Universitaire scholing predikanten

Ds. H. Paul / 3 reacties

24-02-2010, 16:30

Vraag

Is het onze tijd nog wel verantwoord dat het gros van de predikanten niet universitair geschoold is in de theologie, zoals in de Gereformeerde Gemeenten het geval is? Heel regelmatig wordt duidelijk dat jongelui en ouderen op theologisch gebied veel meer kennis hebben dan hun predikant. Dit moet toch eigenlijk niet kunnen? Moeten de opleidingseisen niet omhoog?

 

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Op zichzelf gezien is een universitaire opleiding onmisbaar voor een predikant. En zeker de kennis van de oorspronkelijke talen waarin de bijbel geschreven is. Dat is bij onze oudvaders als regel ook het geval.  och waren er ook toen uitzonderingen. Art. 8 van de D.K.O. laat ruimte voor mensen die deze opleiding niet hebben. Daarvan zijn er die met zegen hebben mogen dienen. Ook onder de profeten van het Oude Testament was er een Amos, die maar een eenvoudige herder was. Maar door de Heere geroepen. Ook de apostelen waren, behalve Paulus, geen bestudeerde mensen.
 
Zelf heb ik naast de studie in Rotterdam ook in Leiden theologie gestudeerd. Daar heb ik het nut van ondervonden. Maar als de Heere mensen tot het ambt roept die geen academische opleiding kunnen volgen, mogen we hen niet afwijzen. Het is altijd het verlangen geweest het niveau van de opleiding te verhogen. Daar wordt ook aan gewerkt. Maar een verplichte academische opleiding is voorlopig niet haalbaar. Bovendien is een academische opleiding geen garantie voor betere en zuiverdere preken. De meeste dwalingen komen bij de theologen vandaan. Maar het is een goede zaak daar aandacht aan te geven.
 
Hartelijke gegroet,
Ds H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
3 reacties
eduard1
24-02-2010 / 22:18
Volgens mij is er iets anders dan een universitaire opleiding onmisbaar voor een predikant.
En als bovendien de meeste dwalingen bij de theologen vandaan komen, dan zou ik me maar helemaal afvragen of het zo verstandig is om hierover een universitaire studie te volgen c.q. te verplichten.
Alphonsus
25-02-2010 / 11:59
Waneer Jezus Zijn Vader dankt dat al deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen zijn en voor kinderkens geopenbaard zijn, dan plaatst dat de vraag of een theologische opleiding noodzakelijk is wel in een ander daglicht.
Annah
25-02-2010 / 15:46
Jeremia zei: "Ach, Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken!" (Want ik ben jong.) Wat zegt de Heere? Jeremia, ik stuur je naar de theologische school, daar zul je het leren? Of: studeer maar goed, dan kun je het wel?
Nee: "Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond."

Annah

Terug in de tijd

Afgelopen maanden heb ik, samen met mijn vriend, de nodige voorbereidingen voor ons huwelijk getroffen. Met name een dom...
geen reacties
24-02-2015
Al een tijd lang loop ik rond met vloeken in mijn hoofd. Het is nadat ik tot geloof kwam eerst wel minder geweest, maar ...
5 reacties
24-02-2012
Over een paar maanden hoop ik te gaan trouwen. Nu heb ik een vraag, misschien een gekke. Mijn vriend en ik zijn nog nooi...
15 reacties
24-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering