Aanvechtingen

Ds. A.T. Vergunst / 10 reacties

05-05-2010, 18:00

Vraag

Deze vraag zou ik het liefst stellen aan een Ger. Gem.-dominee. Sinds kort mag ik geloven dat God ook mijn ziel heeft gered. Ik worstel hier al heel lang mee, maar heb vorige week zoveel bevestiging gekregen. Helaas is alles nog heel pril, zodat ik constant aanvechtingen krijg: is het wel echt, ben ik niet te jong, enzovoorts. Toch weet ik dat ik erop moet vertrouwen dat God heeft gedaan wat Hij heeft gezegd. Nu is het zeer binnenkort Heilig Avondmaal en ik zou zo graag aan gaan. Maar ik weet absoluut niet of ik nu wel mag. Wanneer mag je eigenlijk aan het Avondmaal? Ik vind het zo lastig en ben zo onzeker. Hopelijk kan iemand me verder helpen. Een 20-jarige christin.

Antwoord

Beste vriendin,

Wanneer mag je eigenlijk aan het Avondmaal? Op die vraag geeft het formulier een prachtig en volledig Bijbels antwoord. Ik zal een aantal punten eruit lichten. Jij moet je daar aan toetsen. Het Avondmaal is een speciaal genademiddel om het geloof te versterken. Er moet dus wel geloof zijn voordat iemand aan het Avondmaal deel mag nemen.

In je vraag vertel je dat de Heere Zijn werk bevestigd heeft. Je gaat daar verder niet op in dus ik ga daar ook verder niets aan toevoegen. Alleen dat ik heel blij ben dat je dit mag weten. Het is aangevochten en je twijfelt of dat het allemaal waar is. Een van de grootste aanvechtingen die wij ervaren is het ongeloof in wat de Heere in Zijn Woord belooft. Is het waar? Maar nog meer: is het voor mij? Om Zijn Woord te bevestigen heeft de Heere het Avondmaal ingesteld. Wat is er nodig om daaraan mee te delen?

1. Overtuiging van de zondigheid van de zonde en onze schuld die we voor God hebben. Er zal veel verschil in diepte zijn in hoe die schuld en zonde ervaren worden. Maar de Heilige Geest werkt altijd een 'behoefte' voor Christus door ons de ontdekken dat we schuldig, zwart, zondig zijn. In die zielsontdekking van je verlorenheid gaat Hij Christus verheerlijken. Want we leren wel dat er in ons niets, totaal niets is waarmee ik voor God kan verschijnen of bestaan.

2. OVertuiging dat jouw zaligheid, vergeving, verzoening alleen in Christus Jezus is. Heeft de Heilige Geest door het Woord je ogen geopend voor de Heere Jezus Christus als de Enige gerechtigheid die in Gods oog genoeg is? Door Hem en door Hem alleen... zo zou Paulus het gezegd hebben als je hem vroeg: “Hoe kun je voor God verschijnen en met Hem gemeenschap hebben?” Is dat ook jouw antwoord? Nee, er is geen verzekerd geloof nodig om aan het Avondmaal te gaan. De Heere Jezus vierde het Avondmaal met Zijn discipelen die toen nog heel weinig benul en verzekering hadden over het werk wat CHristus kwam doen. Maar, met Petrus, beleden ze allemaal: "Tot Wien anders zullen we heengaan; Gij hebt de woorden van het eeuwige leven!" Is dat ook jouw belijdenis? Met zo'n belijdenis mag je zeker aan de tafel deelnemen met het gebed dat de Heere het wilt gebruiken om je geloof in Zijn Woord te verdiepen.

3. Overtuiging dat het gelukkigste en mooiste van dit leven “heiligheid voor God” is. Hoewel geen van Gods kinderen verder komt dat een 'nul' op het rapport van "heiligheid in henzelf", belijden ze allemaal dat het hun grootste wens is om heilig en oprecht voor God te leven en met hun medemens. Het is een dagelijkse worsteling. Maar die worsteling tussen het vlees en de geest is weer een ander merkteken dat je welkom ben aan de tafel. Lees het zelf maar na in het formulier.

4. Geen leven in enige zonde. Natuurlijk, elke dag zondigen Gods beste kinderen.  Maar er in leven is wat anders dat er in vallen. Als ik buiten loop worden mijn schoenen vuil met modder, maar ik leef niet in de modder. Zo ook in het zieleleven. Het formulier geeft een lijst van zonden die je een voor een voor God moet examineren. Als er zo'n zonde in je leven is moet je in de weg van bekering en belijden die zonde wegdoen. Zoek toch veel in het gebed dat de Heere je ogen opent voor wat er zo verborgen kan zijn in ons leven.

5. Lees ook eens aandachtig door wat er in het gebed voor het Avondmaal verwoord wordt. Is dat jouw gebed? Zijn dat de gedachten en verlangens die je ook in je hart ervaart?

Ik hoop dat deze gedachten je die richtlijnen toereikt waardoor jij ook tot zekerheid mag komen dat je dit Avondmaal mag gebruiken. De Heere geven ons "Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding."

Hartelijke groeten,
Ds. A. Vergunst, Carterton, Nieuw-Zeeland

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Carterton (Nieuw-Zeeland)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
10 reacties
Catherine
05-05-2010 / 18:02
Beste vraagstelster: wat goed is, wordt bestreden ! Ik vind het juist een goed teken.
19855
05-05-2010 / 21:35
Aanvechting komt veel voor ook in de Bijbel lees de brieven van Paulus maar eens op na. Bijv 2 Kor 1:8 en 9. Daarbij moet de gelovige door vele verdrukkingen ingaan... deze kunnen van buiten af komen maar de meeste komen van binnen uit...

Een mooi boek is dan ook van John Warburton 'weldadigheden van een verbonds God'
43843
06-05-2010 / 09:01
Fijn antwoord.
Een aanrader is ook het lezen van: 'Voor u verbroken'. Avondmaal vieren met de Puriteinen.
Een gezegende voorbereidingstijd toegewenst.
Alphonsus
07-05-2010 / 09:00
Is een voorafgaande belijdenis nu wel of niet noodzakelijk?
Julia
07-05-2010 / 16:44
Heel fijn antwoord en ook waardevolle reacties. Ik vraag me wel even af wat Alphonsus met deze reactie bedoeld...?
43843
07-05-2010 / 17:30
@Alphonsus.
Bij ons mogen alleen degenen die openbare geloofsbelijdenis afgelegd hebben deelnemen aan de sacramenten. Ik meen dat je dat bedoeld.
Dan heb je z.g.n. een kerkelijk recht. Kerkenraad oordeelt niet over het hart.
dat is een persoonlijke zaak. Niet leden dienen vooraf toestemming van de kerkenraad te hebben om deel te mogen nemen. Gastleden mogen wel gebruik maken van de sacramenten.
Alphonsus
07-05-2010 / 19:33
@43843

Is de openbare belijdenis een belijdenis van je algemeen ware christelijk geloof of is dat een belijdenis van die specifieke kerk met die specifieke leer?.
Alphonsus
07-05-2010 / 19:35
@43843

Aanvulling: ik stel deze vraag omdat in het antwoord aan de vragenstelster dit aspect in het geheel niet benoemd wordt.
43843
07-05-2010 / 22:25
@Alphonsus.
De openbare belijdenis is een belijdenis van je algemeen waar christelijk geloof.
Catherine
08-05-2010 / 14:47
Maar met meenemen van de kerk waarin je je belijdenis doet ! Wij kregen 1 hele les over onze kerk.

Terug in de tijd

Ik hoop dat u mij kunt helpen. Vrienden zijn geconfronteerd met een intens verdriet door een overlijden. Heeft u suggest...
geen reacties
06-05-2015
Ben zelf getrouwd geweest, maar mijn vrouw heeft ons huwelijk beëindigd. Nu heb ik iemand leren kennen die van de Gerefo...
7 reacties
05-05-2012
Ik lijk depressief te worden door het geloof. Soms zijn er periodes en dan weet ik het gewoon niet meer. Dan vraag ik me...
2 reacties
07-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering