Preekstoel en steekstoel

Ds. M. M. van Campen / 6 reacties

28-12-2009, 10:00

Vraag

Deze vraag wil ik graag stellen aan ds. M. M. van Campen uit Rotterdam. Onlangs was ik in uw dienst; over het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag. U haalde daar een voorbeeld aan over de kerk van ds. Vlot uit Capelle en de kinderdoop op zondag. Ik ben het ook niet eens met de regels en wetten uit die kerk. Maar mijn vraag is: denkt u niet dat het beter is als u geen namen noemt op de preekstoel? Ook al zegt u, ik veroordeel ze niet, toch denk ik dan: het zet mensen aan tot negatieve gesprekstof. En het voegt m.i niets aan de preek toe. Ik bedoel het niet als negatief commentaar, maar meer als een opmerking. Ik kan vaak de manier van het open en eerlijke preken van u zeer waarderen (ben geen lid van u gemeente).

Antwoord

Inderdaad haalde ik in een preek over het vierde gebod het voorbeeld aan van ds. Vlot uit Capelle a.d. IJssel. Nu is het zo dat men nimmer van de preekstoel een steekstoel mag maken. En dat men in het algemeen voorzichtig moet zijn met het noemen van namen. Dit geldt voor beide stromingen in elke gemeente van welk kerkgenootschap je ook bent. Het is zo gemakkelijk om af te geven op de ‘zware’ godsdienst of op het  ‘lichtzinnig, juichend’ christendom en dan worden er namen genoemd van kerkengenootschappen, politieke partijen of zendomroepen. Dat is vanaf de kansel makkelijke praat als je weet dat 99 procent van je toehoorders er toch geen lid van is…

Er zit nog een andere kant aan: in de brieven van Paulus zien we dat hij wél vrijmoedig namen noemt van hen die zich in de leer te buiten gaan. Wat dacht je van Hymeneus en Filetus, die van de waarheid zijn afgeweken door te zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden 2 Tim 2:18? Paulus noemt ze met naam en toenaam en dat ervaar ik beslist niet als schelden. Ja, maar: is dat wel christelijk van de apostel? De liefde bedekt toch de zwakheden van de broeders? Calvijn antwoordt dan: “Maar het bedekken van zwakheden is echter een groot kwaad als daaraan het welzijn van velen hangt!” Zelfs staat er in Galaten 2:11 dat Paulus zelf schrijft dat hij de broeder Petrus weerstond in zijn gezicht omdat hij te veroordelen was. Hij heeft dat niet alleen onder vier ogen gedaan, maar ook nog in de Galatenbrief opgeschreven zodat wij heden ten dage  van deze ‘confrontatie’ kennis kunnen nemen.

Welnu, zo meen ik op zijn minst dat de (kerkenraad van) ds. Vlot in dit opzicht te veroordelen was/is door een rijverbod voor kinderwagens op de dag des Heeren in te stellen. Ik ga nog een stap verder: dit is wetticisme dat net zo erg is als wereldgelijkvormigheid. Wie minder leert dan Gods Woord is wereldgelijkvormig en wie meer oplegt dan Gods Woord is wettisch. Beide voeren af van de genade van God en zijn daarom niet alleen schoonheidsfoutjes, maar ten diepste dwaalleer, die niet verdragen moet worden, maar openlijk aan de kaak gesteld moet worden. Hier gaat het niet over de mening van andersdenkende christenen (knechten), maar over afgeweken christenen (knechten).  Dwaalleer tast het fundament van het christelijk geloof aan en dat mogen we nooit verdragen of vergoelijken. Dat moet ontmaskerd als scheefgroei naar het paslood van het  Heiligdom omdat het welzijn van velen daaraan hangt.

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
6 reacties
dijna61
28-12-2009 / 11:09
Een rijverbod voor kinderwagens, op zondag?????
Kan het nog gekker?
Grapje zeker?
eduard1
28-12-2009 / 11:30
In de genoemde gemeente worden zowel op zondag als op de doordeweekse woensdagavonddienst kinderen gedoopt. De kinderen die op zondag worden gedoopt, worden naar de kerk gedragen; willen of kunnnen de doopouders dat niet, dan wordt het kindje op woensdagavond gedoopt.
Hoe extreem wettisch je dit ook zou mogen vinden, toch denk ik niet dat je dit op 1 lijn kunt stellen met een dwaalleer over de opstanding van Christus. Dat is wel even iets heel anders.

Als we allerlei (meer of minder extreme) gebruiken en tradities gaan bestempelen als dwaalleer, die het fundament van het christelijk geloof aantast (!!!), en die we dan ook nog eens in het openbaar aan de kaak moeten gaan stellen, dan gaan we wat mij betreft wel een brug te ver. Dan denk ik niet dat er nog 1 kerk in Nederland is zonder dwaalleer.
Alphonsus
28-12-2009 / 11:56
Ds. Vlot zal hopelijk toch nog wel wat anders te verkondigen hebben dan dit `verbod` op zondag.
Het lijkt mij n.l. niet wijs om hier ook maar een woord aan vuil te maken. Zeker niet in een gemeentedienst of het als regel in te stellen.

In zijn extremiteit zou dan nog gesteld kunnen worden dat de doop van een kind op zondag niet geldig is als naderhand zou blijken dat het kind in een kinderwagen naar de kerk gekomen zou zijn gekomen.

Paulus vermaant de voorgangers om niet te heersen over de gemeente.
Cloudsadmirer
28-12-2009 / 19:45
Ik kan alleen maar 'amen' op het antwoord zeggen.
Hans
31-12-2009 / 10:43
Paulus weerstond zijn broeder Petrus in zijn gezicht.
Heeft ds. Van Campen ook ds. Vlot persoonlijk aangesproken over het rijverbod? Als dat niet het geval is dan had hij er beter aan gedaan om niet de gemeente met naam en toenaam te noemen. Dan is het inderdaad een steekstoel.
eduard1
31-12-2009 / 11:24
ds. H. Vlot is reeds in februari 1976 ontslapen en ingegaan in de vreugde van zijn Heere en Heiland Jezus Christus.

Terug in de tijd

Wat zijn de precieze verschillen tussen een Bijbel van de GBS, of een Bijbel van Jongbloed? Ik hoor regelmatig dat er kl...
geen reacties
28-12-2006
Zelf ben ik een beetje bang dat ik een lichte vorm van borderline heb omdat ik aardig wat symptomen daarvan bij mezelf b...
geen reacties
28-12-2007
Als een meisje voorlopig nog geen relatie wil, en je gaat wel met elkaar om, betekent dit een afwijzing, of twijfel, of ...
1 reactie
28-12-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering