Folder voor Jehova's Getuigen

dr. G. W. Marchal / 8 reacties

02-04-2010, 09:00

Vraag

Weet iemand of er christelijk foldermateriaal is, om aan Jehova's Getuigen te geven, als ze aan de deur komen? Wij nemen regelmatig foldertjes van deze mensen aan, maar misschien kunnen we ook eens iets teruggeven?

Antwoord

Naar aanleiding van je vraag ten aanzien van Jehova's Getuigen: indertijd, ongeveer dertig jaar geleden, schreef ik een uitvoerige brochure over de kring van de Jehova Getuigen. De aanleiding was het feit dat in die periode -de jaren zeventig- een aantal gezinnen van deze kring zich vestigde in een klein dorp in Friesland, behorend bij mijn gemeente. Men veronderstelde dat het einde der tijden spoedig aanstaande was en daarom gaven deze mensen alles op om zich voor de tijd die nog voorhanden was evangelisatiewerk te doen. Ik liet deze brochure lezen aan enkele leidinggevenden van de JG. Zij reageerden op deze wijze: we zijn het niet met u eens, maar u heeft uw uiterste best gedaan om ons recht te doen.

Hartelijke groet,
Ds. G. W. Marchal

dr. G. W. Marchal

dr. G. W. Marchal

 • Geboortedatum:
  13-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Welsum (33%)
 • Status:
  Inactief
8 reacties
javisje
02-04-2010 / 11:42
Beste vraagsteller,

Daar heb ik ook wel eens aan gedacht. Ik vond op refoweb deze vraag/antwoord van Ds. C. de Boer. En daar staan mijns inziens een aantal kernpunten in: http://refoweb.nl/vragenrubriek/619/vanmiddag-heb-ik-bezoek-gehad-van-twee-jehova27s.html

Verder staan er nog veel meer antwoorden. Heb je daarin al gekeken?
Florianne
02-04-2010 / 12:41
Hoi,
Hierbij enkele teksten die je met hen kan doornemen (als ze dat willen):

- Matt 3:16,17
- Matth 28:19
- 2 Kor 13:13
- 1 Joh 5:7

Hier enkele teksten over de Godheid van de Zoon/ Heilige Geest:
Ef 2:18
Gal 4:6
Joh 14:26
Joh 15:26
Luk 4:18
Tit 3:5,6
Jes 61:1

Ze geloven niet in de Zoon. We lezen in Joh 3:18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zone Gods.
En in Joh 3:36 Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven neit zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
Het is dus erg belangrijk dat we bidden dat hun ogen geopend worden!
Catherine
02-04-2010 / 12:54
Misschien is het niet goed, maar het irriteert mij behoorlijk als die mensen aan de deur komen. Ze zijn niet meer zo opdringerig als vroeger, maar zo vasthoudend. En ZO zeker. Ik behandel ze niet onbeschoft, maar poeier ze af. Ben de discussie wel eens aangegaan, zelfs binnengenood met een kopje koffie, maar nooit meer. Of ze kwamen op zo'n achterlijk tijdstip. Zondagsmorgens half 9 ! Volgens mij is het makkelijker om met iemand over het geloof te praten, dan met een jeh get. Ik volsta met te zeggen, sorry, geen belangstelling. Ik ga wekelijks naar de kerk en weet dat we nooit tot elkaar komen in een discussie. En dan doe ik de deur dicht. Misschien niet bijbels, maar ik heb het opgegeven.
Annet76
02-04-2010 / 13:24
Voordat we ons nu weer gaan afgeven op de Jehova’s getuigen, bedenk dan wel dat het ook gewoon mensen zijn! Onder die mensen zitten er ook die sociaal minder handig zijn, of waar discussiëren misschien wat moeizamer bij lukt, zo gaat het ook onder niet-Jehova’s. Niets is mensenvreemd denk ik dan maar.
Staat er niet in de Bijbel dat we het evangelie moeten verspreiden? Ik kan er wel respect voor opbrengen dat deze mensen letterlijk deur aan deur gaan om het – of moet ik zeggen hun? - evangelie te verspreiden. Naar ik aanneem worden ze maar heel zelden hartelijk ontvangen en krijgen ze regelmatig de deur in hun gezicht. Toch weerhoudt het ze er niet van om door te gaan. Dat is Godsvertrouwen!
Ik heb me nooit echt verdiept in de leer van Jehova’s, ik weet niet meer dan wat me aan de deur wordt verteld en wat nu precies het verschil is zou ik niet durven zeggen. Er zal wel wat te vinden zijn waarin hun leer afwijkt van de onze, maar ja..kijk eens hoeveel verschillende kerkgemeenschappen we zelf hebben.

Een foldertje teruggeven vind ik heel erg onsympathiek. Ik zou er voor kiezen om gewoon eens met deze mensen te praten, want laten we eerlijk zijn, ze komen er zelfs voor bij je aan de deur! Als je dan overtuigt bent van je eigen leer – die afwijkt van die van de Jehova’s, - dan staat het je immers helemaal vrij om daar ook van te getuigen toch? Staan ze daar geenszins positief tegenover, dan is het nog vroeg genoeg de deur weer dicht te doen.
Moet er een tijdstip zijn waarop het evangelie verkondigd wordt? Nee, ik denk het niet en om dan te zeggen: ‘sorry geen belangstelling’ getuigt niet echt van openheid, interesse en belangstelling voor het evangelie an sich.
Ik ga ook wekelijks naar de kerk, maar als iemand aan mijn deur komt om daar het evangelie te verkondigen haal ik het niet in mijn hoofd om ‘zomaar’ weer de deur voor hun neus dicht te gooien. Dat vind ik onbijbels!
1a2b3c
02-04-2010 / 16:36
Ik vind dat je ze idd. netjes moet behandelen en niet zomaar de deur voor hun neus mag dichtgooien. Het zijn ook gewoon mensen, niets beter of slechter dan een ander.
Maar dat ze deur aan deur gaan om hun evangelie te verspreiden heeft niets met Godsvertrouwen te maken. Er staat gewoon in hun regeltjes dat ze een bepaald aantal bezoeken in een bepaalde tijd moeten afleggen.
Dat is dus gewoon een regeltje naleven.
Als je God echt vertrouwd geloof je alles wat Hij zegt en de jehova's geloven niet eens dat Jezus God is en ze geloven ook niet in de drieëenheid.
Ik vind het best een goed idee om een foldertje terug te geven met een korte versie van de echte waarheid. Ik zou niet weten wat daar tegen kan zijn.
Je moet echt wel aardig wat in huis hebben om een jehova vast te praten en ze vliegen van tekst naar tekst, vaak uit het verband ook nog.
Misschien is het nog wel beter als er echt een folder gemaakt zou worden speciaal voor hen waarin uitgelegt wordt waarin wij van hen verschillen, alles natuurlijk Bijbels onderbouwd. (of is dat er al?)
En het hangt er vaak ook vanaf hoe je de dingen aanpakt en op welke toon iets wordt gezegt. Ik heb ze alleen nog maar heel vriendelijk meegemaakt.
javisje
02-04-2010 / 16:49
@Annet76
Ik vind het positief dat je in gesprek gaat met deze mensen.Maar je zegt zelf dat je niet precies weet waarin hun leer afwijkt. Dat houdt mij tegen met ze in gesprek te gaan. Ik weet wel dat ze de o.a. de Drie-eenheid en de Godheid van Christus ontkennen. En dat ze, naar mijn idee, er op uit zijn je vast te praten. Wat ik ook weet is dat ze onder een enorme druk staan van hun "leiding"van bovenaf. Er is op internet ook e.a. te vinden van ex-Jehova getuigen.

Zie bijv. http://weeswaakzaam.punt.nl/?r=1&id=427634

Daarin vind je hoe ze feitelijk helemaal gehersenspoeld worden. Ze blijven vasthouden aan bepaalde onderwerpen en zijn daar niet van af te brengen. En niet iedereen is er voor in de wieg gelegd om op zo'n manier een gesprek met iemand aan te gaan, daarvoor moet je stevig in je schoenen staan. Voor je het weet ben je bezig iemand te overtuigen zonder de liefde van je hart. Dan is het wellicht beter zulke mensen in het gebed op te dragen.
Alphonsus
02-04-2010 / 23:05
Wanneer de JG bij mij verschijnen, altijd twee dames, sta ik ze vriendelijk te woord.
Ik geef aan mijn heil in Christus gevonden te hebben en dat Zijn Geest mij leidt.
Dan wens ik hen verder een goede dag toe en neem afscheid van ze.
dijna61
03-04-2010 / 10:54
Jehova's getuigen zullen niets van je aannemen.
Zodra je met ze in gesprek gaat en iets van hún aanneemt heb je ze binnen niet al te lange tijd weer aan de deur.
Dit alles wordt hen ook opgelegd.

Terug in de tijd

Wij hebben ruim een half jaar verkering en gaan goed met elkaar om. Nu las ik ergens dat tongzoenen verkeerd zou zijn, o...
geen reacties
02-04-2004
Hoever zijn inmiddels de ontwikkelingen wat betreft een samenwerking of zelfs samengaan van HHK en CGK?
geen reacties
02-04-2007
Ik heb verkering met een hele lieve jongen, ik hou oprecht van hem, maar ik word ook steeds aangehaald door andere jonge...
geen reacties
02-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering