Gesprekken bij Eleos

Eleos / 1 reactie

15-04-2010, 12:43

Vraag

Ik heb gesprekken bij Eleos. Ik merk dat het op langere termijn niet echt resultaat heeft. Ook vind ik het jammer dat het geloof geen uitgangspunt is. Is het mogelijk dat ik bij iemand gesprekken krijg die het geloof als leidraad neemt?

Antwoord

Als ik je vraag goed begrijp, heb je sinds langere tijd gesprekken bij Eleos, waarvan je vindt dat ze onvoldoende resultaat bieden. Je had gehoopt op iets wat je niet bereikt als op deze manier doorgaat. Mijn eerste vraag aan jou is of aan het begin van de behandeling het doel duidelijk geformuleerd is. Voordat je een behandelrelatie aangaat is het altijd van belang om het doel vast te stellen. Dit is nodig om te zorgen dat je gerichte gesprekken voert zodat je dat doel kunt bereiken. Als dit het geval is kun je ook concreet maken wat je teleurstelling is. Het kan onder andere betekenen dat je moet concluderen dat het beoogde resultaat niet is bereikt binnen de afgesproken termijn, of dat de doelstelling opnieuw geformuleerd moet worden. Het gebeurt wel eens dat door de complexiteit van de problemen het doel niet vooraf vastgesteld kan worden. Dan is het belangrijk om na een aantal oriënterende gesprekken te kiezen waar je aan wilt gaan werken.

Mijn advies is aan jou om je gevoelens van teleurstelling met je behandelaar te delen. Je ervaart niet verder te komen in je proces om op een goede manier met je problemen om te gaan, ondanks de gesprekken die je voert. Dat is voor jou en voor je hulpverlener zonde van de tijd.

Ook vind je het jammer dat het geloof geen uitgangspunt is in de gesprekken. Hier roer je een belangrijk punt aan, waarmee je ook laat zien hoe belangrijk het geloof voor jezelf is. Als ik je goed begrijp wil je graag handreikingen uit de Bijbel krijgen om met je problematiek om te gaan. Ik wil je stimuleren om ook dit verlangen met je hulpverlener te bespreken, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Je hebt met de Bijbel de beste bron in handen waaruit een hulpverlener en jijzelf levend water mag putten ter verkwikking van je dorstige ziel. Hoe herkenbaar zijn vele situaties en personen uit de Bijbel voor ons, als we in nood verkeren! Jezus Zelf zegt ons dat de schriften van Hem getuigen. Bij Hem mogen we met onze nood schuilen. Hij wil onze wonden helen. Als je hulpverlener het lastig vind om aan jouw wensen tegemoet te komen, kun je er voor kiezen om in overleg met een andere hulpverlener een traject in te gaan. Besef goed dat óók in ‘hulpverlenersland’ jij zelf verantwoordelijk bent voor je eigen proces. Dit dwingt je enerzijds tot het maken van keuzes, maar het bied je ook de gelegenheid om zelf keuzes te maken.

Ik hoop dat ik hiermee voldoende antwoord op je vragen heb gegeven. Sterkte ermee!

Vivia Verloop, Eleos

Eleos

Eleos

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Nieuwegein
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

psychologie
1 reactie
wpluimers
15-04-2010 / 13:35
Blijkbaar is in ieder geval één aspect in de gesprekken nog onvoldoende uit de verf gekomen, namelijk assertief genoeg zijn om het gevoel van onvoldoende resultaat te bereiken simpelweg te delen met de behandelaar van Eleos...

Terug in de tijd

Passen de Jij daar!-avonden en sing-ins in de reformatorische gezindte?
geen reacties
15-04-2019
Sinds een half jaar ga ik (jonge vrouw) erg leuk om met een (jonge) man. We ervaren dat we een geestelijke, emotionele e...
11 reacties
15-04-2013
Ik las pas ergens dat wanneer de maan rood van kleur is dat het een teken is dat de eindtijd er aankomt. Ik snap het wel...
geen reacties
16-04-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering