Minderwaardigheidscomplex als vrouw

Ds. J.L. Schreuders / 26 reacties

03-05-2010, 13:30

Vraag

Eigenlijk heb ik een behoorlijk minderwaardigheidscomplex door de manier waarop er vaak over vrouwen wordt gepraat. Dat is begonnen met de wijze waarop in de Bijbel over vrouwen wordt gesproken. Het draait allemaal om de man. Vrouwen moeten onderdanig zijn en een man mag rustig een paar vrouwen nemen. God zei zelfs tegen David dat hij zoveel van Hem had gekregen, onder wie bijvrouwen. En toen zei God zoiets: "Was het niet genoeg, anders zou Ik je nog meer gegeven hebben." Daaruit maak ik op dat God dat ook goed vond. En Lot wilde zijn eigen dochters geven om twee vreemden mannen te beschermen. Het waren dan wel engelen, maar dat wist hij toen nog niet. En als er in de wet staat: "Gij zult niet begeren", staat de vrouw tussen de os en de ezel, het huis en andere bezittingen van de naaste. Met andere woorden: de vrouw is eigenlijk een bezit. Ik voel me net een ding. Nu is de tijd gelukkig wel anders, maar ik voel me toch minderwaardig. Niet alleen door de plaats die de vrouw vroeger had, maar ook doordat vrouwen nu als lustobject worden gebruikt. Ik denk dat ik door dit alles mannen eigenlijk maar zielige stumperds vind. Alles draait bij hen om seksualiteit, daar hebben ze hun geld en ziel en zaligheid vaak voor over. Het lijkt wel alsof ze nergens anders aan kunnnen denken. Hoe kom ik van al die negatieve gedachten af? Als de feiten anders waren zou dat wel kunnen, maar nu weet ik er geen raad mee.

Antwoord

Beste vragenstelster,

Jij schrijft dat je minderwaardigheidsgevoelens voortkomen uit de manier waarop in de Bijbel over vrouwen wordt gepraat. Met alle respect, ik kan niet beamen dat de Bijbel daarover negatief is. Nee, in de Schrift wordt niet de "hoge vlucht"( ?)  gehaald die in het huidige emancipatiedenken wordt aangetroffen. Maar van een minderwaardige positie van de vrouw is geen sprake.

Om te beginnen zijn man en vrouw  beiden naar het beeld van God geschapen. De vrouw uit de man en dat geeft een bepaalde orde aan. Niet uit Adams hoofd om over hem te heersen, ook niet uit zijn voeten om door hem vertrapt te worden, maar uit zijn zijde om naast hem te staan. Daarbij wordt de vrouw “hulpe van de man” genoemd, maar dat is zeker niet negatief bedoeld, getuige alleen al het feit dat nota bene niemand minder dan de Heere Zelf in de Schrift ook zo heet.

Wat de tekst over David betreft : Het "Ik zou u alzulks en alzulks daarboven toedoen" staat in een breder kader van zalving, het koninkrijk, verlossing uit de hand van Saul en daar hoorde in die tijd bij dat je ook de vrouwen van je voorganger (Saul) erfde. Dat zegt niets over vrouwen in het algemeen en bevat ook zeker geen goedkeuring van God over het hebben van een harem. Integendeel, in het boek Deuteronomium wordt dat juist afgekeurd. Ook wat Lot doet beschrijft wel de realiteit van wat er gebeurd is, maar bevat geen goedkeuring Gods.

In het tiende gebod is het de vraag of "huis" moet worden verstaan als een gebouw, of juist in de bijbelse betekenis van alles wat van iemand is. Dat wordt dan vervolgens uitgewerkt in als eerste de vrouw, dan het personeel (slaven) dan het vee en dan in het algemeen alles wat van de naaste is. De vrouw gaat dus bij het alomvattende van het "huis" dan wel terdege voorop. Ik meen dat je de positie van de vrouw in de Bijbel dus te negatief duidt en zou willen wijzen op bijv. Spreuken 31, maar ook op vele andere plaatsen waaruit blijkt dat de vrouw wel een andere, maar geen mindere positie heeft dan de man.

Weet je overigens wel zeker, dat jouw gevoelens uit het lezen van de Bijbel zijn voortgekomen? Ik zou er toch als ik jou was eens met iemand over spreken die verstand heeft van psychologie. Dat mannen soms machogedrag vertonen is waar. Maar scheer niet alle mannen over een kam. Dat het bij hen alleen maar om seksualitiet gaat is generaliserend. Het is zeker zo dat dat een onderdeel is van hun leven, maar dat is bij de vrouw ook zo. Dat een man daar anders in staat dan een vrouw is met de schepping gegeven. Maar dat maakt niet allen tot blinde lustnajagers. Iedere man heeft zichzelf daar maar op te onderzoeken. Maar pas op dat je niet het mannelijk geslacht als totaliteit een minderwaardigheidscompex aanpraat: zielige stumperds !!

Hartelijke groeten en bedankt voor de vraag,
Ds J. L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Boven-Hardinxveld
 • Status:
  Actief
26 reacties
Max
03-05-2010 / 13:34
Ik lees in dezelfde Bijbel ook over de "Lof van de deugdelijke huisvrouw".
En kijk eens hoe Jacob werkte voor zijn geliefde vrouw, zelfs nog 7 jaar extra.
Dit zijn maar enkele voorbeelden.
Catherine
03-05-2010 / 14:00
Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw ! Tenminste, zo lees ik het vaak in interviews.
Wiepie
03-05-2010 / 15:37
"Deugdelijke huisvrouw" "hulpe van de man"... Het lijkt wel vaak dat de 'functie van de vrouw' heel erg in relatie staat met het hebben van een man.
Ik vraag me daarbij af wat er over de vrouw te vertellen valt als die relatie er bijv. helemaal niet is. Wat is zij dan?

Wat betreft het tiende gebod: Dit is toch voor zowel een man als vrouw geldig? Een vrouw kan toch net zo goed iets begeren?
Annet76
03-05-2010 / 15:38
Laten we nu maar niet verder op specifieke teksten ingaan om daarmee ook maar iets van waarheid in deze vraag te gaan ontdekken, want dat voert toch echt te ver door. Als ik de vraag zo lees dan spelen hier hele andere oorzaken een rol dan enkel “de manier waarop er over vrouwen wordt gepraat.” Als dat aanleiding is om een minderwaardigheidscomplex te krijgen of alle mannen zielige stumpers te vinden, dan is er toch wel iets mis in de gedachtewereld. Dan helpt het niet om de vraag – op welke wijze dan ook – te bevestigen!

Ik maak me bijna meer zorgen om de gedachten die je over de mannen hebt, dan het minderwaardigheidscomplex door de manier waarop erover vrouwen gesproken wordt. Het klinkt niet alleen generaliserend, maar bovendien nogal zwaarmoedig en bijna zwartgallig.

Die arme mannen (?) worden hier wel heel erg slecht neergezet en ik denk niet dat het goed is om je daar zo over uit te laten. Nu spreek je eigenlijk al net over mannen, zoals je vindt en denkt (!) dat er over vrouwen wordt gesproken. Als je het zelf als onprettig ervaart, wordt het tijd daar iets aan te doen!

Zo praat je mannen evenzogoed een minderwaardigheidscomplex aan, wat onterecht is. Toch, de gemiddelde man zal hier niet direct een complex aan overhouden en dat is maar goed ook. Daarom is het wellicht goed om je beeldvorming hierover behoorlijk aan te passen. Ik vind het een ongezonde manier van praten en denken.

Misschien, als jij mannen niet langer ziet als lustnajagers an sich, maar als (unieke) persoonlijkheden met óók hele goede afzonderlijke eigenschappen, dat daarmee je eigen minderwaardigheidsgevoel ook minder wordt!

Weet bovenal dat jij er mag zijn om wie je bent. Aanvaard jezelf, met al je talenten en tekortkomingen! Mannen en vrouwen moeten elkaar aanvullen en helpen, zoals mannen én vrouwen ook Gods hulp nodig hebben in dit leven.

Dan maakt het niet meer uit of je man of vrouw bent, voor God zijn we van evenveel waarde en dat is toch het allerbelangrijkste.
Catherine
03-05-2010 / 15:40
Tja, je vraagt je af waarom ze dit beeld heeft ? Opvoeding ? Dominante echtgenoot ?
Wiepie
03-05-2010 / 15:53
Inderdaad, gelukkig zijn niet alle mannen zo! Negatieve gedachten over bepaalde eigenschappen van de man worden vaak beter onthouden dan juist die hele mooie soms onopvallende. Net zoals het feit dat goed bericht vaak sneller zijn aandacht verliest dan slechte berichtgeving. Toch lijkt de media veel macht te hebben vrouwen neer te zetten als een object. Daarbij moet niet vergeten worden dat op die manier de man van vandaag ook neergezet wordt als 'een blinde lustnajager'. Ook al kijk je als man heel anders tegen de dingen aan, een stempel is dan al gezet. Alsof de hersenspinsels niet verder rijken dan seksualiteit. Ik kan mij als vrouw best voorstellen dat je niet blij kan zijn met deze beeldvorming.
Antoinette
03-05-2010 / 17:16
@ vragensteller

Er zijn verkeerde gedachten bij je binnen gekomen over hoe jij moet/mag zijn.
Wie je bent in het gezin.
Gedachten en belevingen die God anders bedoeld dan dat jij uitlegd.
Dat is niets raars want er zijn heel veel vrouwen die dat is overkomen, en weet je wat zo fijn is? Aan dat gevoel niets natuurlijk maar wel dat er iets aan te doen is!

Wil je meer weten, kan ik je ergens mee helpen of wil je er gewoon over mailen.
Dat kan hoor, mail dan maar gewoon.
Misschien kan ik je verder helpen omdat ik inmiddels door de jaren heen erachter ben gekomen dat God heel anders denkt over vrouwen als jij.
1 voorbeeld: "vrouwen zijn het KROONJUWEEL van de schepping!
Zonder ons vrouwen was het niet af, er staat steeds geschreven dat "het goed was" maar toen de vrouw geschapen was, bleek het opeens zeer goed te zijn, toen pas was het af!

Toontjevos@hotmail.com
Annah
03-05-2010 / 19:16
@ Joehoe, voor het gedeelte wat jij noemt, staan nog twee verzen over de lof der deugelijke huisvrouw, namelijk
"Haar waardij is ver boven de robijnen.
Het hart haars heren vertrouwt op haar, zodat hem geen goed zal ontbreken.
Zij doet hem goed, en geen kwaad, al de dagen haars levens."
En daarna gaat het nog verder..
"Sterkte en heerlijkheid zijn haar kleding"
"Zij lacht over den nakomenden dag"
"Haar kinderen staan op en roemen haar welgelukzalig; ook haar man, en hij prijst haar, zeggende: Vele dochters hebben deugdelijk gehandeld, maar gij gaat die allen te boven!"
"De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid, maar een vrouw die den HEERE vreest, die zal geprezen worden."

Ik kan de uitspraak van Catherine "achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw" prima naast dit hoofdstuk leggen. (Prachtige uitspraak trouwens). Ik geloof niet dat de Bijbel hier minderwaardig over een vrouw spreekt? Hij eert haar juist, hij prijst haar, roemt haar, enzovoorts.
En... ookal ben je een vrouw die de hele dag plat op bed moet liggen omdat je ziek bent, of iets dergelijks, dan nog ben je het waard! Je bent een parel!

Dat een vrouw in deze wereld wordt neergezet als een lustobject, is de oorzaak van ons boze hart, de boze wereld en de duivel, maar nooit en te nimmer van God of de Bijbel.
javisje
03-05-2010 / 19:59
@Joehoe
Ik denk dat jezelf nog al minderwaardig denkt over het beroep als huisvrouw. Je haalt dit gedeelte uit Spreuken (en daarmee Gods Woord), behoorlijk uit zijn verband door het maar gedeeltelijk te citeren. Het spreekt juist van de vele kwaliteiten, die een (huis)vrouw heeft. Als je dat op je CV hebt staan! Dan mag je als man in je handen knijpen als je zo'n vrouw treft.

@vragensteller
Ik veronderstel, net als ds. Schreuders, dat je minderwaardigheidsgevoel uit iets anders (opvoeding bijv.) voortkomt, want dat kleurt de manier waarop je de Bijbel leest. Je kunt er beter een goede Bijbelverklaring (Mathew Henry oid) op naslaan voordat jezelf over de betekenis gaat speculeren, want dan gaat je gevoel snel met je aan de haal.
Cloudsadmirer
04-05-2010 / 00:53
Joehoe, kijk even uit met wat je negatief over de Bijbel zegt. Ik probeer een voorbeeld te nemen aan de vrouw uit spreuken 31 (wat me overigens niet lukt), en ik denk dat dit geen SLAAFSHEID is maar DIENSTBAARHEID! Wat een zegen en een wonder als je zo je huis, man en kinderen mag dienen en bovenal God natuurlijk! Ik kan dan ook alleen maar van harte "amen" zeggen op de mooie reactie van Annah!

Aan wie openbaarde de Heere Jezus Zich het allereerste na Zijn opstanding? Juist, aan een vrouw! Zo belangrijk vind Hij ons dus!
Catherine
04-05-2010 / 12:29
Mijn verloskundige zei: als mannen kinderen zouden moeten baren, kwam er in elk gezin maar eentje. Vrouwen zijn zo sterk ! Oerkracht. De bijbel spreekt wel over in smart je kind baren, maar toch.
Maar het gaat er natuurlijk ook om hoe vrouwen ZONDER kinderen zich voelen. Gehuwd of ongehuwd. Wij ontlenen onze identiteit toch grotendeels aan onze naaste omgeving ?
Max
04-05-2010 / 13:11
@Joehoe: lees zoals jij het wilt lezen maar ik ben van mening dat het hier gaat over de vrouw die ZORGT. Dat vind ik wat anders dan slaaf zijn.
Ik oogst wel degelijk waardering van mijn man als hij bij thuiskomst merkt dat er bv. op de slaapkamers weer heerlijk opgeruimd is door mij die dag. Gelukkig laat hij dat merken ook! Hierbij voel ik me absoluut geen slaaf, te meer omdat hij hetzelfde doet als ik werk / op pad ben.
Max
04-05-2010 / 13:20
@Joehoe: (aanvulling) En hij waardeert mij wel degelijk om mijzelf!
Catherine
05-05-2010 / 18:00
@Max, bij thuiskomst inspecteert jouw man de slaapkamers ? Ik zou me opgelaten voelen als mijn man dat zou zeggen, zo van: opgeruimd ?( tjonge, eindelijk. )
Hanna
05-05-2010 / 20:18
Catherine, denk niet dat Max het zo bedoeld!
Je kan het ook anders lezen, en dan denk ik dat het zo is:
Als haar man op de slaapkamer(s) komt, en ziet dat het netjes is,
dat hij het dan zegt!
Toch fijn dat hij ziet wat zijn vrouw die dag gedaan heeft!
Catherine
05-05-2010 / 23:27
Maar het ging er toch om waar je je zelfvertrouwen als vrouw aan ontleent ? Toch niet dat je man ziet dat de slaapkamers opgeruimd zijn ? Wat gebeurt er dan als je dat even niet doet ?
Moeten vrouwen waardering van hun man oogsten om gelukkig te zijn ?
Cloudsadmirer
06-05-2010 / 09:55
Dat denk ik niet alleen, maar als je als vrouw nooit waardering van je man zou krijgen, heb je denkik een niet zo gelukkig huwelijk. Sommige vrouwen hechten daar ook meer waarde aan dan andere vrouwen. Ik vind dat je de opmerking van Max's man wel heel negatief interpreteerd.
Cobie
06-05-2010 / 10:50
De vrouw werd als hulpe tegenover de man geschapen. Dat impliceert dus dat mannen zonder een vrouw incompleet zijn. Ik zie dat juist als iets moois, een afhankelijkheid zonder dat je daarmee een vrouw degradeert tot bezit.

Wat ik me afvroeg toen ik de vraag las: wanneer is dat minderwaardigheidsgevoel begonnen? Of liever: wanneer werd je je ervan bewust? Wordt in de naaste omgeving zo gepraat of gaat het je om het praten over vrouwen in het algemeen?

Uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat man en vrouw verschillend zijn geschapen. Mannen zien vrouwen anders dan vrouwen mannen zien.
Catherine
06-05-2010 / 12:11
@Rinske, dan zou ik een niet zo gelukkig huwelijk hebben. Mijn man heeft nog nooit gezegd dat ik de kamers zo fijn opgeruimd heb. Na jaren van zorg, was ik idd even mijn identiteit kwijt. Ik was altijd de moeder van...de vrouw van... de dochter van... Maar wie was ik en wie ben ik nu ? Dat hoort ook bij het ouder worden. Als je kinderen klein zijn, slaan ze hun armpjes om je nek en jij bent de allerliefste. Als ze gaan puberen, moet je je niet zo met hen bemoeien. Je wordt dus (meestal tijdelijk) achteruitgeplaatst. De vraagstelster heeft moeite met het beeld dat neergezet wordt. Dan gaan we toch niet over het opruimen van kamers praten ? Een vrouw is toch meer dan een opruimster ? Dan heb ik liever dat mijn man me waardeert om mijzelf en niet hoe schoon/opgeruimd mijn huis is.
Cloudsadmirer
06-05-2010 / 12:42
Tuurlijk is een vrouw meer dan een opruimster. Een vrouw met een gezin ZORGT! Dat houd heel veel in, lees spr. 31.
Als daartegenover GEEN waardering staat van man is dat geen goede zaak. Mijn man zegt ook niet dat ik de kamers zo fijn heb opgeruimt (omdat hij het gewoonweg niet ziet ;)) Maar hij ziet weer andere dingen in mij die hij waardeert en gelukkig ook uitspreekt! Het doet een vrouw goed om te horen wat een schatje ze toch is maar ik hoor toch ook graag WAAROM! Een vrouw met een topcariere vind het ook fijn om van haar baas of collega's complimenten te krijgen, dat stimuleert en motiveerd. Een vrouw met een gezin vind het daarom ook fijn om van haar man complimenten te krijgen en te merken hoezeer zij gewaardeerd word!

Terug in de tijd

Na vier jaar verkering zijn mijn man en ik nu bijna een half jaar getrouwd. We hebben het heel fijn en goed samen, maar ...
10 reacties
03-05-2016
Aan ds. Van Campen. Ik hoorde onlangs uw preek in de gemeente van Ede over het Kruis. De preek was voor me tot onderwijs...
2 reacties
03-05-2012
Bestaan er bepaalde oefeneningen die ik misschien kan gebruiken om mijn lichaam te leren accepteren...? Ik heb hier name...
1 reactie
03-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering