beetje op een cryptogram
waarbij het antwoord uiteindelijk neerkomt op
Ik heb het Zelf niet in de hand...

Ik mag u uit ervaring zeggen
Het antwoord ligt elke dag onder Uw neus
Sterker het zit al deels in U
God Heeft U lief!!!
is dat niet mooi

Hopelijk gelooft u in uw echtgenoot
en twijfelt u daar niet aan
Zo is dit niet anders want er bestaan geen 2 varianten van liefhebben
ééntje waar je in gelooft en ééntje waar je aan twijfelt

De liefde van God zorgt dat je echt gaat gloeien van warmte en liefde
dus je zal wel moeten voelen als erin geloven als je dit graag wilt ervaren
Liefde zonder gevoel bestaat immers niet
En Hij geeft geen adders of schorpioenen er voor terug

Roep, zing of schreeuw het uit dat je hem graag ook wilt liefhebben
en dat je dit graag van Hem (Here Jezus Christus) wilt voelen om te geloven
Thomas was ook op zijn manier ook gelovig
Eerst zien en dan pas overtuigd
Daar is niks mis mee als je ook zo bent
Wat zal thomas blij geweest zijn toen hij het zag
En wat zal U blij zijn als U het Voelt...

Meer zekerheid zou ik u niet kunnen vertellen

Gods Liefde toegewenst

Terug in de tijd

Sinds vier maanden heb ik contact met een jongen. We hebben elkaar ontmoet op een christelijke datingsite. De eerste week hebben we veel contact gehad en veel besproken. Daarna werd het contact wat mi...
Geen reacties
25-05-2009
Ik ben een Pabo-student. Tijdens mijn stage begon ik het gebed met “Vader in de hemel...” en bad ik toen verder. De leraar in de klas vertelde me toen dat ik niet het woord “Vader” in mijn gebed mocht...
Geen reacties
25-05-2018
Mijn man en ik zijn 2,5 jaar getrouwd en hebben sinds die tijd gemeenschap. Nu lukt het mij (vrouw) nooit om helemaal op te gaan in elkaar voor en tijdens het vrijen. Ik ben dan ook nog nooit klaar ge...
31 reacties
25-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering