Gebedsverhoring

Ds. P.C. van Keulen / 3 reacties

11-03-2010, 12:00

Vraag

In de Bijbel staat dat waar twee of drie mensen op de aarde samen bidden over een bepaalde zaak (naar Gods wil), je mag geloven dat die zaak zal geschieden. Maar als je bidt om iets dat naar Gods wil is, mag je er dan op vertrouwen dat het zal gebeuren? Een voorbeeld: mijn getrouwde collega is op dit moment verliefd op een ander. Mag je, als je met een paar mensen gaat bidden voor hem, geloven dat het over zal gaan, naar Gods wil? Hoe moet ik deze tekst zien? Nog een vraag: Ik vind het soms zo moeilijk, dat als je ergens om bidt naar Gods wil, het toch niet gebeurt. Ik heb lang gebeden voor iemand die twijfelde of hij van de kerk af zou gaan en toch is die persoon weggegaan. Is mijn ongeloof dan de oorzaak? Maar de Heere weet toch dat ik alleen in geloof kan bidden als Hij me dit schenkt? Ik vind het zo moeilijk, ik weet het niet meer.

Antwoord

Beste vragensteller,

Ik begin met een korte reactie op jouw vraag: Hoe moet ik deze tekst zien? De discipelen hadden van de Heere Jezus de volmacht gekregen: Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn (Mat. 16: 19). Deze zelfde woorden vinden we in Mat. 18; 18, waarop de tekst volgt die je aanhaalt. Het gaat daarin om het gebed om bijstand of leiding van de Heere in een bepaalde zaak en zo wordt om de juiste uitvoering ervan gebeden, waarbij ze verzekerd mogen zijn van Zijn bijstand. In het verband gaat het over de handhaving van de heiligheid in de gemeente. Al zijn ze slechts met z’n tweeën, dan is dat niet te gering om in Jezus’ naam te handelen en te bidden en de verhoring van God in te roepen.

De vragen die je hierbij stelt houden zeker verband met elkaar: als je naar Gods wil bidt mag je er dan op vertrouwen dat je gebed verhoord wordt, en als het niet verhoord wordt heb je dan wel gelovig gebeden?

Er zijn teksten die ons heel duidelijk gebedsverhoring laten zien, denk aan Elia (Jak. 5:17,18); daar zien we dat een gebed van een rechtvaardige veel vermag; echter dit betekent niet dat alles verhoord zal worden waar wij om bidden. Nu kun je hierbij direct je afvragen: bid ik dan wel als een rechtvaardige of in het geloof als het gebed niet verhoord wordt? Dit kun je natuurlijk niet zeggen van de Heere Jezus in de hof van Gethsemane, Die geen verhoring kreeg. Hoe bad Hij, dé Rechtvaardige: Vader, indien het mogelijk is laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Hierbij bad Hij ook: niet Mijn wil maar de Uwe geschiede. Ook in het onze Vader leerde Hij dit: Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Dit sluit ons bidden niet uit, ook niet in bepaalde situaties; hoe leert Hij Zelf: Bidt en u zal gegeven worden. Deze woorden mogen ons verwachting geven in alle omstandigheden. Maar, ja, hoe moeilijk kan het zijn wanneer je vurig bidt om een bepaalde zaak en het gebeurt niet. Is het dan blijkbaar niet Gods wil?

Ik wil voorop stellen dat er niet altijd antwoorden te geven zijn op de vraag: waarom gebeurt het niet waarvoor ik bid, waarom krijg ik geen antwoord, is mijn ongeloof de oorzaak? Ook hier geldt: Gods weg is volmaakt, de rede van de HEERE is doorlouterd. Dat doet in het geloof wel stil berusten in Zijn beleid, want wie kan Gods wijs beleid doorgronden?

Toch: houdt aan in het gebed, laat Hem niet los, tenzij Hij je zegent; blijf bezig en stop pas met een bepaald gebed wanneer Hij tegen je zegt, zoals tot Mozes: spreek niet meer tot Mij van deze zaak.

Ik hoop dat bovenstaande je wat verder zal helpen.

Hartelijke groet,
Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
3 reacties
Antoinette
11-03-2010 / 14:09
Wie zegt dat je gebeden niet worden verhoord?
Alleen God vult ze vaak anders in dan wij hadden gedacht!
javisje
11-03-2010 / 20:18
Precies Antoinette.

@vraagsteller/stelster Voorbeeld: u bad voor diegene die nu bij de kerk is weggegaan. Misschien worden ze toch verhoord als diegene van zijn/haar dwaalspoor wordt gebracht. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, maar niet alles. Ook rechtvaardigen zijn op deze aarde nog niet volmaakt. Put daar troost uit en leg het in Gods handen, niet in jouw handen, maar in Zijn biddende handen. Hij weet wat goed is voor die ander, maar ook voor jou. Van harte Zijn nabijheid toegewenst.
Johannes3vers16
12-03-2010 / 13:47
Ik hoorde afgelopen woensdag onze predikant nog zeggen, praat de hele dag maar door met God. Vertel Hem nou werkelijk alles en ga Hem dan maar danken voor het antwoord wat Hij geeft, want Hij geeft geen verkeerd antwoord, Hij neemt toch nooit een onverstandig besluit?

Laten we niet vergeten te bidden, Uw wil geschiedde zowel hier als in de hemel.

Hij laat geen bidder staan, maar vult het inderdaad soms zo anders in als wij denken en zien we vaak ook achteraf dat Hij zegt, na deze zul je het verstaan!

Als wij gelovig bidden, stelt Hij nooit teleur!

Terug in de tijd

Een tijdje geleden ben ik in contact gekomen met een meisje. Ik kende haar al wel langer. Ik hoorde dat ze veel probleme...
geen reacties
11-03-2008
Mijn man en ik zijn enkele jaren getrouwd. De eerste jaren van ons huwelijk hadden we veel gemeenschap, ongeveer twee ke...
geen reacties
12-03-2020
Ik heb al enkele maanden last van irreële angsten en onrust, paniek en nervositeit na een doorgemaakt trauma. De huisart...
geen reacties
11-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering