Vrouwenkleding dragen

Ds. R. van de Kamp / 1 reactie

25-05-2010, 11:28

Vraag

Ik ben 57 jaar oud. Na mijn psychose in 1991 ben ik vrouwenkleding gaan dragen, vanaf april 1999 intensief. In de kerk wilde ik uitleggen dat ik uit de verzoening leef met God, door het bloed van Jezus Christus. God heeft de wereld met zich verzoend in Christus door ons onze overtredingen niet toe te rekenen. Zo hebben wij de bediening van de verzoening ontvangen, tenminste als wedergeboren christen. Toen ik in 1976 tot bekering kwam, kwamen mijn gevoelens los en ging ik meisjesboekjes lezen en met poppen spelen. Ik werd een meisjesachtige jongen. Nu, 34 jaar later heb ik mijn problemen als depressie in introvert zijn en gespannen zijn opgelost. Nu kan ik mijn probleem benoemen, maar travestiet ben ik nog steeds. Ik heb God er driemaal om gebeden dat Hij het zou wegnemen, maar Hij zegt: Mijn genade is u genoeg. Gods kracht openbaart zich pas ten volle in zwakheid. Dit alles opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Ik leef nu uit geloof, de waarachtigheid Gods wordt des te overvloediger door mijn leugen, dus waarom word ik dan nog als zondaar veroordeeld? Als Christus mij heeft vrijgemaakt, zal ik ook werkelijk vrij zijn. Ik stel mij dus niet meer de vraag of God mij al dan niet verbiedt om in vrouwenkleding te lopen. Ik ben vrijgekocht, als wedergeboren christen, van de wet der zonde en des doods. Het bloed van Christus heeft mij volledig vrijgekocht van zonde. En nu heb ik een bovengemiddelde kwaliteit van leven na al mijn depressies. Ik heb al die jaren de Bijbel gehanteerd om mijn problemen op te lossen, de knopen van de goddeloosheid zijn losgemaakt, niet doorgehakt!! En als de waarachtigheid Gods dan des te overvloediger wordt, heb ik geen stof tot roemen. Ik ben geen onberispelijk christen, dan zou ikzelf te veel centraal staan. Nu staat Christus centraal in mijn leven omdat ik verzoend ben met God. God heeft evenwel het lichaam zo samengesteld, zodat Hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Die liefde mis ik in de kerk waardoor iedereen je met verbodswetten uit het Oude Testament om de oren slaat. Graag een reactie.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Wat een strijd! En het wordt nog moeilijker als daar geen enkel begrip voor is in uw omgeving. En zeker als dat er in de kerk ook niet is. De informatie die u geeft is summier en daarom ben ik erg voorzichtig in mijn reactie. U stelt niet zozeer een vraag, maar u vraagt om een reactie. Mag ik daaruit concluderen dat u er voor uzelf uit bent? Als dat het geval is, dan is het nog moeilijker om u een reactie te geven, omdat veel voor u dan een open deur zal zijn.

Ik denk dat u het zelf ook als zonde ziet om als man in vrouwenkleding te lopen. U schrijft dat die zonde u niet meer toegerekend wordt, maar het blijft dus zonde! Als ik u goed begrijp, dan hebt u de zonde een plaats gegeven in uw leven en waardoor er een zekere rust is gekomen. Maar is dat wel de goede rust? Wat nu juist de strijd in het leven van een christen uitmaakt,  is het niet willen zondigen, en aan de andere kant het vlees, dat het niet wil of kan laten. Paulus waarschuwt dan ook om niet de vrijheid van Christus te gebruiken om de begeerlijkheid van het vlees te volbrengen (Gal 5:16). Juist als wij belijden dat wij het niet kunnen, als wij belijden dat wij zwak zijn, dan wil de Heere Zijn genade schenken en kracht geven om de strijd te strijden. Dat is de genade waar Paulus over schrijft in 2 Kor 12. Om dan in Christus meer dan overwinnaars te zijn (Rom 8: 37). Maar dan kan ik de zonde niet aan de hand houden. Het is ontzettend moeilijk om de vrijheid, waarmee Christus vrijmaakt (Gal 5: 1) goed te zien en niet te misbruiken. Maar ook dat wil Christus ons leren. Want Hij is niet alleen Priester, maar ook Profeet. En gelukkig ook Koning. Hij heeft de overste dezer wereld geoordeeld (Joh. 16: 11). Is Christus zo ook Koning in uw leven? 

Gode en Zijn genade in alles bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geaardheid
1 reactie
refoweb
31-05-2010 / 09:10
Er zijn een aantal reacties verwijderd. We wijzen nogmaals op de reactievoorwaarden:

Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.

Terug in de tijd

Mijn man en ik zijn 2,5 jaar getrouwd en hebben sinds die tijd gemeenschap. Nu lukt het mij (vrouw) nooit om helemaal op...
31 reacties
25-05-2012
Wanneer mag er eigenlijk wel abortus gepleegd worden? Ik zelf dacht als het verkrachte meisje nog maar heel jong is en d...
geen reacties
25-05-2004
Kan iemand mij vertellen wat de precieze verschillen zijn tussen de PKN en de Hersteld Hervormde Kerk? Het zou fijn zijn...
geen reacties
25-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering