Meedoen aan Sinterklaasfeest

Ds. W.G. Hulsman / Geen reacties

30-11-2005, 00:00

Vraag

De sinterklaastijd zit er weer aan te komen. Vele mensen doen hieraan mee. Maar is dit bijbels gezien wel verantwoord? Als ik me verdiep in de geschiedenis komt me dit alles nogal rooms-katholiek over. Kunt u hier wat over zeggen?

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Sint Nicolaas was oorspronkelijk een bisschop in het Turkse Myra, die in de loop van zijn leven al veel bekendheid ontving. Later werd hij tot heilige verheven en de beschermheilige van zeevarenden en kinderen. Vandaar dat hij in zeevarend Holland zeer bekend werd en geacht werd om per boot naar ons land te komen en hier op 6 december zijn verjaardag te vieren. En in de vooravond werden aan de kinderen cadeautjes uitgereikt

Is dit nu een rooms-katholiek feest? Van oorsprong wel. En daarom is er in de tijd van de reformatie en daarna veel verzet tegen geweest. Maar vandaag is dat niet meer zo. Al jaren geleden heeft de paus Sint Nicolaas ontheiligd. Hij is volgens de Rooms Katholieke Kerk geen heilige meer. Sinterklaas is meer en meer een nationaal figuur geworden. Met name wordt het vieren van Sinterklaas bevorderd door de winkels. Het brengt voor velen heel wat geld in het laatje. En thuis functioneert het vaak als een gezellig feest, waar oud en jong aan meedoen. Hoewel de nadruk ligt op de kinderen. Je zou kunnen zeggen: zoals er een vaderdag en een moederdag voor de ouders is, zo is er ook een Sinterklaasviering voor de kinderen. En zo kan het in een tijd van individualisme juist heel goed zijn, dat je met elkaar als gezin iets onderneemt. Het kan de onderlinge band met elkaar verstevigen. Laten we het maar gezellig maken in huis. Daarbij kunnen we zelf de grenzen stellen, die we nodig achten. Vinden we het zetten van een schoen bij de kachel te ver gaan, dan moeten we het nalaten. Vinden we het Sinterklaasverhaal onacceptabel, dan moeten we het ook niet gaan vertellen.

Een ieder zij daarbij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Maar we moeten wel oppassen dat we een ander niet veroordelen, die er anders over denkt. Bovendien: wanneer we iets dergelijks afwijzen, wat kan er dan nog wel? Koninginnedag met haar festiviteiten, kan dat dan wel? Een verjaardag vieren, wat van oorsprong heidense wortels heeft, mag dat wel?

Een overweging mag ook wel zijn, dat hoe meer we het Sinterklaasfeest gaan weren, hoe meer de Kerstman terrein zal gaan winnen. En daarmee zijn we verder van huis. Want daardoor komt het Kerstkind steeds meer op de achtergrond en wordt het kerstfeest nog weer op een meer wereldse wijze gevierd dan nu al het geval is.

Tenslotte: ik herinner me dat Calvijn ergens gezegd heeft, maar ik weet niet waar het staat, dat een volk een uitlaatklep nodig heeft. Hij bedoelde: het gaat mis als je alles verbiedt. Dan springt men op een gegeven ogenblik uit de band. Als een Sinterklaasviering of alleen maar een pakjesavond als zo’n uitlaatklep kan fungeren, dan is daar niets mis mee.

Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

Sinterklaas
Geen reacties

Terug in de tijd

Geachte ds. G van 't  Spijker. Ik wil nog even ingaan op de door u beantwoorde vraag over valse schaamte. Het heeft inderdaad te maken met karakter, meningsverschil en afkomst. Mijn vader is hervormd ...
Geen reacties
30-11-2006
Ik sprak onlangs iemand en we hadden het er over dat het wel tot een keuze in je leven moet komen. De keuze voor de Heere of voor de wereld/satan. Mijn reactie was, wij kunnen niet kiezen, want wij wi...
Geen reacties
30-11-2006
Ik krijg wel eens een vraag gesteld van mensen over de "vrije wil" waar ik geen antwoord op weet. Er zijn mensen die nooit geboren hadden willen worden en hoe zit het dan met de vrije wil van de mens ...
4 reacties
30-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering