Onbekeerd belijdenis doen

Ds. H. D. Rietveld / 3 reacties

26-03-2010, 19:14

Vraag

Kun je onbekeerd belijdenis doen? Als God Zijn genade geeft, dan kun je er toch niet omheen? Toch vinden ze het bij ons in de Christelijk Gereformeerde Kerk (Bewaar het Pand) geen probleem als je onbekeerd belijdenis doet. Het is meer belijdenis van de leer afleggen, net als bij de Ger.Gem. Zal God dat dan straffen?


Antwoord

Of het geen probleem is dat je onbekeerd belijdenis doet, zoals de vraagsteller het formuleert, lijkt me te sterk uitgedrukt. De kerkenraad ter plaatse zal echt wel graag willen dat jongeren van de gemeente een hartelijke betrokkenheid op het leven met de Heere zullen kennen. Alleen is men beducht voor een oppervlakkig of een zelfingebeeld geloof en dat lijkt me op zichzelf niet verkeerd. De vraag is alleen hoe men een bekering kan meten. De kerkelijke regel is dat men moet uitgaan wat de mond belijdt en wat door het leven van de betreffende persoon niet weersproken wordt. De kerkenraad wil dus onderzoeken of er ook iets van geestelijk leven gevonden wordt en dus vraagt men hoe je tot geloof bent gekomen en hoe je leeft met de Heere. Dat hoeft helemaal niet om grote verhalen en emotionele, heftige bekeringen te gaan. Kun je het lezen uit Gods Woord missen? Kun je het biddend omgaan met de Heere missen? Kun je de kerkgang missen? Wil je verder en dieper door de Heere worden geleid? Heb je de Heere in alle dingen van je leven nodig? Dat zijn de vragen waar je dan in alle eenvoud een antwoord op kunt geven.
 
Je hoeft niet belijdenis te doen van een verzekerd geloof, dat nooit meer wankelt, maar je mag belijdenis doen met een tot de Heere toevluchtnemend geloof. Voor jezelf is de beste manier altijd: bespreek het niet alleen met een ervaren christen, maar leg het vooral aan de Heere voor op de manier van de dichter van Psalm 139: Doorgrond mij en ken mijn hart, o God, beproef mij en zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Wie dat bidt omdat hij/zij oog heeft gekregen voor de noodzakelijkheid en gepastheid van de Heere Jezus voor de eigen ziel en niet buiten Hem kan leven (en sterven) die kan ook belijdenis doen. Je beseft dan immers je eigen zwakheid en zondigheid en afhankelijkheid van de Heilige Geest. Dan wil je net als David waarheid in het binnenste (Ps. 51). Je moet ook nooit overhaast belijdenis doen. Laat het maar biddend rijpen voor God. Maar je mag het ook weer niet onnodig uitstellen.

Het verschil tussen belijdenis van de leer van de kerk (belijdenis der waarheid doen) en een belijdenis van het persoonlijk geloof kan zitten in de betrokkenheid en oprechtheid van je leven met de Heere. Er hoeft dus geen tegenstelling tussen te zijn. Maar als er echt geen besef is van wie God voor mij is en alles alleen maar aan de buitenkant zit, dan is ook een belijdenis der waarheid af te keuren. Dan kun je inderdaad met Gods straf te maken krijgen. Want Hij wil niet onze buitenkant, maar Hij zegt: Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart.  

Ds. H. D. Rietveld

Lees meer artikelen over:

belijdenis
Dit artikel is beantwoord door

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
108 artikelen
Ds. H. D. Rietveld

Bijzonderheden:

emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
3 reacties
Roozemond
27-03-2010 / 19:14
Hoi,

Ik heb in de ger. gem. belijdenis afgelegd toen ik 19 jaar was. Ik wist toen al wel dat God krachtdadig in me aan het werken was, maar er zijn jaren overheen gegaan, ook tijden gekend dat ik dacht: ik heb gelogen tegen God door ja te zeggen, want ik doe nee....

We moeten God niet in deze zin als de straffende God zien... Natuurlijk is God ook Rechter die geen enkele zonde door de vingers kan zien, maar ik geloof dat God juist blij wordt als je belijdenis af gaat leggen, niet alleen van de leer, maar vooral, en juist alleen, om te laten zien dat je Hem wilt volgen en aannemen, want zovelen die Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven, kinderen van God genaamd te worden...

Vanavond een prachtige preek beluisterd over het aannemen van de Heere Jezus. Ik ga geen namen noemen, maar het is van een ger. gem. dominee, en die zegt heel eerlijk: Jezus niet aannemen is hetzelfde als Jezus vertrappen, Jezus minachten, etc. Kies dan vandaag nog wie je dienen zult....

Persoonlijk vind ik het heel jammer dat in de ger. gem. en dus ook bij jullie alleen belijdenis afgelegd wordt van de leer van de kerk. Ik zie vaak dat er even vlug belijdenis wordt afgelegd, omdat er kinderen gedoopt moeten worden, etc...

Maak biddend je keuze en worstel er mee bij God alleen... Hij hoort altijd!
1a2b3c
29-03-2010 / 11:19
...eigenlijk, beste vraagsteller/ster heb je helemaal geen recht om onbekeerd te zijn. Geloof en bekering is een bevel dat iedereen op moet volgen, dus deze vraag zou niet mogen bestaan.
Ik snap wel dat dat je vraag niet is maar hoe kan er een goed antwoord zijn op een vraag die helemaal niet mag zijn???

Rom.10:9 indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
Florianne
02-04-2010 / 12:52
Hoi vraagsteller,
Zoals je waarschijnlijk wel al ziet: de een zegt dit, de ander zegt dat en er zit overal een waarheid in. Probeer er vooral mee naar God te gaan en het aan Hem te vragen. Dan mag je verwachten dat Hij je het antwoord zal geven! Het zou fijn zijn als je vraag veranderd van 'mag je onbekeerd belijdenis doen' in 'hoe word ik bekeerd'. Dan heb je het van jezelf niet te vewachten, hoewel je God wel moet zoeken en Hem nodig hebt (ook in je vraag of je zo belijdenis kan doen) en dan hoop ik dat dit alles je zo bij God mag brengen. Dat is het allerbelangrijkste!

Terug in de tijd

Ik ben lid van een Christelijke Gereformeerde gemeente waar veel mensen zich verbonden weten met Bewaar het Pand. Er wordt bij ons zo gepreekt dat er niemand tot Christus komt die dit niet echt wil. H...
Geen reacties
26-03-2018
Wat is de doop met de Heilige Geest precies en wat moeten wij hier als reformatorische christenen mee? Is dat iets nastrevenswaardigs, iets essentieels of iets waarmee je eigenlijk erg moet oppassen?
2 reacties
26-03-2013
Een groot gedeelte van mijn leven (20'er) heb ik een bril gedragen. Ongeveer 2/3 jaar heb ik lenzen gehad om vervolgens weer terug te vallen op een bril. Echter, de laatste jaren (sinds 2010 zoiets), ...
Geen reacties
26-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering