Door Hem tot God gaan

Ds. W. Arkeraats / geen reacties

26-11-2009, 18:30

Vraag

Als je mag geloven dat Jezus ook voor jou gestorven is, hoe moet het dan verder? In de Bijbel staat dat je door Hem tot God moet gaan, dus moet je dan specifiek tot God de Vader gaan bidden? En hoe moet ik me dat voorstellen? Krijg je dan antwoord of zo? Of moet je zelf de antwoorden in de Bijbel opzoeken en dan geloven dat dat antwoord ook op jou van toepassing is? Maar hoe weet ik dan dat ik geen verkeerd antwoord uit de Bijbel haal en zo mezelf bedrieg?

Antwoord

Beste vragensteller.

Op je eerste vraag zou ik willen antwoorden: dan moet je verder gaan op precies dezelfde manier als tevoren. Dat wil ik natuurlijk graag nader uitleggen.

De weg van het geloof is, dat je je als zondaar leert kennen en vanuit die nood de toevlucht neemt tot het kruis van Christus. En dan is het een groot wonder, als je in die weg de Heere Jezus als Middelaar leert kennen. Kernachtig wordt dit beleden in de volgende woorden: “Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven.”

Maar als dit doorleefd wordt, hoe dan verder? Op dezelfde manier! Want ook als wij de Heere Jezus door het geloof leren kennen, hebben we niettemin dagelijks te strijden met onze zonden en tekorten. Dan leren we zien, hoe onvolmaakt we zijn. In dit leven wordt het volmaakte nooit bereikt. Dat betekent dat ook de gelovige elke dag opnieuw weer als een zondig en onvolmaakt mens naar Christus moet vluchten. Ook in het leven van de heiligmaking kunnen we alleen uit genade leven. Daarom begon ik mijn antwoord: je moet op dezelfde manier doorgaan als voorheen.

Je vraagt verder: moet je dan specifiek tot God, de Vader bidden? In dit opzicht is er inderdaad orde in het gebedsleven, maar dat is geen formaliteit. De Heere Jezus leert ons bidden: “Onze Vader, die in de hemelen zijt…”  We richten ons dus allereerst tot de Vader, zeker als het gaat om de vergeving van de zonden. Want tegen Hem hebben wij gezondigd. Maar tegelijk is er geen bezwaar tegen, als we tot de Heere Jezus bidden. Dat deden in de Bijbel toch ook heel veel mensen. Zelfs wordt in de Bijbel ook de Heilige Geest aangeroepen.

En hoe krijgen we dan antwoord? Allereerst door middel van de Bijbel, Gods Woord. Hoe weten we dan, of een bepaald woord op ons van toepassing is? Wel, omdat heel de Bijbel van toepassing is. In het spreken over onze zonde en in de prediking van het werk van de Heere Jezus. Je kunt echter de antwoorden in de Bijbel niet ‘opzoeken’, zoals je een bepaald register naloopt.  Als je dagelijks in de Bijbel leest en studeert, kom je als vanzelf allerlei dingen tegen, die je nodig hebt. En dan mogen we bidden om het werk van de Heilige Geest, die ons doet ‘voelen–ervaren’, dat God door dat Woord tot ons spreekt.

Kun je dan wel eens een ‘verkeerd’ antwoord uit de Bijbel halen? Jazeker! Liever zeg ik wat anders: er zijn geen verkeerde woorden in de Bijbel, maar we kunnen ze wel soms verkeerd toepassen en er in lezen, wat wij graag willen horen.

Op de vraag: “Hoe weet ik, dat ik geen verkeerd antwoord uit de Bijbel haal?” is natuurlijk geen pasklaar antwoord te geven, als ware het een recept. Veeleer mogen we de Heere bidden om de leiding van de Heilige Geest, die ons op de juiste weg kan wijzen. Dat houdt je levenslang afhankelijk van Zijn onderwijs. Daarbij denk ik met vreugde aan de woorden van Psalm 25: “Wie heeft lust, de Heere te vrezen? Hij zal hem zelf onderwijzen van de weg, die hij gaan zal.” Op die belofte mogen we als zondige, onwetende en dwalende mensen terugvallen.

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
geen reacties

Terug in de tijd

Vaak wordt tegen kinderen gezegd dat straks bij de nieuwe hemel en aarde er altijd kerk zal zijn. Maar is dat zo? Als ki...
3 reacties
26-11-2021
Een aantal jaren geleden ben ik helaas gescheiden, om een andere reden dan overspel. Mijn ex-man en ik hebben beiden wee...
geen reacties
28-11-2016
Ik zit op dit moment in een fase dat ik veel keuzes moet maken en er veel op mij afkomt. Ik moet keuzes gaan maken voor ...
geen reacties
28-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering