Dubbele slagen

Ds. H. Peet / geen reacties

29-01-2010, 13:00

Vraag

Er wordt vaak gezegd: "Die de weg geweten en niet bewandeld hebben, zullen met dubbele slagen geslagen worden." Klopt het dat dit niet in de Bijbel staat? Ik kan het nergens vinden.

Antwoord

Het klopt dat deze woorden zo letterlijk niet in de Bijbel terug te vinden zijn. In Lucas 12: 47 en 48 staat wel een korte gelijkenis over Jezus’ wederkomst waarin woorden voorkomen die sterk doen denken aan deze uitdrukking: “En die dienstknecht welke geweten heeft den wil zijns heren, en zich niet bereid noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Maar die denzelven niet geweten heeft, en gedaan heeft dingen die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden. En een iegelijk wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden; en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen.” In deze woorden komt wel heel duidelijk uit dat in het eindgericht rekening gehouden zal worden met datgene wat je geweten hebt. Hoe meer vertrouwt je was met Gods openbaring, hoe groter je verantwoordelijkheid. Daaraan zal de Heere ons houden.

Lees ook de woorden van de Heere Jezus in Matth. 11: 20 – 24 er maar eens op na. Daar waarschuwt de Heere Jezus de steden in Galilea die zoveel van Hem hebben gezien en zich toch niet bekeerd hebben. Juist omdat zij zo dicht bij het vuur zaten, is hun verantwoordelijkheid des te zwaarder. Vandaar dat het voor goddeloze steden als Sodom en Gomorra in de dag van Gods oordeel dragelijker zal zijn dan voor die bewuste steden in Galilea. Om nog een laatste voorbeeld te noemen: denk ook eens aan de doorgaande lijn in het Oude Testament. Israël bezondigde zich vaak aan dezelfde goddeloosheid als de volken in haar omgeving. Maar Israël werd er voor gestraft terwijl de omliggende volken er niet mee te maken kregen. Waarom Israël wel? Omdat Israël het volk was van het verbond en vertrouwd was met Gods openbaring. Kortom, de onder ons nogal eens gebezigde uitdrukking mag dan niet letterlijk zo in de Bijbel staan. De gedachte die ze tot uitdrukking brengt is volop Bijbels. Het is zaak om daarmee te rekenen!

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

oordeelsdag
geen reacties

Terug in de tijd

Na je 30e krijg je de oproep voor onderzoek naar baarmoederhalskanker. Als je niet getrouwd bent (en dus nooit seksuele ...
geen reacties
29-01-2009
Ik ben op zoek naar een ‘los’ boek waarin de apocriefe/deuterocanonieke boeken staan. Op internet vind ik alleen maar ve...
geen reacties
29-01-2018
 Al een hele tijd terug heb ik een vraag gesteld aan ds. Klaassen over een boekje dat de verzoening door voldoening (van...
geen reacties
29-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering