Stijging van de zeespiegel

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

23-02-2010, 15:30

Vraag

Het is misschien een vreemde vraag, maar het zit me toch een beetje dwars. Ik zat na te denken over de zondvloed. God heeft ons beloofd om de aarde nooit meer door water te laten vergaan. Toch spreekt iedereen over de stijging van de zeespiegel. God heeft dus beloofd dat Hij de wereld niet meer laat verdrinken, maar kunnen wíj het misschien wel?

Antwoord

Beste vrager,

Volgens wetenschappers zou door op opwarming van de aarde de zeespiegel stijgen. Zou de aarde hierdoor kunnen vergaan, is jouw vraag.

De Heere heeft gezegd dat dat niet zal gebeuren. De wereld is destijds bij Noach door het water vergaan, maar God belooft in Genesis 9:11: “En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven”. Daarbij heeft de Heere de regenboog als teken van het natuurverbond gegeven.

Daarbij komt dat we lezen in 2 Petrus 3 spreekt in de verzen 6 en 7: “Door welke de wereld, die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als en schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tegen de dag van het oordeel en de verderving van de goddeloze mensen.”

Wat de Heere zegt in Zijn Woord zal zeker vervuld worden. We hoeven dus niet te denken dat de wereld door water zal vergaan, ook niet door de mensen zelf. Want dan zou dat toch in strijd zijn met het Woord van de Heere? Zeker is dat deze wereld in deze bedeling wel zal vergaan en dat de Heere alle ongerechtigheid en haar bedrijvers zal wegdoen. Dat zal geschieden door vuur. Maar wie de Heere verwachten en Jezus bloed leerden nodig krijgen zijn gereinigd voor de nieuwe aarde.

Dat neemt niet weg dat we onze verantwoordelijkheid ten aan zien van de aarde dienen te verstaan. Er zullen maatregelen genomen dienen te worden tegen de opwarming van de aarde, die kwalijke gevolgen kan hebben. Juist omdat wij belijden dat deze aarde een schepping van God is, zullen we op een juiste wijze met haar dienen om te gaan.

De  deltawerken en allerlei dijkversterkingen waren nodig om ons land te beschermen tegen het water. Maar ook in dat alles zijn we diep afhankelijk van de zegen van de Heere. We mogen niet  zeggen: zo’n watersnood als in 1953 zal ons niet meer treffen. Dat zou zeer hoogmoedig zijn. Wel dienen we met Ps.127 te belijden: ”Als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter”. Als ook met Ps.90:  “het werk onze handen bevestig dat.”

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

regenboog
geen reacties

Terug in de tijd

Aan dominee C. Harinck. Ik heb een tante van 85 jaar die al sinds haar jonge jaren niet meer naar de kerk gaat en nooit ...
geen reacties
24-02-2016
Ik heb al een tijdje last van mijn rechteroog: licht branderig gevoel, vooral bij het opstaan ‘s morgens, het opspelen v...
geen reacties
24-02-2016
Mijn vriend en ik hebben ondertussen al een lange tijd een relatie. Op het gebied van geloof kunnen we wel goed met elka...
2 reacties
23-02-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering